BETALE SKATT I ET ANNET LAND? Er du norsk og bosatt i utlandet, så skal du kanskje betale skatt til det landet du bor i. Foto: NTB Scanpix

Er du norsk og bosatt i utlandet, så skal du kanskje betale skatt til det landet du bor i. Bankene må hvert år sjekke om kunder har skattemessig tilhørighet i andre land og rapportere det inn til skattemyndighetene.

Kunder som DNB rapporterer inn, vil bli informert om det innen utgangen av mars.

Landene har avtaler om å utveksle formuesopplysninger

Norske myndigheter har signert internasjonale avtaler om utlevering av formuesopplysninger (FATCA og CRS) og pålagt bankene å innhente og sjekke informasjon om hvor kundene har skattemessig tilhørighet. Dette gjelder både person- og bedriftskunder. Det er årsaken til at DNB hvert år må rapportere inn kunder som kan ha skattemessig tilhørighet i andre land enn Norge til Skatteetaten.

Rundt 120.000 personkunder har skattemessig tilhørighet i andre land

DNB har  i dag indikasjoner på at mer enn 120.000 personkunder kan ha skattemessig tilhørighet i andre land enn Norge.

– Årsaken til at banken har indikasjoner på at kunder kan ha skattemessig tilhørighet i andre land, kan blant annet være at kunden selv har registrert adresse eller telefonnummer i det aktuelle landet, at vedkommende tidligere har vært bosatt i landet eller har faste overføringer dit. Vi er også pålagt å rapportere kunder som er amerikanske statsborgere, opplyser informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld (bildet).

Dette er bakgrunnen til at DNB jevnlig sender ut brev med egenerklæring som kundene blir bedt om å fylle ut og returnere. Får ikke banken svar, må den rapportere de opplysningene den har.

Hensikten med det internasjonale samarbeidet er å sørge for at alle betaler skatt etter gjeldende regler, det vil si i riktig land og at de betaler det de skal. Det er skattemyndighetene som har kontroll på hvor mye skatt personer og virksomheter i de ulike landene skal betale. Dette er ikke bankens anliggende.

-Selv om myndighetene har pålagt oss å gjøre denne jobben, er vi glad for å kunne hjelpe. Vi ser på dette som del av samfunnsansvaret vårt og som et viktig bidrag til å bekjempe skatteunndragelse og hvitvasking. Vi mistenker ingen av kundene våre, men det finnes mennesker der ute som prøver å bruke oss til dette formålet, sier Westerveld.

Ønsker du mer informasjon, eller har konti hos DNB i andre land enn Norge, kan du lese mer her

Les også