UTVIKLER MORGENDAGENS BANK: Linn Agdestein, leder for Short Assets i DNB og eier av prosjektet Virtual Banking, og Anders Grevstad, leder for Category and Transaction banking i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

I 2018 vil DNB gjøre det mulig for selskaper å få tilgang til finansielle tjenester på en helt ny måte: DNBs Virtual Banking vil gi selskapet mulighet til å sammenstille finansielle data med bankens finansielle tjenester i et fleksibelt og selvbetjent grensesnitt. Løsningen vil bidra til bedre innsikt og dermed økt finansiell kontroll.

– Vi må tenke nytt og bidra til å møte kundenes behov annerledes enn vi tradisjonelt sett har gjort. Teknologien gir oss et hav av muligheter, og fremvoksende teknologier som Artificial Intellicence, Internet of Things og cloud, for å nevne noen, påvirker vår hverdag og hvordan vi driver business. Det tar vi som bank inn over oss, og vi ønsker å gi våre kunder større kontroll gjennom mer åpne og transparente løsninger. Kundene er våre viktigste samarbeidspartnere, og sammen utvikler vi morgendagens bank, sier Anders Grevstad, leder for Category and Transaction banking i DNB.

Kundene får større grad av rapporteringsmuligheter, bedre likviditetsprognoser og tilgang til in-house banking

– I noen tilfeller kan bankene rett og slett bli et forsinkende mellomledd, spesielt når kunden vet hva de vil og hvordan de vil ha det løst. Da er det viktig at vi kan tilby løsninger som er enkle å bruke, men samtidig så fleksible at de kan tilpasses ulike behov – fra de enkle til de mer komplekse. Det oppnår vi når vi lanserer Virtual Banking, sier Grevstad.

VIRTUAL BANKING: Slik kan et dashboard bli seende ut.

Virtuelle kontoer gir stor grad av fleksibilitet

Virtual Banking bygger på virtuelle kontoer, som gir kundene en helt annen grad av fleksibilitet og selvbetjening. Kundene får større grad av rapporteringsmuligheter, bedre likviditetsprognoser og tilgang til in-house banking. I tillegg kan man bruke de virtuelle kontoene til å sentralisere arbeidsprosesser.

– Selskaper må ha full oversikt over balansen. Hvor de finansielle midlene er, i hvilke valuta, og ikke minst hvor tilgjengelige er de? Dette er viktige spørsmål selskaper må ha svar på kontinuerlig. I tillegg er det en nødvendighet med gode og troverdige prognoser slik at man har kontroll på likviditeten. God selskapsstyring er kanskje viktigere enn noensinne, og ved bruk av virtual banking vil kundene være i førersetet, sette premissene, og kan med andre ord være ‘sin egen bank’, sier Linn Agdestein, leder for Short Assets i DNB og eier av prosjektet Virtual Banking.

– Virtual Banking er nå under utvikling, og første versjon vil gjøres tilgjengelig for et utvalg kunder i løpet av 2018. Løsningen utvikles suksessivt slik at flere og flere kunder vil få tilgang fortløpende. Dette er et av vårt viktigste satsningsområder fremover, og vi gleder oss til å tilby kundene våre denne fremtidsrettede løsningen, sier Agdestein.

FLEKSIBILITET: Virtual Banking bygger på virtuelle kontoer, som gir kundene en helt annen grad av fleksibilitet

 

Les også