STORT ENGASJEMENT: #JaTil114 – kampanjen for et nødnummer for dyr – har allerede fått stor oppslutning i Norge. FOTO: NTB Scanpix

#JaTil114 – kampanjen for et nødnummer for dyr – har allerede fått stor oppslutning i Norge, både i sosiale medier og blant alle som er opptatt av dyrevelferd. Kampanjen har til og med nådd mediene i Danmark og Sverige.

Men det finnes også noen kritiske røster og andre som har spørsmål rundt hvordan dette vil fungere i praksis. Jeanette Bergum, ansvarlig for husdyrforsikring i DNB, er glad for engasjementer og svarer gjerne på spørsmål rundt kampanjen.

Hvorfor har DNB Forsikring tatt initiativet til et nødnummer for dyr?

– DNB tilbyr dyreforsikring, og vi har via kundedialog med dyreeiere blitt oppmerksom på problemstillingen med at folk ikke vet hvor de skal ringe om et dyr blir skadet. Hvis du er uheldig og kjører på en katt, hvem ringer du da? Den lokale veterinæren, politiet, Mattilsynet, Viltnemda, kommunen eller den lokale dyrebeskyttelsen? Eller i verste fall – lar være å ringe og bare lar katten bli liggende?

Få vet hvor de skal henvende seg

En fersk markedsundersøkelse DNB har gjennomført (utført av Ipsos) viser at nesten ingen – 9 av 10 – ikke vet hvor de skal henvende seg dersom et kjæledyr er i nød.

– 800 000 nordmenn forteller at de har vært i situasjoner hvor de gjerne skulle meldt fra, men ikke fått gjort det fordi de ikke vet hvor de skal henvende seg. Vi mener løsningen er et nasjonalt nødnummer for dyr, og derfor har vi startet kampanjen #jatil114.

Vi har forståelse for at det er mange spørsmål knyttet til vår lansering av et midlertidig nødnummer for dyr

– Det finnes i dag over 160 forskjellige vaktregioner for veterinærer rundt om i landet. Vi arbeider for at den som ringer inn skal kunne bli satt over til så mange av de ulike vaktene som mulig. Vi skal ha tilstedeværelse i alle regioner, og vil fremover jobbe med å innlemme flere og flere klinikker.

Blir det ikke feil at DNB skal ta en rolle her med et midlertidig nødnummer?

– Vi har forståelse for at det er mange spørsmål knyttet til vår lansering av et midlertidig nødnummer for dyr, hvor man blant annet skal kunne bli satt over til nærmeste veterinær. Det er viktig å understreke at vi ikke ønsker å undergrave eksisterende vakt- og varslingsordninger, men ønsker at nummeret skal være et tilbud i tillegg til disse. Vi er også ydmyke på at det å lansere et slikt nummer er komplisert, men vi tror og håper dette er et tilbud som kan hjelpe mange. På sikt er ambisjonen at man skal få hjelp med så mange dyrerelaterte henvendelser som mulig når man ringer inn, ikke bare veterinærhjelp. Vi kommer heller ikke til å inngå noen eksklusive avtaler med veterinærklinikker eller -kjeder om tilknytning til nummeret, snarere tvert i mot. Vi ønsker å tilknytte oss så mange klinikker som mulig.

Et komplekst arbeid

Ambisjonen er at man på sikt skal få hjelp med så mange dyrerelaterte henvendelser som mulig

I første omgang vil man få veiledning av dyrehelsepersonell, og hjelp til å finne veterinær som har åpent. Men så raskt som mulig vil vi inkludere flere funksjoner, så man kan ringe inn hvis man har kjørt på en elg eller vil varsle om dyremishandling. Dyrepoliti i Norge har allerede blitt diskutert, og dette kan bli et nummer der man kan rapportere mislighold og mishandling av dyr. I tillegg mener vi på sikt det vil være en naturlig kanal for savnede eller skadete dyr. Rett og slett et nummer for alle forhold som omfatter dyrevelferd.

Hvilken kompetanse har dere egentlig på dette området?

Vi har aldri lagt skjul på at vi selger dyreforsikring

– Dette er et komplekst arbeid, og fordi vi i DNB ikke er eksperter på området, har vi inngått en avtale med Dyrevernalliansen hvor de skal komme med faglige råd til hvilke funksjoner som bør være med og ikke. Nummer 222 00 114 et er et midlertidig prøveprosjekt som vil løpe til et fast nummer forhåpentlig vil være på plass om kort tid. Ring dette nummeret og bli øyeblikkelig satt over til ditt nærmeste akuttnummer for dyr.

Gjør ikke DNB Forsikring dette kun for å selge forsikringer?

– Vi gjør dette først og fremst for å hjelpe alle dyrekjære nordmenn. I tillegg mener vi at 114 – for våre firebeinte venner – er en god ide som vil forenkle alle ordningene som eksisterer i dag.

– Vi har aldri lagt skjul på at vi selger dyreforsikring, og gjennom dette håper vi selvsagt at vi kan få flere kunder. Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig, og både gjøre noe som er bra for samfunnet og dyrene, samtidig som nordmenn blir oppmerksom på dyreforsikringen vår. Vi mener jo også at dyreforsikringen vår – som har blitt kåret til best i markedet – er et bidrag til dyrevelferd. Mange dyr blir for eksempel avlivet fordi eierne ikke har råd til veterinærregningen hvis det trengs en stor operasjon.

Veldig godt mottatt

Hvordan har kampanjen for et nødnummer for dyr blitt mottatt?

– #jatil114 har blitt veldig godt mottatt så langt med stor mediedekning og engasjement i sosiale medier. Et nødnummer for dyr i Norge har til og med vekt oppsikt i utenlandske medier (bl.a. i Sverige og Danmark). Mange har kontaktet oss for å bidra med gode ideer, og i de kommende ukene vil vi gå i dialog med både enkeltpersoner og organisasjoner for å sammen få på plass et permanent nødnummer for dyr.

– Denne helga vil vi arrangere de første potestandene, der dyrene selv kan signere med poteavtrykk for et eget nødnummer for dyr. På arrangementet i Torshovparken i Oslo har allerede over 2000 meldt sin interesse for arrangementet.

Les også