Oljestopp eller Gründertopp

Fler og fler gründere finner nye muligheter i oljenæringen til tross for nedgang. Behovet for smart kapital og møteplasser er økende. 19.-20. oktober inntar gründere og store selskaper Sotra Arena.…