DEN BESTE FORMEN FOR SPARING: Hvis du vet at det du sparer til er langt fram, som pensjonsalderen, eller sparing til barnas voksenliv, så egner fondssparing seg veldig godt, sier Silje Sandmæl.  Over tid finner du ikke mer lønnsom sparing enn aksjefond. Foto: DNB

Sparer du ikke i fond? Det overrasker meg at ikke flere er opptatt av å få best mulig avkastning på sparepengene sine, sier Silje Sandmæl. – I Sverige  sparer unge regelmessig i aksjefond fra den første jobben er i boks. Nordmenn gjør det ikke.

Det er jo et lite paradoks sier forbrukerøkonomen, at nordmenn flest elsker «Oljefondet» og føler at det er trygt og godt å tenke på at landet har litt penger i fond.

– Vi nordmenn burde jo vite alt om at fondssparing er smart. Samtidig er mange redde for å spare i fond med egne penger. De fleste foretrekker bankkonto.

Det er veldig synd. For å spare langsiktig på bankkonto er en dårlig deal, understreker Sandmæl. -Det taper du faktisk penger på.

BSU er et unntak, men de fleste av oss kvalifiserer jo ikke for det, sier hun.

ULIKHETER: – Jeg synes det er synd at det ofte bare er de mer velstående i samfunnet som sparer i aksjer her i Norge. Det er jo folk som har lite penger å spare som virkelig trenger god avkastning, sier DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Thomas Stefan Strzelecki

Hvorfor taper penger seg i banken?

Bankkonto trenger ikke være så dumt det, hvis du er usikker på når du skal bruke pengene, sier Sandmæl.

– Penger du ikke vet når du vil trenge, eller som du vet du vil trenge om kort tid BØR stå på konto. Du vil jo ikke ta risikoen på at de er mindre verdt akkurat når du trenger dem. Bankkonto bør du se på som en safe, en trygg oppbevaringsplass.

Alle norske banker er forsikret gjennom Bankenes sikringsfond som igjen garanterer for at banken kan gi deg tilbake minst 2 millioner kroner om banken går konkurs. Sparepengene dine er altså trygge i banken.

Bankkonto er en trygg oppbevaring, ikke en investering

Årsaken til at du i det hele tatt kan få en liten rente på konto er at banken bruker noe av innskuddene som en andel i boliglånene de gir ut. Boliglånsrenten ligger gjerne litt over sparerenten, sånn sett kan banken gi deg litt tilbake for at du har valgt å sette penger inn på konto.

Samtidig må alltid banken ha en god del penger stående så de er sikre på at det alltid er nok penger til alle som vil ta ut. Banken får altså ikke investert alle pengene videre sånn at de kan skape avkastning for deg.

Dermed får du gjerne en rente på konto som ligger langt under årlig prisstigning (inflasjon) på varer og tjenester. I praksis betyr det at du får kjøpt mindre for pengene  når du tar dem ut av kontoen enn når du satt dem inn.

IKKE EN INVESTERING: Å ha pengene på konto må du se på som trygg oppbevaring, ikke som en investering for framtiden. Hadde du spart 100 kroner på konto for fem år siden med 1,2 prosent rente, ville hundrelappen bare være verdt 106 kroner i dag, sier Silje Sandmæl.  – I samme periode har prisene på varer og tjenester i Norge økt med rundt to prosent i året (årlig inflasjon)  Foto: NTB Scanpix

Her kan du selv regne på hva ulik avkastning har å si for sluttbeløpet!

Hvorfor stiger pengenes verdi i fond?

Et aksjefond er noe helt annet enn en bankkonto, forklarer Sandmæl.

– Et fond gjør investeringer på dine vegne. Du kan sette penger inn i fondet, og en profesjonell fondsforvalter investerer så fondets penger i aksjer.

Aksjer er eierandeler i ulike bedrifter. Det kan være store selskap som Apple, Coca-Cola, Ringnes, Volvo, eller DNB, Hydro og Equinor eller mindre selskap. Når du kjøper fond får du en liten eierandel i selskapene fondet eier aksjer i.

Hvis ditt fond eier DNB og Equinor-aksjer og disse stiger i verdi, så stiger også verdien på sparepengene dine

Forvalterens oppgave er å følge nøye med på alle selskapene fondet eier. Han eller hun vil prøve å kjøpe når aksjene er lavt priset, og selge igjen når prisen er høy. På den måten skapes avkastning til deg.

– Et fond kan eie aksjer i veldig mange selskaper, dette er både for å få flere avkastningsmuligheter og for å redusere sannsynlighet for tap, sier Sandmæl.

– Verdien på fondet som helhet kan likevel svinge, noe vi har sett flere eksempler på den siste tiden. Du kan for eksempel få 35 prosent oppgang ett år for så å få 20 prosent minus året etter. Poenget er at det i snitt, over tid,  vil gi deg god verdistigning.

Sjekk de årlige avkastningstallene i våre aksjefond her. Se på 5 år og 10 år snittavkastning (annualisert).

 

i fond
AVKASTNING: Figuren over viser utviklingen av en hundrelapp investert i fondet DNB Global Indeks for fem år siden. En hundrelapp investert på starten av 2014, ville i dag ha vært verdt 278,50 kroner. Det betyr at selv om børsen skulle falle 20 prosent neste år så ville du fremdeles hatt nesten en dobling på få år*. Se mer fakta om DNB Global Indeks her!

All historie viser at fondssparing lønner seg – tross børsfall

Fondssparing i aksjefond er en langsiktig spareform som passer ypperlig når du skal spare i fem år eller lenger, for eksempel til barna eller til pensjon. Sparer du i minst i fem år vil sparingen være rimelig trygg, selv om det er i aksjefond, forklarer forbrukerøkonomen.

– Sannsynligheten for å få god avkastning på såpass lang sikt er også høy. Det finnes kanskje et og annet unntak i verdenshistorien, men sannsynligheten for tap etter fem år er liten. Ser vi på tiårsperioder finner vi vel ingen perioder der folk har tapt penger i aksjefond, sier Sandmæl.

Skal du spare i mange år finnes det ikke en mer lønnsom spareform

– Som folk har vi jo fått bevis etter bevis på at fondssparing lønner seg! Oljefondet har jo vokst jevnt og trutt i verdi siden det ble lansert. Aksje- og kombinasjonsfond du kan spare i hos banken din er i prinsippet ikke noe særlig annerledes.

Sjekk utviklingen i Oljefondet her på Norges Banks side

Silje forteller at du vil oppleve at noen år i aksjemarkedet er helt fantastiske, andre er dårlige. Poenget er at det går opp og ned, forteller hun, men hittil i historien har det alltid gått mest opp og alle eksperter er enige om at dette også er sannsynlig framover.

– Tenk over dette: Hadde du satt 100 kroner i banken til 1,2 prosent rente for fem år siden ville du hatt 106 kroner i dag. Hadde du satt 100 kroner inn i aksjefondet DNB Global Indeks ville du hatt 278 kroner  i dag. Selv om vi hadde fått et børsfall på 50 prosent i morgen så ville du fremdeles hatt mer penger i fondet etter fallet enn du ville hatt i banken. (MRK: Børsfall av denne kraftige sorten har kun skjedd noen få ganger i historien).

 

INDEKSFOND: Figuren over viser utviklingen av en hundrelapp investert i fondet DNB Norge Indeks for fem år siden. En hundrelapp investert på starten av 2014, ville i dag ha vært verdt 248,90 kroner. Hadde du spart samme beløp i banken med 1,2 % rente så ville hundrelappen nå vært verdt 106 kroner*. Se mer fakta om DNB Norge Indeks her!

Les også: Har du aksjesparekonto kan fondssparingen bli enda mer lønnsom! 

En andel i fond koster 100 kroner i måneden – prøv litt forsiktig først!

Fremdeles ikke overbevist på at det er smart å spare i fond? Vel, jeg pleier å si at den beste måten å lære fondssparing på er å prøve det, sier Silje Sandmæl.

– Det er jo ikke sånn at du må sette alle pengene dine i fond med en gang. Prøv med litt først. I de aller fleste av våre fond kan du spare for bare 100 kroner i måneden. Det er omtrent som å kjøpe seg to kopper kaffe på kafè. Sett opp en spareavtale og følg med utviklingen i nettbank eller på appen Spare.

– Når det gjelder hvilket fond du skal velge så ville jeg anbefalt å begynne med et fond som investerer i mange selskaper, i flere ulike bransjer. Det er tryggere enn å investere i et som bare for eksempel bare investerer i ett land, eller en bransje. 

Klar for å spare i fond? Opprett en aksjesparekonto her og kom i gang

Sørg for å skaffe deg litt erfaring først, begynn med et lite beløp

– DNB Global Indeks er et fond jeg vil anbefale for en nybegynner. Det investerer i selskaper i hele verden. Gjennom dette fondet får du eierandeler blant annet i Apple, Facebook, Microsoft og Amazon, og mange andre store internasjonale selskaper du sikkert kjenner godt.

Sandmæl sier at hvis du er mer norgesentusiast og ønsker å investere i norsk næringsliv, så kan DNB Norge Indeks være et fint fond å begynne med. Dette fondet investerer i de største norske selskapene, blant andre Equinor, Hydro, DNB og Telenor.

– Pengene er ikke låst, du ser hele tiden hvordan det ligger an i nettbanken og du kan når som helst ta pengene ut igjen. Likevel er det viktig å vite at det nettopp er langsiktigheten som hindrer tapene, og gir gevinst til slutt. At verdien vil svinge underveis, det er det ingen tvil om, sier Sandmæl.

Du må tenke på den ekstra avkastningen som en premie du får for å holde ut heisaturene på børsen! 

*MERK: Verdien av en investering i fond går som regel både opp og ned i løpet av noen år. Innløser du andelene dine i fondet rett etter eller under et børsfall kan verdien på andelene dine derfor være lavere enn det du betalte for dem. Skal du spare i aksjefond bør du ha mulighet og tid til å sitte gjennom en bølgedal eller flere på børsene. Vi anbefaler derfor minimum fem års sparehorisont i alle våre aksjefond.

Les også