SLIK VIL DEN NYE 1000-LAPPEN SE UT:  Dagens 1000-lapper vil kunne brukes parallelt med de nye i ett år etter at de nye kommer i omløp i november. Her kan du lese mer om motivene på seddelen. Foto: Skjermdump/norges-bank.no

Når Norges Bank lanserer ny 1000-lapp i november, vil hele den norske seddelserien være byttet ut.

Nye 50-, 100-, 200- og 500-lapper er allerede i omløp.
Se alle de nye sedlene her

Gamle sedler er alltid gyldige som betalingsmiddel parallelt med de nye i ett år etter lansering. Dagens tusenlapper vil derfor være gyldig som betalingsmiddel parallelt med de nye til november 2020.

Det gjelder også 50- og 500-lappene. Nye 50- og 500-lapper ble lansert i 18. oktober i 2018, og de gamle er fortsatt gyldige som betalingsmiddel fram til 18. oktober 2019.

DNB og Posten tar fortsatt imot gamle 500-lapper

Når gamle 50-, 500- og 1000-lapper ikke lenger er gyldig som betalingsmiddel, kan de fortsatt settes inn i DNB, enten i bankkontorenes innskuddsautomater eller via postkontorene.

DNB stopper imidlertid mottaket av 100- og 200- sedler, som ikke har vært gyldig som betalingsmiddel siden 30. mai 2018, men de kan fortsatt veksles inn i Norges Bank.

Ugyldig betyr ikke verdiløs

Selv om gamle sedler blir ugyldige som betalingsmiddel og banken etter hvert ikke kan ta dem imot, mister de ikke sin verdi på mange år ennå. Norges Bank er pliktig til å veksle inn ugyldige sedler i minst 10 år etter at nye sedler er lansert. Les mer om dette her

Les også