SENSOR PÅ TOALETTET: 500 sensorer er fordelt ut over to etasjer i DNBs bygg i Bjørvika, Oslo. Foto: Stig B. Fiksdal

Under pulter, i møterom, stillerom og på toaletter er de plassert: fem hundre sensorer som samler inn data.

– Bygget var veldig «smart» da det ble reist for seks år siden. Men etter det har det vært lite videreutvikling, så vi har hengt litt etter – frem til nå, sier Kjetil André Skryseth.

Han er forretningsanalytiker i DNB, og arbeider ved konsernets hovedkontor i Bjørvika, i det som defineres som Norges «smarteste» bygg, målt i antall sensorer og mengde data som samles inn:

Under pulter, i møterom, stillerom og på toaletter er 500 sensorer plassert i to utvalgte etasjer og i to bankkontorer. Sensorene loggfører til sammen over én million datapunkter i løpet av ett døgn.

UTPLASSERT: Sensorer under pulter i et par utvalgte etasjer i bygget hvor DNB holder til i Bjørvika. I fremtiden tror Kjetil André Skryseth at stoler leveres med ferdigmonterte sensorer. Foto: Stig B. Fiksdal

Både karbondioksidinnhold, luftfuktighet, temperatur, ledige kontorplasser, opptatte møterom og toalettbruk registreres automatisk. Men også antall personer som befinner seg i området.

Hva er egentlig hensikten?

– Intensjonen er å utnytte bygget og lære om det på en helt ny måte. De nye sensorene gjør det enklere å se hvordan avdelingene bruker sine soner, og hvordan folk beveger seg gjennom dagen. Alle data blir matet opp i nettskyen og hentes ut i et eget dashbord. Vi har for eksempel sett at etasjene aldri er over 78 prosent fulle, sier Skryseth.

Les også: «Norges største restaurant» slår et slag for kjøttfri dag

Kan spare strøm og ressurser

GJØR BYGGET SMART: Roy Johansen i Telenor (t.v) og Kjetil André Skryseth i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Tiltaket er del av et «smart ansatt»-konsept, som handler om å gjøre arbeidshverdagen bedre for ansatte gjennom å effektivisere driften av bygget.

Ansatte skal for eksempel kunne se hvilke møterom og stillerom som er tilgjengelige, via en intern mobilapp.
Pilotprosjektet er initiert av Telenor, som har gjennomført en lignende pilot i Telenors eget bygg, men da i mindre skala.

Roy Johansen, leder for smarte bygg i Telenor Norge, peker også på den mulige gevinsten av å spare energi og andre ressurser.  

Han er i gang med å gjennomføre evaluering av DNBs pilotprosjekt.

– Vi ser på hvordan vi kan få mer behovstyrt drift av bygget. Vi har for eksempel hatt tidsstyrt vaskeplan, det vil si at vi vasker til avtalte tider. Men må vi kjøre det samme oppsettet hver dag?  Vi vet at langt færre ansatte er på jobb på inneklemte dager – og når toalettene blir hyppigst brukt, men gjør ikke så mye endringer i forhold til dette, illustrerer Johansen.

Ingen persondata

Selv om DNB nå kartlegger aktiviteten blant ansatte, betyr ikke det at ansatte overvåkes.

PÅ TOALETTENE: Sensorene i toalettrommene fanger opp aktivitet. Slik kan renholdet tilpasses bruken i større grad. Foto: Stig B. Fiksdal

– Dataene blir oppsummert på et slikt nivå at ingen persondata kan relateres til informasjonen. Vi henter altså inn data på et overordnet nivå, sier Skryseth.

Han forsikrer at fagforeninger og tillitsvalgte var involvert allerede før oppstart for å sikre en god forankring, og få avklart at prosjektet tar hensyn til personvernet til de ansatte.

Les også: Motestudentene fikk bransjen «i halsen». Nå vil de endre klesindustrien – med logoløs skjorte

NYE LØSNINGER: Forretningsanalytiker Kjetil André Skryseth i DNB (t.h) sammen med roboten Pepper og Roy Johansen, leder for smarte bygg i Telenor Norge. Foto: Stig B. Fiksdal

Nye forretningsmuligheter

I fremtiden vil sensorene potensielt sett kunne brukes til langt mer enn å effektivisere bygg. Smartteknologien vil både kunne åpne for nye forretningsmodeller og forbedre eksisterende – for eksempel innen forsikring.

1.oktober i år lanseres «Narrow Band IoT» i Telenor sitt mobilnett.

Dette er en egen frekvens på mobilnettet som skal brukes til å koble ting sammen, på samme måte som mobilen din kobles til nettet via mobilnett og bredbånd.

SPENNENDE FELT: Smartteknologi kan åpne for mange nye forretningsmuligheter i fremtiden. Foto: Stig B. Fiksdal

– Ved hjelp av en sensor som eksempelvis festes på veggen hjemme, kan du koble gjenstander opp mot mobilnettet, forklarer Johansen.

– Kanskje kan vi bruke smarte sensorer til å måle fuktighet i hus og hytter. Hvis sensoren kan festes i nærheten av vannberederen din, og melde ifra til DNB forsikring om en mulig lekkasje, vil det kunne bidra til en skadereduksjon sammenlignet med om en hytteeier oppdager lekkasjen flere måneder etter at den oppstod. Det vil i så fall kunne bidra til rimeligere forsikringspremie for kunder, og bedre kontroll for oss, sier Skryseth.

DO-SENSOR: Denne lille dingsen registrerer toalettbesøk. Foto: Stig B. Fiksdal

 

UTPLASSERT: Sensoren til høyre står i møterom, mens dingsen til venstre er plassert under pulter. Foto: Stig B. Fiksdal

 

MÅLER: Sensorene er plassert i to etasjer i hos DNB i Bjørvika. Foto: Stig B. Fiksdal

Les også: Nattevaktene svarer: Dette vil kunder ha hjelp til om natten

Mohamad (27) nektet å gi slipp på jobbdrømmen

Møt tannlegen, sykepleieren og fysikeren som jobber i bank

Les også