I november relanseres IPS eller individuell pensjonssparing – ett skattegunstig pensjonsprodukt som skal gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon.

IPS skal forhåpentligvis få oss til å spare mer til pensjon, men svært få nordmenn kjenner til IPS. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for DNB.

– Når undersøkelser vi har gjort viser at kun 20 prosent sparer til pensjon, understreker det at vi trenger en dytt i riktig retning, i følge Sandmæl.

Skattegunstig: Du kan spare 40 000 kroner per år

40 000 kroner er maksbeløpet du kan spare per år. Av pengene du setter inn, får du en skatteutsettelse på sparingen på 24 prosent. På ett år vil du da kunne få 9 600 kroner i redusert skatt, forutsatt at du setter inn maksbeløpet. Når pengene tas ut av kontoen, må du betale skatt på 24 prosent av alle pengene som står på IPS-kontoen etter dagens regler.

Pengene du setter inn i IPS investeres i en ferdig utformet investeringsprofil eller i enskattegunstig fondsportefølje du velger selv.

– Hvis du har lenge igjen til pensjonsalder vil jeg anbefale en høy aksjeandel. Etter hvert som pensjonsalderen nærmer seg er det lurt å nedjustere risikoen og aksjeandelen, forklarer Sandmæl.

Innenfor IPS kan du bytte fond skattefritt og uten omkostninger. IPS er også unntatt formueskatt.

– IPS er skattegunstig fordi du betaler mindre skatt enn du hadde gjort ved å spare utenfor IPS. Du betaler altså fortsatt skatt, men mindre. Enkelt forklart sparer du 225 kroner i skatt på hver 1000 lapp du får i avkastning sammenliknet med skatten du ellers måtte ha betalt utenfor IPS-kontoen. Sparer du 40 000 kroner, får 10 000 i avkastning, har du spart 2 250 kroner i skatt.

Verdt å merke seg er at IPS er det eneste private spareproduktet som holdes utenfor felleseie ved en skilsmisse.

Her kan du melde din interesse og motta informasjon om når du kan opprette IPS i DNB. 

Pengene er låst til pensjon

– Hvis du får behov for penger til uforutsette utgifter eller ønsker å pusse opp badet uten å ta opp lån, er det ikke mulig å bruke sparepengene du har satt inn i IPS. Pengene blir låst til pensjon, og du kan ikke ta ut noe fra kontoen før du har fylt 62 år. Du bør derfor spre sparingen din og sørge for å ha sparepenger også andre steder, sier Sandmæl.

Sandmæl mener likevel at det er store fordeler ved at pengene blir låst til pensjon. Det kan dukke opp mange fristelser på veien til pensjonisttilværelsen. Tilgjengelig penger kan derfor fort gå med til annet pengesluk.

– Det er viktig at du undersøker hvilke spareformer som passer din livssituasjon. Er du en ung anbefaler jeg at du fyller opp BSU kontoen din før IPS. Har du mye i gjeld skal du prioritere det. Men, ikke utsett pensjonssparingen til det er for sent. Finn ut av sparepotensialet ditt og lag en spareplan slik at du kan oppfylle drømmer og i tillegg få en bra alderdom.

Les også: Pensjonsforvirret? Her er uttrykkene du bør kunne 

Fakta om IPS

  • Du kan spare et valgfritt beløp inntil 40 000 kroner i året.
  • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9 600 kroner etter gjeldende skattesats for 2017 (24 prosent) forutsatt at du har inntekt. I 2018 er skattesatsen for alminnelig inntekt 23 prosent.
  • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt.
  • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.
  • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (24 prosent med gjeldende sats for 2017).
  • Pengene i IPS er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet).
  • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Unntak gjelder.
  • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse.
  • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer.

Les også