11 PROSJEKTER FÅR STØTTE, deriblant Interkulturelt museum på Grønland i Oslo, som har utstillingen «Typisk dem» om fordommer.  Museet får nå 320.000 kroner til et pedagogisk opplegg der hatytringer og fordomsfulle fremstillinger av mennesker i nyhetskanaler, kommentarfelt og sosiale medier analyseres.  Stiftelsens Linn C. Lunder overrekker her pengegaven til museets leder, Gazi Özcan. Foto: Terje Skåre

Sparebankstiftelsen DNB løfter «unges deltakelse i demokratiet» til å bli et av stiftelsens viktigste satsingsområder. Det betyr at gode prosjekter med dette formålet kan få pengestøtte.

– Vi har gitt pengestøtte til slike prosjekter før, men nå løfter vi «unges deltakelse i demokratiet» til å bli at av våre  viktigste satsingsområder, sier administrerende direktør i stiftelsen, André Støylen.

Stiftelsen markerte nysatsingen ved å samle representanter fra 11 slike prosjekter i Nobels Fredssenter i Oslo nylig. Alle fikk overrakt pengegaver, til sammen 9,5 millioner kroner.

– For å ta vare på og videreutvikle demokratiet er vi avhengig av at unge mennesker engasjerer seg. Vi ser nå mange tendenser vi ikke liker, falske nyheter og netthets. Det vi trenger i Norge er et debattklima som inviterer til deltakelse, og det bidrar dere til, sa Støylen til de fremmøtte.

Neste søknadsfrist er 1. september. Les mer om kriteriene og søk her

Disse får støtte til å utvikle tilbudene sine: 

Følgende organisasjoner og prosjekter bidrar på hver sin måte til økt engasjement og deltakelse og fikk derfor penger til å videreutvikle tilbudene sine:

BIDRAR TIL ØKT DELTAKELSE I DEMOKRATIET: Representanter for de 11 organisasjonene som får støtte, var samlet til en overrekkelse i Nobels Fredssenter nylig. Fra venstre: Kristian W. Rantala fra Vinje-senteret, Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth fra Nobels Fredssenter, Tor Abild, Gard Hongslo og Synne Rønning fra Fundatum, Anders Bettum og Gazi Özcan fra Interkulturelt museum, André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB, Bård Frydenlund fra Eidsvoll 1814, Jon Mihle fra Portåsen, Linn C. Lunder fra Sparebankstiftelsen DNB, Søren Aagaard Rasmussen fra Grinimuseet, Hans Philip Einarsen fra Randsfjordmuseet, Anne Marit Noraker fra Valdresmuseet, Lars Gudmundson fra Det Europeiske Wergelandsenteret, Per Olav Torgnesskar fra Grinimuseet, Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet, André Larsen Avelin fra Eidsvoll 1814, Ingrid Aspelund og Ana Perona-Fjeldstad fra Det Europeiske Wergelandsenteret og Trym Sibeko, 10. klassing og medlem av Sentralt ungdomsråd i Oslo. Organisasjonen No hate har også fått tildeling, men var dessverre forhindret fra å være til stede. Foto: Terje Skåre

Demokrativerksted for ungdom på Utøya:

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) holder Demokrativerksted på Utøya, et opplæringstilbud for ungdom som er aktive i sitt lokalsamfunn. Her reflekterer de over hva demokrati betyr, trusler mot demokratiet i dag og hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet. Etter samlingene reiser de tilbake til sine lokalsamfunn og engasjerer andre ungdommer. EWC får i overkant av 4 millioner kroner til demokrativerksted på Utøya.

Erfaringer fra Grini fangeleir som utgangspunkt for refleksjon rund demokratiske verdier:

Mange som vokser opp i Norge i dag tar demokratiet for gitt, derfor vil Grinimuseet legge til rette for at unge reflekterer rundt demokratiske verdier, dilemmaer og personlige valg. De vil utvikle VR-spillet «Valgets kval» hvor spilleren vil oppleve å være i tidligere Grini fangeleir og føle hendelsene på kroppen. Målet er at spillet skal bidra til å styrke de unges syn på viktigheten av å ta vare på de demokratiske verdiene for fremtiden. Til det digitale lærespillet får Museene i Akershus (MIA) 1,25 millioner kroner.

Økt ungt, lokalt politisk engasjement:

Fundatum er en ideell stiftelse som jobber med lederutvikling og kompetansebygging for ungdom og unge voksne. De skal etablere Ungdomsparlamentet for å utvikle ungt, lokalt politisk engasjement. Her vil representanter fra Ungdomsråd fra kommuner på Østlandet få kompetanse og diskutere samfunnsspørsmål, og få erfaring med demokratiske beslutningsprosesser. I etterkant kan ungdomsrådene søke om såkornsmidler for å sette i gang lokale prosjekter de brenner for. Til Ungdomsparlamentet får Fundatum 1 million kroner.

Vil få flere unge engasjert i samfunnsdebatten:

Randsfjordmuseet og Valdresmusea skal gjennomføre prosjektet «Ung i debatten». Med mål om økt samfunnsengasjement og deltakelse i samfunnsdebatten blant unge, skal de tilby kursing i argumentasjons- og skriveteknikk, tilrettelegge for debatter og gjennomføre kronikk-konkurranser. Prosjektet skal ledes av museene i samarbeid med lokalavisene, skoleelever og ungdom fra fritidsklubbene. Til prosjektet får museene 960.000 kroner.

Refleksjon rundt verdiene som skaper gode samfunn:

Menneskerettighetsakademiet jobber med å utvikle demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. De har laget utstillingen «Den nye planeten», med støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord, som gir innblikk i hvilke verdier som skaper gode samfunn, gjennom tankene til enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Nå får Menneskerettsakademiet 602.000 kroner til vandreutstilling på 15 ulike steder på Østlandsområdet og utvikling av undervisningsmateriell til utstillingen.

Nettravner i kampen mot netthets:

Organisasjonen No hate jobber for å bekjempe hatefulle ytringer på nett. De skal organisere Nettravner som tar del i nettdiskusjoner. Målet er å gjøre internett til et trygt sted å være i oppveksten og forhindre at folk trekker seg fra det offentlige ordskiftet som følge av hatytringer. Nettravnene skal organiseres i samarbeid med foreldre, skoleverket og politiet. No hate får 400.000 kroner til opplæring og informasjonsmateriell for å lære opp frivillige Nettravner.

Skal engasjere barn til å medvirke til demokrati med utgangspunkt i journalistikk og dikting:

Vinje-senteret planlegges å stå ferdig til neste år som et senter for journalistikk og skjønnlitterær prosa. Her planlegges en basisutstilling, som også skal tilpasses barn og unge. Kombinasjonen dikting og journalistikk skal inspirere flere barn og ungdom til aktiv deltakelse i demokratiet. Nynorsk Kultursentrum får 400.000 kroner til arbeidet med utstillingen.

Blir bevisst på fordommer for å hindre intoleranse:

Interkulturelt museum på Grønland i Oslo vises utstillingen «Typisk dem» som handler om fordommer. Med utgangspunkt i utstillingen lages nå et pedagogisk opplegg der man analyserer hatytringer og fordomsfulle fremstillinger av mennesker i nyhetskanaler, kommentarfelt og sosiale medier. Videre øves deltakerne i å tenke kritisk rundt fordommer og får verktøy til å håndtere intolerante eller hatefulle ytringer i offentligheten. Oslo Museum har tidligere fått støtte til utstillingen, og får nå 320.000 kroner til det pedagogiske opplegget.

Unge med i planleggingen av utstilling på Eidsvoll 1814:

Wergelands hus er et demokratisenter for unge ved Eidsvoll 1814. Nå fornyes huset til et oppdatert, levende og relevant kunnskapssenter om demokrati. I arbeidet med å fornye huset skal unge være med i planleggingen. Målet er en demokratisering av metodene de bruker i tilnærmingen til historiske og dagsaktuelle temaer. Til medvirkningsprosjektet i forbindelse med ny utstilling i Wergelands hus, får Norsk Folkemuseum 250.000 kroner.

Kurs i retorikk og debattkonkurranse:

Portåsen, Herman Wildenveys barndomshjem, er et sted for nyskaping innen poesi og lyrikk. De ønsker å stimulere ungdom til å delta i den offentlige samtalen. Nå skal de sett i gang demokratiprosjektet DBATT, med søkelys på språket og retorikkens betydning for å utvikle demokratisk medborgerskap. Flere videregående skoler i Buskerud skal kurses i retorikk og møte hverandre i en debattkonkurranse. Buskerudmuseet, som drifter Portåsen, får 230.000 kroner til prosjektet.

Inspirerer ungdom til å bli aktive medborgere:

I 2020 skal Nobels Fredssenter åpne en stor utstilling om Martin Luther King junior. Til dette skal de utvikle et undervisningsopplegg for skolegrupper i alderen 15 til 19 år. Borgerrettighetsbevegelsens kamp står fortsatt som et lysende eksempel på hvordan menneskers mot og utholdenhet kan endre et samfunn. For å gjøre stoffet aktuelt for elevene, vil de også trekke linjer til dagens situasjon og bruke aktuelle eksempler. Fredssenteret får 170.000 kroner til arbeidet med undervisningsopplegget.

Les også