GLEMT Å VEKSLE INN? De gamle 100- og 200-lappene ble ugyldige som betalingsmiddel 30. mai i år.

Snart syv måneder etter at de gamle 100- og 200-lappene ble ugyldige som betalingsmiddel, er 7,7 millioner 100-lapper og 5,7 millioner 200-lapper fortsatt ikke vekslet inn, ifølge Norges Bank.

Til sammen er altså 13,4 millioner  gamle 100- og 200-lapper fortsatt er i sirkulasjon. Disse er verdt til sammen 1,91 milliarder kroner.

Nye 100- og 200-lapper kom i omløp 30. mai 2017, og de gamle kunne brukes parallelt med de nye til de ble ugyldige ett år etterpå, det vil si fra 30. mai 2018.

At sedlene er blitt ugyldige betyr at butikker eller andre brukersteder kan velge å ikke ta imot dem. DNB har vært fleksibel på dette, og har nå besluttet å ta imot gamle 100- og 200-lapper frem til den siste valøren i Norge Banks nye seddelserie, 1000-lappen, lanseres. Det skal etter planen skje i fjerde kvartal 2019.

Merk: Det er kun på innskuddsautomater og Oslo lufthavn at vi tar imot sedlene.

Nesten alle sedlene er nå byttet ut med nye:

  • Nye 100- og 200-lapper kom i omløp 30. mai 2017
  • Nye 50- og 500-lapper kom i omløp 18. oktober 2018, de gamle er gyldig betalingsmiddel til og med 18. oktober 2019
  • Nye 1000-lapper skal etter planen komme i sirkulasjon i fjerde kvartal 2019

DNB tar imot

Hvis du skal sette inn gamle sedler i DNB, vær oppmerksom på at høyeste innskudd i DNBs innskuddsautomater er 50.000 kroner per kunde per gang og maksimum 100.000 kroner per kunde i løpet av 30 dager.

Ugyldige, men ikke verdiløse

Selv om sedlene blir ugyldige 30 mai, mister de ikke verdi. Gamle 100- og 200-sedler kan veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter at de ble ugyldige 30. mai 2018, det vil si til 30. mai 2028. Du får vekslet inn sedlene hos Norges Bank også etter den tid, men da mot et gebyr som i dag er på 250 kroner.

Les mer om hva kan gjøre med gamle sedler på Norges Banks internettsider, her

Les også