aksjesparekonto

ENKELT Å SPARE: Gjennom DNBs spare-app får du oversikt over både konto, aksjer og fond, og kan kjøpe og selge aksjer og fond med få tastetrykk. Foto: NTB/Scanpix

Må du se ut som Gordon Gekko og daytrade aktivt for at aksjesparekonto skal passe for deg? Svaret er at det må du absolutt ikke.

Her kommer litt nødhjelp til deg som ikke forstår hva aksjesparekonto er og aller minst hva du skal med det:

Hva er egentlig poenget med aksjesparekonto?

I en aksjesparekonto kan du samle alle børsnoterte aksjer, aksjefond (som har minimum 80 prosent aksjer) og egenkapitalbevis du har investert i på ett sted. Det er fint fordi det gir deg bedre oversikt.

En annen fordel er at du innenfor aksjesparekontoen kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt på gevinsten. Du betaler skatt først når gevinsten tas ut av aksjesparekontoen. Utenfor aksjesparekonto må du betale skatt for det året du selger fond og aksjer med gevinst.

I en aksjesparekonto kan du også ta ut det opprinnelig investerte beløpet uten at du må betale skatt. Det er først når du tar ut midler utover det som er investert at du må skatte.

Her kan du kostnadsfritt opprette ASK i DNB

Hvem er det for?

Aksjesparekonto er for alle privatpersoner som investerer eller planlegger å investere i aksjer og aksjefond. Her gjelder den samme tommelfingerregelen som for all aksje- og fondssparing: Du bør ha lang tidshorisont på sparingen din. Neste års ferie kan du derfor spare til på den vanlige høyrentekontoen.

Hva koster det?

Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto i DNB. Det er likevel viktig å huske at de underliggende tjenestene du trenger for å investere i aksjer og aksjefond, koster det samme som de gjør utenfor aksjesparekontoen.

Dette gjelder for eksempel VPS-konto for de med en beholdning på over kr 100.000,-. Har du allerede en VPS-konto, koster det ikke noe å flytte beholdninger over til VPS-kontoen i aksjesparekonto.

Når du skal ta ut gevinst på investeringene dine må du skatte av denne, men du kan først ta ut beløpet du opprinnelig investerte uten å betale skatt.

Lurer du på hva en VPS-konto er?

Overgangsregelen innebærer at du kan flytte personlig eide aksjefond og børsnoterte aksjer du allerede har investert i over i en aksjesparekonto uten å betale skatt. Men, husk at denne overgangsregelen bare gjelder ut inntektsåret 2018.

Hvor mye må jeg spare eller ha på kontoen?

Du velger selv hvordan og hvor mye du vil spare. Noen ønsker å investere en engangssum, andre oppretter en fast spareavtale med et månedlig investeringsbeløp. Størrelsen på beløpene er valgfritt, men for mange av fondene til DNB er det et minimums investeringsbeløp på 100 kroner.

Jeg har faktisk opprettet en aksjesparekonto i DNB – hva nå?

Først må du ha noen penger å kjøpe aksjer eller aksjefond med. Du starter derfor med å overføre penger fra en bankkonto utenfor aksjesparekontoen og til bankkontoen som er tilknyttet aksjesparekontoen din. Så snart du får bekreftet at pengene er på plass, kan du bruke dem til å investere i enkeltaksjer, egenkapitalbevis og aksjefond som er tilgjengelige for handel innenfor aksjesparekontoen.

Når du skal kjøpe aksjefond til aksjesparekontoen din, velger du fondskontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Når du derimot skal kjøpe enkeltaksjer og egenkapitalbevis til aksjesparekontoen din, velger du VPS-kontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger også da automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Utbytte som du får tildelt på aksjer eller fond du har innenfor aksjesparekontoen, vil automatisk bli lagt som innskudd på bankkontoen som er tilknyttet aksjesparekontoen din. Vær oppmerksom på at utbytte etter gjeldende regler er skattepliktig i det året man mottar utbyttet. I statsbudsjettet er det imidlertid foreslått at også utbytte  skal omfattes av reglene om utsatt beskatning innenfor aksjesparekonto fra 2019.

Minst to ganger i året vil du få en rapport som viser saldoen og verdiutviklingen på aksjesparekontoen din. Rapporten vil være tilgjengelig i din elektroniske postkasse i nettbanken.

Noen synes at strukturen på aksjesparekonto kan være litt forvirrende og det er kanskje ikke så rart. Selve aksjesparekontoen består nemlig av tre underliggende kontoer:

  • Bankkonto som brukes til kjøp og salg av aksjer og aksjefond og der utbytte blir utbetalt. Det må være penger på kontoen dersom du ønsker å kjøpe.
  • Fondskonto der alle dine aksjefond oppbevares
  • Verdipapirkonto der alle dine enkeltaksjer oppbevares

Hvor mange aksjesparekontoer kan jeg egentlig ha?

I prinsippet kan du åpne så mange aksjesparekontoer du bare vil. Du kan opprette konto hos forskjellige banker, meglere eller fondsforvaltere, eller du kan opprette flere aksjesparekontoer hos en og samme leverandør. Hvor hensiktsmessig dette er, er et annet spørsmål. Husk også på å sjekke gebyrer som påbeløper hos de ulike leverandørene. Dette vil variere og kan bli dyrt hvis du har veldig mange kontoer.

Hva er forskjellen på aksjesparekonto i den ene eller andre banken?

Skattereglene for aksjesparekonto er lovregulert og er likt for alle tilbydere av produktet. Det som varierer er hvor mange fond og aksjer du har tilgang til, hvor mye du betaler i gebyrer og hvordan kjøpsløsningen fungerer. Ifølge Forbrukerrådet er det mye å spare på å velge bort fond med høye gebyrer.

Sparebank1, SBanken, KLP, Nordnet og DNB er de billigste, ifølge Forbrukerrådets undersøkelse. DNB tar i likhet med Sparebank1, SBanken, KLP ingenting i gebyr for selve aksjesparekontoen.

Her kan du lese hele undersøkelsen.

Hvor gammel må du være for å ha aksjesparekonto?

Alle kan ha aksjesparekonto. Du kan velge om du vil opprette ASK til barn i barnets eller i ditt eget navn

Kan jeg avslutte aksjesparekontoen når som helst?

Du har aksjesparekontoen så lenge du ønsker. Ønsker du å avslutte aksjesparekontoen din vil du bli skattlagt i opphørsåret for eventuell gevinst. Gevinsten vil være verdien av det innestående på kontoen fratrukket det du har gjort av innskudd på kontoen. Dersom innestående på kontoen er lavere enn innskudd på kontoen vil du ha et tap som er fradragsberettiget i opphørsåret.

Vær obs på reglene for realisering av tap på investeringene dine. Utenfor aksjesparekonto vil du få fradrag for et evt realisert tap for det inntektsåret du selger/tapet oppstår. Eventuelle tap på investeringer inne i aksjesparekontoen gir ikke rett på tapsfradrag, men vil redusere evt gevinster innenfor kontoen. Et tap vil først bli realisert når du avslutter hele kontoen.

Eksempel: Du har investert i to aksjefond og i det ene har du et tap på 100 kr. I det andre har du 200 kr i gevinst. Ved realisering av fondet med tap vil da tapet kunne føres mot gevinsten i det andre fondet og samlet gevinst blir da 200 – 100 = 100. Tap ved salg av aksjer/ fond innenfor aksjesparekonto vil redusere gevinster på andre investeringer.

Kan flere eie samme aksjesparekonto?

Nei, det er kun mulig å ha én disponent per aksjesparekonto. Aksjesparekontoen anses ikke opphørt ved død/arv og kan overtas av arving med skattemessig kontinuitet. Aksjesparekontoen må i så fall overføres i sin helhet, til én mottager. Det samme gjelder hvis du ønsker å gi bort aksjesparekontoen i gave. I satsbudsjettet for 2019 er det foreslått endringer i disse reglene, se link nedenfor.

Forslag til statsbudsjett for 2019: De viktigste endringene for deg som sparer i aksjer.

Her kan du opprette ASK i DNB, kostnadsfritt. 

Les også: Ofte stilte spørsmål om ASK 

Les også