BURDE BREMSE: Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, sier at det nå er gode tider i norsk økonomi og mener at regjeringen – i stedet for å gi gass – heller burde bremse etter et tiår med store utgiftsøkninger på nasjonalbudsjettet.

Regjeringen gis gass og øker bruker av oljepenger i revidert nasjonalbudsjett med nesten 7 milliarder kroner. DNBs sjeføkonom synes dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil heve styringsrenten to ganger til allerede før høsten er omme.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2019 innebærer en bruk av oljeinntekter på 238 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, som er noe høyere enn anslått i fjor høst, framgår det av en pressemelding fra Finansdepartementet i dag.

– Det øker sjansen for at vi får to rentehevinger til fra Norges Bank innen høsten er omme

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, sier at det nå er gode tider i norsk økonomi og mener at tiden burde være inne for å bremse etter et tiår med store utgiftsøkninger på nasjonalbudsjettet.

– Ikke minst for å bli best mulig rustet for å møte de store budsjettutfordringene som venter oss i forbindelse med eldrebølgen, sier hun.

I stedet registrerer Haugland at regjeringen velger å gi gass ved å øke den allerede høye oljepengebruken med nesten 7 milliarder kroner i forhold til det opprinnelige 2019-budsjettet.

– Det øker sjansen for at vi får to rentehevinger til fra Norges Bank innen høsten er omme, synes hun.

I pressemeldingen fra Finansdepartementet framgår det at den høyere uttaksprosenten blant annet har sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av Statens pensjonsfond utland, slik at fondet var omtrent 500 milliarder kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst.

Les også