SKYEN GIR MULIGHETER: – I skyen kan vi velge fra et stort antall automatiserte tjenester som er utviklet og driftet av markedets mest profesjonelle leverandører, forklarer konserndirektør for IT i DNB, Alf Otterstad. Foto: Stig B. Fiksdal

DNB vil fremover bygge kundeløsninger i skyen for å kunne utvikle og tilby kundene enda bedre tjenester.

Skyteknologi gir flere fordeler:

  • Det blir lettere å utvikle nye og enklere tjenester
  • Kapasitet og datakraft kan til enhver tid tilpasses etterspørselen
  • Det kan være mer kostnadseffektivt

Den første løsningen DNB flyttet over til skyen var den gang heleide Vipps. Det skjedde i 2016 og utover i 2017.

Nå – gjennom det siste året – har DNB bygget mobilbankplattformer for både person- og bedriftskunder i skyen, og dette er bare starten. Flere kundeløsninger skal over i sky.

Kan skru på ekstra kapasitet

DNBs Konserndirektør for IT, Alf Otterstad, forteller at skyteknologien har gitt Vipps helt nye muligheter. For eksempel kan Vipps nå skru på ekstra datakapasitet kun på visse dager, for eksempel 17. mai, som er den dagen i året det vippses mest.

– Erfaringene fra Vipps-flyttingen har vært nyttige å ha med seg i arbeidet med å lage den nye mobilbankplattformen, men mye er nybrottsarbeid. Kravene til mobilbanken er annerledes enn kravene til Vipps. Mobilbanken lages også i en annen sky, forklarer Otterstad.

Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure er DNBs valgte leverandører av skytjenester.

I skyen kan vi velge fra et stort antall automatiserte tjenester som er utviklet og driftet av markedets mest profesjonelle leverandører

En sky er et datasenter

Mange lurer på hva denne skyen – eller cloud – er for noe. Otterstad forklarer:

– En sky er et storskala datasenter. Storskala vil si at det kan møte behovet uansett etterspørsel og være svært kostnadseffektivt gjennom skalafordeler, standardisering og automatisering. Et slikt datasenter har et stort utvalg av standardiserte tjenester. Det vil si at banken ved å velge skybaserte tjenester slipper å anskaffe og drifte dem og infrastrukturen selv slik vi har gjort og fortsatt gjør i vårt eget datasenter. I skyen kan vi velge fra et stort antall automatiserte tjenester som er utviklet og driftet av markedets mest profesjonelle leverandører.

DNB kan likevel ikke skru av dagens nettbank.

– Vi i må bygge den nye mobilbanken og skytjenestene parallelt med at vi bruker og forvalter eksisterende løsninger. Det er der kundedataene ligger. Informasjonen som kundene får i den nye moderne mobilbanken må fortsatt hentes fra dette systemet som derfor fortsatt må fungere optimalt, forklarer Otterstad.

– Ved å kjøre parallelt får vi brukt mulighetene som ny teknologi gir oss og dermed rigget oss for fremtiden. Den nye mobilbanken som snart slippes for personkundene er bare en smak av det som vil komme etter hvert, presiserer han.

BYGGER MOBILBANK I SKYEN: Kamal Govindarajulu og Anette Molund har paraply fordi det regner, ikke fordi de bygger ny mobilbank i skyen 🙂 En sky – eller cloud – er et storskala datasenter med et stort utvalg av standardiserte tjenester. Foto: Marit E. Giske

Vil utvikle mobilbank med wow-faktor

Anette Molund og Kamal Govindarajulu har vært med på å bygge den nye mobilbanken. Begge har vært med siden prosjektet startet.

Molund deltok først som business analyst på IT-siden, men har siden i sommer representert forretningssiden. Govindarajuluer business analyst innleid fra Tata Consulting Services, en av bankens strategiske samarbeidspartnere på IT-siden.

Begge er stolte av det prosjektet har fått til så langt.

Vi skal lage den beste mobilbanken i Norge

– Den nye mobilbanken vil respondere mye raskere enn den gamle. Det vil du etter hvert merke når du går inn for å betale og gjøre de mest vanlige tjenestene, mener Govindarajulu.

Målet deres er å lage en mobilbank med wow-faktor.

– Vi skal lage den beste mobilbanken i Norge. Etter at det nye betalingsdirektivet, PSD2, blir gjeldende, skal vi også kunne åpne den opp for andre bankers kunder, forteller de.

De virkelig store forbedringene vil kundene merke først etter hvert, og altså ikke i den første versjonen som snart lanseres.

– Da vil den største endringen være at den nye er raskere og på flere måter merkbart bedre. Ny og mer spennende funksjonalitet vil imidlertid komme på plass kort tid etter og deretter forløpende.

Universell utforming

Den nye mobilbanken er altså utviklet for fremtiden. Den skal også være enkel og intuitiv å bruke for alle.

– Universell utforming er derfor viktig, og dette er godt ivaretatt. Her samarbeider vi tett med Blindeforbundet for å få stemmestyringen (voiceover) til å fungere best mulig. Selv om alle telefoner i dag har stemmestyring, må den tilpasses og justeres slik at den gir enkel og forståelig informasjon, sier Molund.

Brøytekjøring er utfordrende

Molund og Govindarajulu forteller at de har møtt mange utfordringer på veien. De har laget noe helt nytt i skyen for DNB og har derfor måttet kjøre opp løypene for andre i banken. De bekrefter at avhengigheten til eksisterende løsninger har vært det mest krevende.

– Vi jobber med å utvikle noe helt nytt og må samtidig ivareta at data / kundeopplysninger kan hentes fra eksisterende løsninger.

Mange virksomheter og aktører bygger plattformene sine i skyen nå.

– Som tradisjonsrik bank er vi avhengig av at det skal fungere sammen med eksisterende løsninger.  Den utfordringer har ikke nye fintechselskaper, påpeker de.

DNB har til gjengjeld en rekke fordeler som de ikke har, mener Govindarajulu, blant annet disse:

  • Masse kunder og kundedata
  • Mange ansatte som kan teste nye løsninger
  • Kjennskap og stor tillit

Les også