PENGEDRYSS: Mange gode prosjekter i Asker, Hurum og Røyken har fått innvilget pengestøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. De fleste mottakerne var representert ved tildelingen i Kulturhagen/Borgen Nærmiljøsentral i Asker nylig. Foto: Stig B. Fiksdal

27 prosjekter i Asker, Røyken og Hurum får til sammen 4.146.000 kroner i støtte av Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen har aldri før delt ut så mye penger til så mange som i vårens tildelingsrunde. Neste søknadsfrist er 1. september.

Pengegavene ble overrakt i flotte omgivelser i Kulturhagen/Borgen Nærmiljøsentral i Asker før helgen.

NOEN AV MOTTAKERNE SAMMEN MED GIVERNE: På bildet fra venstre: Eva Grothe fra stiftelsen, DNBs banksjef i Asker, Liv Bekkeseth, Per Sletaune fra Heggedal Nærmiljøsentral, Anja Østerli fra Kreativt ombruksverksted/Omattatt,  Synnøve Osmundsen fra Stiftelsen NAKUHEL og personmarkedssjef i DNB, askerbøringen Ingjerd Blekeli Spiten. Foto: Stig B. Fiksdal.

 

GLADE FOR Å KUNNE OVERREKKE GAVENE: Sparebankstiftelsens Eva Grothe (t.v.) og banksjef i DNB Asker, Liv Bekkeseth. Foto: Stig B. Fiksdal

 

FIKK 500.000 KRONER: Her mottar Synnøve Osmundsen pengegaven på vegne av Stiftelsen NAKUHEL. Foto: Stig B. Fiksdal

 

DELER UT PENGER FRA BANKENS OVERSKUDD: Banksjef i  DNB Asker, Liv Bekkeseth, fikk æren av å dele ut pengene på vegne av stiftelsen. Med seg hadde hun en annen askerbøring, bankens personmarkedssjef, Ingjerd Blekeli Spiten. Foto: Stig B. Fiksdal

Mange får glede av initiativene som pengene går til

Personmarkedssjef i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, som syntes det var veldig hyggelig å få være med å dele ut midler til så mange inspirerende prosjekter.

-Det er innsatsen som legges ned hver eneste dag som skaper det gode nærmiljøet og resultater for bygda. Takket være stiftelsen går en del av bankens overskudd tilbake  til lokalsamfunnet her i Asker. Jeg selv har selv vært medlem av mange av klubbene som har fått støtte og har som askerbøringer flest stor glede av de initiativene som pengene går til, sier hun.

Sparebankstiftelsen DNB er bankens nest største eier, og pengene som deles ut til allmennyttige formål er utbytte fra stiftelsens eierandel på rundt 8 prosent.

FIKK 400.000 KRONER: Her mottar Per Sletaune pengegaven på vegne av Heggedal Nærmiljøsentral. Foto: Stig B. Fiksdal

 

TILDELING I FLOTTE OMGIVELSER: Pengegavene ble overrakt i flotte omgivelser i Kulturhagen/Borgen Nærmiljøsentral i Asker. Foto: Stig B. Fiksdal

Rekordtildeling i vårens tildelingsrunde

Totalt sett har Sparebankstiftelsen DNB tildelt 123,5 millioner kroner fordelt på 703 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde. Dette er det høyeste beløpet som noen gang har blitt delt ut i en lokal tildelingsrunde, og det høyeste antall søknader som er innvilget.

De tildelte beløpene varierer fra 3.500 kroner til 2,5 millioner kroner. Det høyeste beløpet som ble delt ut i Asker, Hurum og Røyken var på 500.000 kroner og gikk til Stiftelsen NAKUHEL.

Støtter lokalt engasjement og deltakelse

Stiftelsen støtter tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet. Meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor disse fire formålsområdene prioriteres:

    • Kunst og kultur
    • Natur og friluftsliv
    • Nærmiljø og kulturarv
    • Idrett og lek

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Ny sjanse 1. september

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Les også