Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø tror starten på 2017 blir «ganske tøff». Hun våger likevel å kalle seg en optimist.

– Veldig mange i denne regionen er i en krevende situasjon fordi de har mistet jobben eller fordi de er redd for å miste jobben. Samtidig viser tall fra NAV at situasjonen er iferd med å flate ut. Permitteringsvarslene som NAV får hver måned er færre nå enn de har vært de siste seks månedene. Det er positive tall, sier Høyre-ordføreren som var til stede under ONS-konferansen tirsdag.

Tegn til optimisme

ONS står for Offshore Northern Seas og arrangeres i Stavanger denne uken. Sagen Helgø besøkte også DNBs TV-studio på konferansens «Centre Court».

– Jeg er forsiktig optimist. Jeg tror 2016 kommer til å bli ganske tøft, fortsatt, og så tror jeg vi vil ha det ganske tøft i begynnelsen av 2017. Men det jeg hører når jeg går rundt på stand og møter selskapene er det en større grad av optimisme enn det har vært de siste månedene. Og det er bra, sier Sagen Helgø.

– Det å samarbeide, spille på lag og jobbe sammen gjennom en omstillingsperiode er avgjørende for å få det til. i Her kan ingen sitte stille. Her må alle brette opp ermene. Stavanger kommune og det offentlige er med. Vi har alltid vært en næringsvennlig kommune.

Christine Sagen Helgø3

– Hvem vil du utfordre litt ekstra til å bli med på «gjenreisningen»?

– Det er viktig at kommunen klarer å samarbeide godt med næringsforeningen og med næringen selv. Næringslivet skal skape nye arbeidsplasser og ny aktivitet. Så er det viktig at vi greier å samarbeide med kunnskapsinstitusjonene og universitetet. Universitetet er en av de viktigste institusjonene i vår region, svarer ordføreren.

Lærer av kriserammede byer

Regjeringen har bevilget betydelige midler til en tiltakspakke rettet mot Sørvestlandet. Sagen Helgø viser til at Stavanger kommune har fått 80 millioner kroner å rehabilitere skoler og barnehager. Fremover ønsker hun også å legge bedre til rette for nye næringer.

– Vi skal leve av noe i tillegg til olje og gass og energi. Det er den omstillingsprosessen vi er inne i nå. Utvikle næringsområdene som vi skal leve av. Satse mer på teknologi, mat, maritime næringer, havbruk og fiskeri og helseteknologi.  Vi har lært av Houston som var i den samme situasjonen for noen år siden, og ikke minst Austin. De lagde seg en plan for hvordan de skulle skape 60.000 arbeidsplasser etter dotcom-bølgen. Nå har de klart å få etablere 250.000 arbeidsplasser. Sånn er det vi må jobbe og lage strategiske planer som vi må jobbe mot.

 

 

 

Les også