FINE PREMIER: Alle som stemmer blir med i trekningene av en Apple iPad Air og dette innrammede litografiet av den norske kunstneren Yngve Reidar Vold.

Innen utgangen av mars skal det velges nye kandidater til Sparebankstiftelsen DNBs generalforsamling, og alle DNB-kunder har stemmerett. Halvparten av generalforsamlingen velges av og blant DNB-kunder.

Sparebankstiftelsen DNB er bankens nest største eier, og takket være stiftelsens filantropiske virksomhet går en stor del av bankens overskudd tilbake til samfunnet. Siden oppstarten i 2003 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med om lag 4 milliarder kroner på allmennyttige formål.

Les mer om dette i tidligere publisert sak på DNB Nyheter, her

Generalforsamlingen er Sparebankstiftelsen DNBs høyeste organ og består av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter (Østlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de øvrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byråd i Sparebankstiftelsen DNBs opprinnelsesområde.

-Personkunder over 18 år i hele landet kan stemme på kandidater. Hver stemme er viktig, og vi håper å få så mange stemmer som mulig, oppfordrer kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen DNB, Marit Fagnastøl (bildet).

Slik stemmer du

Logg deg inn i DNBs nettbank. Der skal du i postkassen ha fått en e-post hvor det i emnefeltet står «Bruk stemmeretten din innen 31. mars». Der er kandidatene presentert med bilde og informasjon slik at du bare kan krysse av «din kandidat». Du stemmer anonymt, og siste frist for å stemme er 31. mars.

Alle som stemmer blir med i trekningene av en Apple iPad Air og et kunstverk av den norske kunstneren Yngve Reidar Vold, et innrammet litografi (bildet).

Mer informasjon om generalforsamlingen finner du her https://www.sparebankstiftelsen.no/no/generalforsamlingen

Mer informasjon om Sparebankstiftelsen DNB finner du her http://www.sparebankstiftelsen.no

Les også