Her er det beste tipset for alle som har sparing eller økt pensjon som nyttårsforsett – bytt pensjonsprofil!

Selv om 69% av oss ikke har noen økonomiske nyårforsetter er det likevel mange som har satt seg mål både for sparing og pensjon. Av de som har satt økonomi på agenda for 2017 ønsker de fleste å spare mer eller å bruke mindre penger, men det er også mange som ønsker å få bedre kontroll over økonomien.

Pensjonsekspert Bengt Olav Lund
Pensjonsekspert Bengt Olav Lund

-Den desidert enkleste – og sannsynligvis også den mest effektive sparemåten er å bytte pensjonsprofil. Det er veldig enkelt å bytte pensjonsprofil. Med tre klikk i nettbanken så har du gjort jobben på under 1 minutt, sier pensjonsekspert i DNB, Bengt Olav Lund.

– Alle som har innskuddspensjon er selv ansvarlig for å forvalte sine pensjonspenger, og for å skape meravkastning. Det betyr at de må ta et aktivt valg om å øke aksjeandelen, og det gjøres gjennom å endre pensjonsprofil.

Store forskjeller
Motivasjonen for å forvalte egne pensjonspenger på best mulig måte bør være enkel. Klarer du å forvalte pengene dine med 1% mer avkastning i løpet av arbeidslivet kan du regne med rundt 23%  mer i pensjonspotten din.  (*se regneeksempel under).

– Det er fullt mulig å klare over 1 % eller mer i avkastning. Hvis vi ser tilbake i tid har pensjonsprofiler med mye aksjer gjort det betydelig bedre, så det har helt klart lønnet seg å være i pensjonsprofiler med mye aksjer, mener Lund.

historisk-avkastning-profil
Historisk avkastning i pensjonsprofilene viser at det har lønnet seg å ta større risiko. Men man må være forberedt på større svingninger når det er utroligheter i aksjemarkedene.

Kun rundt 6% har vært inne å gjort et aktivt valg for å sikre seg bedre pensjon. Det er i følge Lund alt for få, men han er positiv til at det blir flere. For noen år siden var tallet kun 3%.

– Nordmenn har generelt alt for lav aksjeandel i sparingen sin. Gjennomsnittlig aksjeandel blant våre kunder er 47 %. Med tanke på at oljefondet har 60% (foreslått endret til 70%) i sin portefølje for felleskapets pensjonspenger så er nordmenn langt mer forsiktig med egne sparepenger,

– Det lave rentenivået gjør utfordrende å skape god avkastning for pensjonsprofiler med lav risiko (aksjeandel). For å få god avkastning på pensjonskronene er man i dag nesten avhengig av å ha aksjer i sin pensjonssparing, sier Lund.

Godt år for pensjonsprofiler med aksjer
Avkastningen for DNB pensjonsprofil 50 – som er standardprofilen de fleste kundene ligger i – ga i 2016 en avkastning på 8,63% (pr. 31.12.2016) som er 2,21 % over referanseindeks.

2016 var et år der kunder som hadde valgt pensjonsprofiler med mye aksjer fikk god uttelling.
2016 var et år der kunder som hadde valgt pensjonsprofiler med mye aksjer fikk god uttelling.

– Det er et resultat for året som vi er meget godt fornøyd med, og 2016 var også et år der kunder som investerte i pensjonsprofiler med høy aksjeandel fikk godt betalt for å ta litt mer risiko.
DNB Pensjonsprofil 80 (11,2% avkastning/2,6% over referanseindeks) og DNB Pensjonsprofil 100 (17,6% Avkastning/ 2,7% over referanseindeks) er gode eksempler på dette, mener Lund.

Pensjonseksperten har tre råd til alle som ønsker å gjøre noe med pensjonen:

  • Få et bevisst forhold til pensjonen din nå! Det er kun du som kan sørge for at dine penger blir forvaltet på best mulig måte.
  • Over tid har historien vist at aksjemarkedet gir bedre avkastning. Spesielt unge med lang sparehorisont bør vurdere høy aksjeandel.
  • Ta den risikoen du føler deg komfortabel med. Husk også at det er automatisk nedvekting de siste årene av sparingen slik at du ikke skal være så utsatt for svingninger.

Dette er et regneeksempel som viser hva en 30-åring kan oppnå med å endre sin pensjonsprifil:

Regneeksempel med 30-åring
Forventet pensjonskapital ved 67 år:

Pensjonsprofil 30: kr 1 164 000
Pensjonsprofil 50: kr 1 413 000
Pensjonsprofil 80: kr 1 865 000
Pensjonsprofil 100: kr 2 215 000

Forutsetninger:
Lønn i dag: 400.000
Sparing: 5% (gir 20.000 i sparing hvert år)
Nedvekting til 10% aksjer over 10 år (fra 57 til 67 år)
Pensjonsalder: 67 år
Startalder: 30 år
Inngangskapital: 100.000
Forutsetninger i henhold til FNO bransjestandard:
– Reallønnsvekst: 0%
– Forventet realavkastning: 0% obligasjoner, 5% aksjer
– Tall er rundet av til hele tusener

*Regneeksempel:
30-åring med lønn kr 500.000 og innskudd 4 % (= kr 20.000) vil med 5 % årlig avkastning ha en pensjonskapital ved 67 år på kr 1.180.000 (i dagens kroneverdi). Årlig pensjon i ti år kr 118.000
Tilsvarende med avkastning 6 % er kr 1.450.000; som gir årlig pensjon 145.000, eller 22,9 % mer.
Bransjestandard avkastning er for Pensjonsprofil 30 (30 % aksjer) 4,24 % – PP50 5,28 % – PP80 6,68 % – PP100 7,50 %

Les også