ENGASJERT: Få kan snakke mer presist om geopolitikk enn Kjell Grandhagen, DNBs ekspert på området. Foto: Stig B. Fiksdal

Onsdag 21. november var Norges telekombransje samlet i DNBs hovedkvarter i Bjørvika for å snakke om fremtiden til bransjen. Sentralt? 5G, tingenes internett, kunstig intelligens, fiber og hvor viktig sikkerhet blir i norsk digital infrastruktur fremover. En mann som kan snakke om fremtiden, geopolitikk og sikkerhet, er Kjell Grandhagen, DNBs spesialrådgiver for geopolitikk og tidligere leder av Etterretningstjensten.

Sikkerhetsekspert Kjell Grandhagen argumenterte for mindre sektortenkning og at man snarest bør løfte digital sikkerhet opp til statsministerens kontor.

Skjer det en krise, må det reageres umiddelbart

– Alle departementene og etatene skal ha sentrale roller når det gjelder digital sikkerhet, men vi trenger en sterkere funksjon, en overordnet funksjon som har ansvar for dette.

Grandhagen sier at allerede kjent skadevare ikke er det viktigste når det kommer til det som har med nasjnal sikkerhet å gjøre.

– Det er ukjent skadevare som vi ennå ikke har avdekket som kan ligge i systemene våre, som kan vise seg å bli den største trusselen. Den er ikke ment å skade nå, men kan gi alvorlig skade på et gitt tidspunkt.

Her kan det være relevant å trekke inn Stuxnet-viruset som eksempel.

Kan Norge bli rammet av alvorlige cyberangrep?

Grandhagen sier at når det gjelder ansvar og sikkerhet i norsk digital infrastruktur, har ennå ikke norske politikere tatt inn over seg at svært mye av det vi kjenner fra det analoge samfunnet nå er flyttet over i det digitale rom. Forskjellen er at truslene kan materialisere seg i løpet av sekunder, mens det tidligere tok dager og uker. Dette må få organisasjonsmessige konsekvenser, både i forhold til politikkutvikling og krisehåndtering.

– Det gjøres mye bra i ulike deler av myndighetsapparatet, men det mangler en overordnet ledelse som koordinerer de ulike departementene og sektorene, slik at den samlede innsatsen blir optimal. I en omfattende krise kreves det også et overordnet ledelsespunkt som umiddelbart kan tre i funksjon og lede regjeringens samlede krisehåndtering. Det må plasseres ved Statsministerens kontor, avslutter Grandhagen.

Les også