Bilde av ansatt i DNB som har brukt karriere.veilednings - eller refleksjonsverktøyet Vip 24.

VIKTIG Å SE SEG I SPEILET AV OG TIL: – Det som er bra med karriereveiledningen er at du ikke bare blir bevisst på egne preferanser, men at du også blir tvunget til å reflektere, sier graduate i DNB, Vytautas Hermansen (25). Foto: Marit E. Giske

I DNB kan alle ansatte nå få karriereveiledning hvor som helst når som helst. Refleksjonsverktøyet Vip24 skal bidra til at flere tar grep om egen utvikling.

Karriereveilednings- eller refleksjonsverktøyet Vip24 ligger nå lett tilgjengelig i læringsappen Motimate, som alle ansatte har tilgang til på både mobil og PC.

DNB er sannsynligvis den første store bedriften i Norge som har gjort karriereveiledning tilgjengelig for alle. Siden tilbudet ble lansert rett over påsken, har over 1.500 av 10.000 ansatte så langt benyttet seg av tilbudet.

Sivilingeniør Vytautas Hermansen (25) er graduate i DNB og jobber på Digital floor i IT-avdelingen. Vytautas har både gjennomført Vip24 selv og holdt kurs i hvordan bruke verktøyet. Han har gjennomført flere lignende profileringer før og er spesielt interessert i å lære mer om seg selv.

Fikk du vite noe nytt om deg selv da du brukte Vip24?

– Første gangen jeg brukte den fant jeg ut at jeg var introvert, og da brukte jeg litt tid på å finne ut at det var helt greit. I jobben min nå kjører jeg mange workshops, og i forkant må jeg trekke meg tilbake og samle meg litt. Å bli bevisst på at jeg er introvert har hjulpet meg mye i hverdagen.

Hvorfor skal kollegene dine i DNB ta bruk dette verktøyet?

– Det som er bra med Vip24 er at du ikke bare blir bevisst på egne preferanser, men at du også blir tvunget til å reflektere. Det er et refleksjonsverktøy og ikke en fasit, det er det viktig å være klar over, sier Vytautas.

– Når du svarer er det viktig at du fokuserer på preferansene dine og hva som gir deg energi, og ikke nødvendigvis ut ifra hva du jobber med nå. Så er det spennende å gjøre det på nytt igjen en stund senere, da preferanser kan utvikle seg og endre seg over tid, har han erfart.

Hvem i DNB kan ha mest nytte av Vip24?

– Hvis du ikke trives med det du gjør eller blir berørt av en omorganisering, kan profilen som Vip24 gir deg være nyttig. Det har sikkert aldri vært så mange muligheter i DNB som nå, og det kan være viktig å reflektere over hva du ønsker å gjøre videre. Vip24 hjelper deg å bli bevisst på styrkene dine, og det kan være nyttig hvis du skal søke på ny jobb.

– Verktøyet passer for alle som er nysgjerrige og åpne for utfordringer, de som vil ha selvinnsikt for å utvikle seg. Hvis du er fornøyd der du er og med det du gjør, så er det bra. Dette verktøyet skal du kun bruke hvis du har lyst til det, ingen skal tvinges til å bruke det.

NYTTIG: Vip24 gir nyttige svar, sier leder for  kompetanseutvikling i People & Operations i DNB, Siri Langangen .

Karriereveiledning nyttig for alle og viktig for å øke mobiliteten internt i DNB

Leder for kompetanseutvikling i People & Operations i DNB, Siri Langangen (bildet), mener at Vip24 kan være til god hjelp for alle nå som jobbhverdagen er preget av endringer og nye utfordringer.

– Vi har gode erfaringer med dette verktøyet, som vi har brukt i mange år allerede. Det nye at vi nå har gjort det tilgjengelig for alle, og det tror jeg alle vil tjene på, både banken som arbeidsgiver og den enkelte ansatte.

– Organisasjonsendringer gjennomføres ofte raskt, og det kan være krevende å måtte ta viktige valg hvis du ikke er bevisst på hva du trives med eller ikke trives med. Med Vip24 får du tydelige svar på styrker og preferanser. Vi har et stort og spennende internt arbeidsmarked i DNB, og har du gjennomført Vip24 vil du få opp forslag om relevante roller i DNB som du basert på profilen din trolig passer til.

Hun mener at Vip24 er et viktig verktøy for å øke mobiliteten internt i DNB.

VIKTIG Å VÆRE I FLYTSONEN: – Det er du hvis du i løpet av en dag trives med 70 til 80 prosent av alt det du gjør, sier coach i DNB, Tore Gustavsen.

DNB-coach: – Viktig å ta grep raskt hvis du ikke trives

Leder for Coaching og Veiledning i DNB, Tore Gustavsen, er selv coach og har tilbudt denne typen karriereveileding til alle ansatte som har ønsket det i mange år. Banken har også de siste årene tilbudt det til summer interns, for å bidra til at de gjør gode karrierevalg.

– Karriereveiledningen ved bruk av Vip24 bygger på anerkjente teorier. Basert på styrkene dine vil du finne ut hvilken type arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø du sannsynligvis vil trives med.  Opplever du at du er på rett plass? Får du brukt dine interesser og styrker i den jobben du har? Trives du i arbeidsmiljøet? Hvis svarene på disse spørsmålene er nei, er det viktig å ta grep. Og det er viktig å ta grep mens du ennå har energi til det. Lav trivsel over land tid er ofte årsaken når folk blir langtidssykemeldte, erfarer Gustavsen.

– Derfor bør alle av og til stoppe opp og tenke over og planlegge videre jobbliv. Hvis du ikke er motivert eller trives, tenkt over hvilke alternativer som finnes. Bli ikke der du er bare av gammel vane.

Coachen anbefaler alle ansatte å bli bevisst på hva de trives med og motiveres av, fordi det er viktig for å kunne takle arbeidslivet.

– Det er viktig å være i flytsonen, og det er du hvis du i løpet av en dag trives med 70 til 80 prosent av alt det du gjør. Det er da du kan prestere best og på alle plan, sier han.

Les også