TANKEVEKKENDE: Ola Rosling avdekket store kunnskapshull hos både investorer, bankfolk og gründere på DNB NXT.  Foto: Kristin O. Iversen

Skal du lykkes i framtiden må du forstå verden, sier Ola Rosling fra Gapminder Foundation. Det er det ikke mange som gjør påstår han, og viser oss bevis etter bevis på nettopp det.

Du synes kanskje du har hørt navnet Rosling før?

Ola Rosling er sønn av den langt mer kjente professoren Hans Rosling, hyppig gjest hos Skavlan, på TED Talks og andre scener rundt i verden. Med Gapminder Foundation viderefører Ola Rosling, hans kone Anna og et knippe medarbeidere arbeidet med å utrydde kunnskapsløshet.

Det står så utrolig mye bedre til i verden enn folk tror

Nylig sto han med sine hardtslående fakta på scenen i DNB, på gründerarrangementet NXT. Der viste han med enkle tester at selv bankfolk og smarte gründere Ikke har mer kunnskap om verden enn en gjennomsnittlig apekatt (hans ord).

– Det er et tankekors at investorer og gründere ikke forstår hvilke muligheter som ligger i verden i dag, sa han fra scenen.

 

FORSKJELLER: Dette «boblekartet» viser sammenhengen mellom inntekt og levealder. Inntekt per person vannrett og levealder loddrett. Boblene er ulike land og kontinenter, de rosa er asiatiske land, de gule europeiske, de grønne amerikanske og de blå afrikanske. Hvis du går inn på gapminder kan du sjekke hvordan de ulike landene ligger an på velferd og levealder, og hvordan dette har utviklet seg gjennom de siste årene. (Skjermdump fra Gapminder.org)

Det er jo en fordel å forstå den verden du lever i, eller?

– Vi i Gapminder har testet folks kunnskap om verdens tilstand i 14 land – resultatet er nedslående, sier Rosling.

Høyt utdannede mennesker tror verden ser ut som den gjorde for 50 år siden. Skole og media bygger oppunder mytene med for lengst utdaterte fakta. Dermed får vi en «oss og dem»-tankegang som er helt feilaktig, sier han.

Helsen er bedre, levealderen har steget, barnedødeligheten har sunket dramatisk. Folk har høyere levestandard jevnt over

Tanken vår er at mer og riktigere kunnskap blant folk vil gi færre konflikter og større muligheter. Ikke minst vil riktige fakta gi  bedre grunnlag for å skape nye produkter og tjenester. Som igjen vil gi flere arbeidsplasser.

Nesten ingen svarer riktig på fakta om verden

– Det står uendelig mye bedre til i verden enn hva folk er klar over. Det har jo bare gått en vei de siste årene – opp!

Den engasjerte svensken viser lysbilde på lysbilde med overbevisende fakta. Helsen er bedre, levealderen har steget, barnedødeligheten har sunket dramatisk. Folk har høyere levestandard jevnt over.

Aldri før i verdenshistorien har så få mennesker levd i fattigdom og med krig.

Middelklassen på verdensbasis er nå enorm. I Asia, Afrika og Sør-Amerika har vi nå milliarder av godt utdannede forbrukere med stor kjøpekraft.

Test deg selv med Gapminders test her!

Hvorfor har ikke kunnskapen holdt tritt med velstanden?

Nettopp økonomi er nøkkelen til både helse og kunnskap, sier Rosling.

Nå ser livet for de fleste i India og Kina merkelig likt ut som det vi har i Norge og Sverige, sier han. Økt inntekt har visket ut kulturelle forskjeller i dagliglivet.

Vi i Gapminder har tatt tusenvis av bilder av folks hus, senger, tenner, tannbørster og mat i alle mulige land. Når vi sorterer på økonomisk nivå ser et hus eller et soverom i Nigeria ut som et hus i USA eller Kina.

Det er flere likheter enn forskjeller på hvordan folk lever rundt om i verden.

Kulturelle forskjeller ser vi nå bare på høytidene

– Det er ikke «fake news» vi bør være redde for sier Rosling. Det er «true news» fra såkalte sikre kilder vi bør være redde for. Journalister lever av fortelle om feil, kontraster og konflikt. Det skapes et bilde av at mye er galt her i verden. At vi bør være redde.

Når det gjelder skoler og universiteter er de dessverre ikke mye bedre. – Jeg tror det er fordi professorer og lærere drives mer av prestisje enn kunnskap. Og det ligger dessverre liten prestisje i å forklare at det de selv har lært og selv har lært bort er feil.

 

MISOPPFATNING: Hvor mange er rike og hvor mange er fattige? De fleste «vestlige» mennesker tror omtrent hele resten av verden er fattige, sånn er det slett ikke sier Ola Rosling.  Se foredraget til  hans far, Hans Rosling her (skjermdump fra gapminder.org)

Rosling gir media og et utdatert skoleverk ansvaret for at over 60 prosent nordmenn og svensker mener at verden nå er i en verre forfatning enn noen gang. Det kunne ikke vært fjernere fra sannheten, sier Rosling.

– Vi har jo aldri hatt det bedre!

– Det verste er at vi skaper en generasjon som går rundt og er deprimerte uten grunn. Jeg har hørt lærere fortelle om 12-åringer som sier «Det hadde vært bedre for planeten om jeg ikke levde». Når desinformasjon får sånne utslag er det skremmende!

 

IGNORANSE? Ola Rosling viste representanter for norsk næringsliv bilder av  Satya Nadella og Sundar Pichai. Nesten ingen dro kjensel på dem. Det til tross for at de leder to av de mektigste og største multinasjonale selskapene i verden, Microsoft og Google. Foto: NTB Scanpix

Folk flest bor i Asia!

Oppe fra scenen viser Ola Rosling oss to bilder av pene indiske herremenn: Satya Nadella og Sundar Pichai.

Ikke hørt om dem? – spør han.

Det er egentlig litt rart, for de er toppledere i to av verdens aller største og mest vellykkede selskaper, Microsoft og Google.

De store amerikanske gigantene har nemlig skjønt det. Det er i Asia det skjer. Snart bor 9 av 10 forbrukere der. De snakker ikke engelsk. Og mange av dem misliker amerikansk og europeisk kultur. For dem har «vesten» en aura av kolonialisme og undertrykking.

De smarte blir derfor mer asiatiske nå.

Fail fast and translate!

-Skal du starte et selskap og sikter internasjonalt bør du unngå vestlige symboler i logoen din, eller europeisk-klingende navn på selskapet, mener Rosling.

Ønsker du å bygge et stort selskap  i verden i dag bør du så fort som mulig få deg venner i Asia, sier han. Og skal du noen gang ha et internasjonalt hovedkontor, legg det for all del i India eller Kina, med asiatisk ledelse. -Det er der folk flest bor.

Om jeg har tips til gründere eller utviklere? Da må det være dette: Gjør dine feil fort, og vær kjapp med å oversette tjenestene til kinesisk, hindi og japansk!

Lær mer om verdens tilstand på Gapminder.org!

Les også