Ekstremregn og lyn fører til store skader om sommeren.

– De siste årene har vi fått en stor økning i skadesaker på grunn av ekstremt regnvær og lyn, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB Forsikring, Vidar Korsberg Dalsbø.

– I store deler av landet har det den siste tiden vært høye temperaturer, og når det kommer inn en kaldfront med mye fuktighet er det perfekte forhold for lyn og torden. Mesteparten av lyn-aktiviteten skjer vanligvis i juli og august. Fjoråret var et ekstremår for lyn, og skadene som følge av lyn ble mer en doblet sammenlignet med normalår, sier Dalsbø.

1. Sørg for at du har forsikring
Lyn på sommeren fører til en rekke branntilløp, og er en viktig årsak at sommermånedene topper brannstatistikken. I tillegg bidrar lyn til å slå ut elektriske apparater. Innrapporterte tall fra forsikringsselskapene viser at det har blitt meldt om svært mange skader som følge av lyn de siste årene. I 2014 fikk forsikringsselskapene inn 18 000 (tall fra Finans Norge) skadesaker til en kostnad av rundt 418 millioner kroner. Over halvparten skjedde i juli og august, og 169 av de millionene stammer fra skadene i juli og august, noe som tilsvarer 40 prosent.

– Innboforsikring og villaforsikring dekker skader et lyn kan forårsake. Dette gjelder både skader på elektriske artikler og på bygninger. Blir skadene så store at det utvikler seg brann – dekkes både tapte gjenstander og utgifter til å bo ett annet sted når boligen blir bygget opp igjen, forteller Dalsbø.

2. Trekk ut kontakten
De vanligste lynskadene skjer som følge av overspenning i nettet. Elektronisk utstyr og hvitevarer som er koblet til strømkontakter er utsatt. De vanligste skadene skjer på PC, fjernsyn, varmepumper, kjøleskap/frysebokser og alarmanlegg.

– De aller færreste boliger har lynavledere, og påbudet om overspenningsvern i hjemmet kom ikke før i 2013, så det er fortsatt svært få boliger som har sikret seg mot lynskader. Derfor anbefaler vi å trekke ut kontakten hvis det er meldt lyn eller hvis du drar bort i sommer, sier Dalsbø.

3. Ikke vær høyeste punkt
Dessverre har det gått liv tapt som følge av lynnedslag, men det er likevel svært sjelden at mennesker blir skadet eller drept av lyn direkte.

– Husk at lynet gjerne slår ned i høyeste punkt. Unngå derfor å oppholde deg på steder der hodet stikker opp og blir det høyeste punktet, som for eksempel på store, åpne sletter når du spiller golf eller når du bader i havet. Det kan også være risikabelt å søke ly under enslige utstikkere som f.eks store trær, eller å befinne seg på sjøen med båt uten lynavleder. Men hvis du tar de rette forholdsreglene, bør ikke lyn være farlig, sier Dalsbø.

Les også