I Norge vil dette bidra til at fedre i DNB vil kunne ta 20 ukers betalt permisjon selv om barnets mor ikke har opparbeidet seg rett til lønnet permisjon.