PÅ UNG I FINANS-KONFERANSEN: Med glimt i øyet lovpriste Rune Bjerke interns og graduates som kan utnytte data ved hjelp av ny teknologi. Foto: Stig B. Fiksdal

DNB-sjef Rune Bjerke er i dag mer bekymret for sårbarhet knyttet til IT-infrastruktur enn kredittrisiko. Samtidig lovpriser han interns og graduates som kan tolke data ved hjelp av ny teknologi.

Dette er essensen i det DNB-sjef Rune Bjerke sa til 200 fremmøtte på Ung i Finans-konferansen «Data: Innsikt, muligheter og utfordringer for en bransje i endring», som ble arrangert i bankens lokale i kveld, onsdag 31. oktober.

I foredraget sitt «Bank i digitaliseringens tidsalder» la han vekt på at bankenes og samfunnets IT-infrastruktur er mye bedre nå enn i 2014 da en 17-åring rammet rammet nesten alt og alle ved hjelp av et tjenestenektangrep, men mener at vi likevel er mer sårbare for angrep eller annet som ramme IT-infrastrukturen enn noen gang før.

Det er lov å feile

Like mye som han er bekymret for dette, er han entusiastisk til den digitale utviklingen og de nye mulighetene som kunstig intelligens og maskinlæring gir.

-Effektiviteten i bank har økt med 100 prosent i løpet av de åtte siste årene, og allerede nå bruker flere bedrifter data til å utvikle nye verdikjeder. Det må DNB også gjøre. Fremover blir det avgjørende å kunne utnytte data på best mulig måte for oss selv og kundene. Vi må prøve og feile og lære underveis, sa han.

Bjerke viste til flere eksempler der banken har lært av feil. Det var en slik erfaring som førte frem til at  Vipps ble utviklet.

Utnyttelse av data krever ny kompetanse

Bjerke fortalte også hvor viktig det er for DNB å få inn ny kompetanse – både gjennom nyrekruttering og kompetanseheving. Banken ansetter nå flere teknologer enn økonomer.  Blant 33 graduates som ble ansatt i fjor var det 31 teknologer og to økonomer. Banken tar også inn flere interns enn før, og mange av disse har teknologibakgrunn.

-Fremover vil vi trenge større mangfold, og deriblant også flere økonomer. Men hittil har vi ikke hatt så mange teknologer og må fylle på med slike. Derfor utdanner vi også egne medarbeidere i den retningen, sa han og viste til at 14 ansatte nå er i fred med å reskille seg til data scientists.

Ser flere utfordringer

Bjerke er også klar på at mer omfattende databruk og datadeling vil gi banken en rekke nye utfordringer. Banken sitter på mye data som den ifølge det nye betalingsdirektivet må dele med andre hvis kunden gir sin tillatelse. Samtidig må banken behandle dataene i henhold til det nye og strenger personvernregelvektet, GDPR.

-Vi trenger regulering av personvernet, det vil si spilleregler som tar hensyn til individet slik sensitive data blir behandlet skikkelig, sa han.

GDPR-regelverket er Bjerke altså ikke redd for, men betalingsregelverket mener han kan gi banken store utfordringer.

-Regelverket i seg selv kan være bra, men jeg er redd for at noen bedrifter som vi må dele data med, ikke vil behandle dem godt nok. Da vil kunden sannsynligvis bebreide oss selv om det er en annen bedrift som har gjort feilen. Det holder altså ikke at vi selv er gode på personvern, vi er avhengige av at andre også er det, og det bekymrer meg, sa han.

Andre fordragsholdere på konferansen var Thomas Anglero  fra IBM, Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet  og Andreas Aglen start-up’en Exabel.

ALLE FOREDRAGSHOLDERNE: Fra venstre, Thomas Anglero fra IBM, Rune Bjerke fra DNB, debattleder Henrik Bnge fra DNB, Andreas Aglen fra start-up’en Exabel og Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet. Foto: Stig B. Fiksdahl

 

Les også disse sakene på DNB Nyheter:

De studerer igjen  – i DNB

DNB og UiO lager IT-arkitektutdanning

 

 

 

Les også