STORFINT BESØK: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (midten) besøker DNB, her sammen med konserndirektørene Ingjerd Blekeli Spiten og Rasmus Aage Figenschou. Foto: Stig B. Fiskdal

Norges nye digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, var spesielt opptatt av bankens kompetansebehov da han i dag besøkte DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo.

I DNB møtte han konsernsjef Rune Bjerke, konserndirektørene for henholdsvis Personmarked og New Business, Ingjerd Blekeli Spiten og Rasmus Aage Figenschou samt produktutvikler for ny mobilbank, Oscar Nordström, som ga ham en innføring i bankens nye digitale satsinger, muligheter og utfordringer. Og ikke minst hvordan banken samarbeider med det offentlige.

SATSER PÅ KOMPETANSEHEVING: – Banken investerer nå kompetanseheving. Virkemiddelpakker er det nesten slutt på, fortalte Rune Bjerke til ministeren. Foto: Stig B. Fiksdal

På spørsmålet om fremtidig bemanning sa Rune Bjerke at han først og fremst ser muligheter i digitaliseringen og den nye konkurransesituasjonen. Han var også tydelig på at fremtidig antall ansatte vil avhenge av om DNB lykkes eller ikke. For å sette dette i perspektiv la han til finansnæringen har cirka samme antall ansatte som for 30 år siden, men at næringen i samme tidsrom er blitt tre ganger større.

Når det gjaldt mulighetene for å få tak i kompetente folk sa han at flesteparten av de nye som er blitt ansatt har teknologisk bakgrunn. Som eksempel viste han til at hans personlige assistent, Vartika Sarna, som også var med på møtet, er ingeniør fra NTNU.

– Stadig flere DNB-ansatte jobber i skjæringspunktet mellom IT og forretning. Vi har derfor begynt å utdanne egne eksperter. 15 ansatte har for eksempel reskillet seg til å bli data scientists. Fremover ønsker vi også til enhver tid å ha rundt 1.000 ansatte på hospitering eksternt eller internt. På den måten kan ansatte fort tilegne seg ny kunnskap og få nye impulser.

Banken investerer nå i kompetanseheving. Virkemiddelpakker er det så godt som slutt på.

Godt samarbeid med det offentlige

Han snakket også varmt om gode samarbeidet banken har med det offentlige.

– Vi er den første banken som har klart å digitalisere boliglånsprosessen, og det er takket være godt samarbeid med det offentlige: Kartverket, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene og Altinn . Dette skaper oppsikt internasjonalt, sa Bjerke.

Konsernsjefen fortalte også at banken og det offentlige nå har flere samarbeidsprosjekter på trappene for å gjøre hverdagen mindre byråkratisk for forbrukerne.

– Blant annet skal vi gjøre prosessen knyttet til oppgjør etter dødsfall mye enklere, sa han.

Ny mobilbank og PSD2

Ministeren fikk også en gjennomgang av hvordan DNB nå jobber med utvikling. Spiten sa blant annet litt om hvordan banken holder seg orientert om kundenes preferanser og behov som hele tiden endrer seg

– Dette måler vi jevnlig, og vi ser nå at den digitale utviklingen ikke går like raskt som forventet for noen år siden. Personlig kontakt er fortsatt viktig, og bare en av fem tror at de i fremtiden vil bruke kun mobilbank. Det ligger an til at de fleste fortsatt vil bruke stor skjerm / nettbank til store gjøremål som lån, mens de vil bruke liten skjerm / mobilbank til hyppige og enkle gjøremål.

– Den nye mobilbanken blir likevel viktig fremover. Vi har ambisjoner om at den skal bli alle bankkunders portal til banktjenester uansett hvilken bank de bruker. Her gir det nye betalingsdirektivet, PSD2, oss nye muligheter, samtidig som det også gir oss utfordringer,  sa hun.

Figenschou sa litt mer om betalingsdirektivet, som ble lansert for to år siden og trer i kraft i år.

– Dette dreier seg om hvordan banken både kan innhente og gi informasjon. Det er dette Open Banking dreier seg om. Et eksempel er at du i Ruter-appen (app som brukes i Oslo for å kjøpe billetter til buss og trikk) nå kan velge å betale med Vipps. Kundene våre skal altså på samme måte kunne utføre langt mer enn tradisjonelle banktjenester på DNBs flater, sa han.

Banken har vært gjennom en kulturell endringsreise

Ministeren fikk også være med inn til ny mobilbank-teamet hvor produktutvikler Oscar Nordström ga ham en innføring i hvordan DNB nå jobber med utvikling av nye tjenester.

– Jeg kan ikke lenger lage road-map, nå er det denne gjengen som bestemmer hvilke nye tjenester mobilbanken bør inneholde og når tjenestene skal ut til kundene. Her har vi vært gjennom en kulturell reise og jobber nå mye mer smidig enn før, sa Spiten før hun ga ordet til Nordström.

DEDIKERTE: – Vi har ansvaret for hele prosessen. Det gjør at alle er dedikerte og stiller opp når det trenges uten spørsmål, poengterte produktutvikler for ny mobilbank, Oscar Nordström (t.h.). Foto: Stig B. Fiksdal

– Dette gjør at alle her er dedikerte. Hvis noe ikke fungerer, så trenger jeg ikke spørre noen om de vil jobbe litt ekstra for å rette eventuelle feil. Alle gjør det som trenges fordi vi alle vil at det skal virke, poengterte Nordström.

– Får dere tak i de folkene dere trenger til slikt IT-utviklingsarbeid, spurt ministeren.

– Både ja og nei, svarte Nordström.

– Vi har rekordmange søkere på stillinger vil lyser ut, men det er ikke så mange som passer. Vi trenger dem som kan både bank og teknologi og som kan jobbe i team med både designere og andre, utdypet han.

Så videre til Vipps

Fra DNB skulle digitaliseringsministeren videre til Vipps, som holder til nesten rett over gaten for banken.

Les også disse sakene på DNB Nyheter:

De trener roboter – ny teknologi gir kundene raskere svar og ansatte nye jobber

Ny mobilbank bygges i skyen

DNB og UiO lager IT-arkitektutdanning

DNB utdanner egne Data Scientists

De studerer igjen – i DNB

DNB vil utdanne IT-arkitekter

Skrikende behov for Cyber Security-eksperter! DNB vil nå utdanne sine egne

NTNUs fintechmiljø skal styrkes med mer forskning

Les også