FÅ KVINNER: – Kapitalgapet mellom Norges rikeste kvinner og menn er ikke unikt her, men gjør seg gjeldende i hele befolkningen, sier Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB. «Kapitalgapet» er DNBs vedlegg til den ordinære Kapital 400-listen, som slippes 26. september. Foto: Faksimile Kapital

#huninvesterer: Kapital 400-listen er det nærmeste vi kommer et oppslagsverk over Norges rikeste personer. Men hvordan hadde listen sett ut uten menn?

– Kapitals «400 rikeste» er et kjent format og dermed et sterkt symbol på hvem som sitter med eierskapet i Norge. Vi velger nå å bryte det etablerte formatet, for å få flere kvinner oppmerksomme på at det er lettere å styre og påvirke verden, om du også er med og eier den, sier Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB.

«Hvem er hvem i norsk næringsliv»

«Finanseliten sluker den i lunsjen. Bankene bruker den ved lånevurderinger. Politikerne bruker den i skattedebatten, og professorene anvender den i undervisningen. Kapitals liste over Norges 400 rikeste er den eneste oversikten som er egnet til å gi et riktig bilde over de reelt rikeste i landet, og den er det nærmeste vi kommer en stor oversikt over “Hvem er hvem i norsk næringsliv. Her publiserer vi tallene som Piketty mangler og som avslører de virkelige vinnerne og taperne i næringslivet. Knapt noen annen artikkelpakke i norsk presse har blitt mer sitert og referert til over tid enn det Kapitals liste har blitt.»

Slik presenterer Kapital selv listen som publiseres en gang i året. Når 2019-utgaven slippes, er det med et helt spesielt vedlegg – «Kapitalgapet».

I «Kapitalgapet» er det kun de rikeste kvinnene som er med, og dermed blir det mange blanke sider i magasinet. Blant Norges 400 rikeste finner vi kun 51 kvinner. Dette er et bilag laget for DNB, og hensikten med å lage dette bilaget er å synliggjøre den gjennomgående økonomiske forskjellen mellom kvinner og menn, der kvinner konsekvent eier mindre enn menn.

Lunde tror de blanke sidene kan bli en vekker for mange.

– Vi er så vant til å se menn trone på toppen av Kapitals «400 rikeste»-liste, at vi har blitt blinde for at halve befolkningen knapt nok er representert. Da må vi ty til sterke visuelle virkemidler, i kombinasjon med godt dokumenterte fakta, for å se verden med nye øyne, sier hun.

«Kapitalgap»- bilaget er trykket i 25.000 eksemplarer, og distribueres sammen med den ordinære utgaven av Kapital 400-listen. Her kan du bla i bilaget. 

Her kan du lese mer om hva kapitalgapet er, og teste deg selv for å se hvordan du selv kan tette ditt kapitalgap. 

Egen «leder»

I «Kapitalgapets» leder forklarer Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB, og Håkon Hansen, konserndirektør for DNB Wealth Management & Insurance, hvorfor vi i DNB mener det er viktig å jobbe for at kapitalgapet tettes:

Kapitalgapet

I 2019 er Norge et av verdens mest likestilte land. Ja, vi har kommet langt. Likevel er det fortsatt mange kamper å ta.
Økonomisk likestilling er en slik kamp. Her er forskjellene fortsatt for store til at vi kan si oss fornøyde, eller skylde på at det alltid har vært sånn.
På flere områder ser det ganske bra ut. Lønnsforskjellene minsker, og ansvaret for økonomien er relativt likt fordelt i hjemmet.

Så hva er da problemet?

Det sies at vi ikke kan styre verden uten å eie den. Og Norge eies i hvert fall ikke av kvinner.
I 2017 hadde norske menn 1216 milliarder kroner mer i bruttoformue enn kvinner – til sammenligning  nesten et helt statsbudsjett.

Menn eier også 80 prosent av de private aksjeverdiene på Oslo Børs, de mottok i fjor 80 prosent av alt aksjeutbytte i Norge og de opprettet også
80 prosent av alle aksjeselskap.

Når Kapital i dag gir ut sin årlige liste over Norges 400 rikeste, gir vi samtidig ut «Kapitalgapet». En identisk liste, men helt uten menn.

Resultatet er ikke overraskende.

Av Norges 400 rikeste personer er hele 87,25 prosent menn. Den første kvinnen på listen dukker ikke opp før på 22. plass.

Ser vi nærmere på den økonomiske likestillingen er det ikke bare et kapitalgap blant Norges rikeste, men også nordmenn flest.

Skal vi tette dette gapet må kvinner investere. Først og fremst i egen fremtid og kunnskap, men også i egen økonomi.

Det kan bety alt fra å spare litt hver måned til pensjon, til å kjøpe fond og aksjer, til å starte sitt eget selskap.

Som enkeltpersoner kan vi ikke godta at vi bare ikke vet nok.

Som samfunn må vi tilrettelegge for å redusere skjevhetene, og som Norges største finanskonsern må vi ta vår del av ansvaret.
I DNB jobber vi hver eneste dag for likestilling, mangfold og for å redusere forskjeller blant kvinner og menn – over hele landet.

Det neste året skal vi gjøre vårt for å komme et steg nærmere målet, men vi trenger hjelp.

Fra resten av finansmiljøet og fra dem som styrer landet.
Vi trenger et likestillingsløft i hele økonomien.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for Personmarked DNB og Håkon Hansen, konserndirektør for DNB Wealth Management & Insurance

Les også