FØRSTE VINNER: DNB-sjef Rune Bjerke er tildelt prisen ODA Award Man. Foto: Julie Gjørven

– En stor klapp på skuldra.

Torsdag ble DNBs konsernsjef Rune Bjerke kåret til historiens første vinner av prisen ODA Award Man.

DNB-sjefen var én av tre finalister som ble nominert for sin synlighet som inspirerende forbilder for både kvinner og menn i sitt engasjement for mangfold.

Prisen ble delt ut av det uavhengige ODA-nettverket, som jobber for å øke mangfoldet i teknologibransjen.

– Jeg er ydmyk og utrolig stolt av å bli den første vinneren av kategorien ODA Award Man. Dette er en stor klapp på skuldra til alle DNB-ere som har stått på og jobbet systematisk for å sette mangfold og teknologi på agendaen, sier Bjerke om utmerkelsen.

YDMYK OG STOLT: Rune Bjerke er glad for prisen fra ODA Nettverket. Foto: Stig B. Fiksdal

Vil ha tekno-kvinner

DNB har som uttalt strategi å sikre at kvinner eller minoritetsgrupper ikke diskrimineres.

I konsernet skal det også legges til rette for strukturer som motvirker fordommer.

Blant annet mener Bjerke at menn må ta like stor del i arbeidet og oppgavene som følger med å ha små barn, enn hva vi har sett at de tradisjonelt har gjort.

– Det er mye økonomisk kompetanse i banken. Fremover blir vi i økende grad avhengig av teknisk kompetanse også for å lykkes. Og særlig har vi ambisjon om å rekruttere og satse på kvinner med slik kompetanse, sier Bjerke.

Vet du hva bedriften din – eller noen du kjenner, bidrar med til samfunnet? Sjekk i ringvirkningskalkulatoren her.

DNB inngikk partnerskap

I april inngikk DNB Platinum-partnerskap med ODA-nettverket.

Dette er et partnerskap som hele DNB vil få glede av, mener Bjerke.

DNB-sjefen håper avtalen vil bidra til å gi inspirasjon, arenaer og nettverk for å jobbe målrettet mot ambisjonen om et mer balansert mangfold.

– DNB er helt avhengig av mangfold for å lykkes. Mangfold i kompetanse, i etnisitet, i kjønn og i alder. Ikke bare fordi det ser bra ut eller er riktig å gjøre, men fordi det er bra for butikken, bra for arbeidsmiljøet og bra for utvikling og innovasjon, slår Bjerke fast.

Tidlig interessert

Han har tidligere forklart at han ble interessert i likestilling og mangfold allerede som tenåring, da han leste bøker om andre ledere.

– Mangfoldsdimensjonen har fulgt meg veldig lenge – ikke bare langs kjønnsdimensjonen, men også langs bakgrunnsdimensjonen, forklarte Bjerke i vinter.

Anerkjennelsen fra ODA-nettverket vil han bruke i arbeidet videre:

– Vi tar med oss erkjennelsen – det gir bøttevis med energi – men vet samtidig at vårt arbeid er langt fra ferdig. Vi har så vidt begynt. Alle bedrifter må speile samfunnet og de ulike markedene de operer i. Mangfold er en forutsetning for å lykkes!

Visste du at DNB har fått YS’ likestillingspris?

Les også: Kjetil André jobber i Norges «smarteste» bygg

Virtual Banking er fremtidens bank – på kundens premisser

Les også