DNB Global Lavkarbon

DNB lanserer fondet DNB Global Lavkarbon. Et bærekraftig fond som passer for deg som er bevisst på miljøeffekten av sparingen din.

DNB Global Lavkarbon
Ole Jakob Wold er forvalter i DNB Global Lavkarbon

Ole Jakob Wold jobber i DNB Asset Management og er forvalteren bak DNB Global Lavkarbon. Han har jobbet med det nye fondet i flere måneder og gleder seg over at det nå er tilgjengelig for alle kunder gjennom aksjesparekonto og i fondslisten på dnb.no.

– For første gang har jeg fått lage et produkt som svarer direkte på kundeetterspørsel. Det er veldig gøy. En stor bank som DNB har mye kontakt ut mot kunder og dette er noe som markedet vil ha. Bærekraft er viktig for folk – det gjenspeiler seg både i politikken og i næringslivet, sier Wold.

Navnet på fondet er Lavkarbon. Hvorfor ikke fossilfritt?

– Dette fondet har i praksis så lite eksponering mot fossil brensel som det er mulig å få. Definisjonen av hva som er fossilfritt vil variere og etter for eksempel svensk standard er DNB Global Lavkarbon fossilfritt. Vi har valgt å kalle det lavkarbon, som henviser til at det også er viktig for oss at CO2 utslippene fra porteføljen er lave. Det vil imidlertid være noe utslipp av CO2 forbundet med all produksjon.

– Som kriteria for porteføljen har vi satt at fondet samlet skal ha under halvparten av de gjennomsnittlige utslippene av alle selskapene i verdensindeksen. Det er altså ikke karbonfritt, men har lave utslipp, sier Wold.

Fokus på bærekraft og etikk

I tillegg til en sterk bærekraftsprofil, har fondet en høy etisk standard. Det gjennomføres stadig analyser av alle børsnoterte selskaper for å måle hvor etiske de er. Det kan for eksempel være om de bryter FN-konvensjoner, hvor miljøbevisste de er eller hvordan de jobber for likestilling. Alle disse parameterne kalles for ESG-kriterier.

– ESG, «Environmental, Social and Governance», kan oversettes til miljø, sosial profil og selskapsstyring på norsk og er et viktig instrument for å måle hvor etisk et selskap er. DNB Global Lavkarbon skal ha bedre ESG-score enn verdensindeksen, forteller Wold.

Nå inneholder fondet omlag 100 globale selskaper fordelt over sektorer som Health Care, IT og finans. Energiselskaper er per i dag ikke en del av porteføljen.

– I dag møter ikke energiselskaper kriteriene for å bli inkludert i porteføljen, men på sikt vil vi nok finne rene energiselskaper som klarer å produsere uten utslipp. Da kan de være interessante for denne porteføljen, sier Wold.

Avkastning og bærekraft er ikke motsetninger

Selv om fondet har mange kriteria å fylle, er det viktig å huske at porteføljen settes sammen med mål om å gi best mulig avkastning.

– Avkastning på investeringene skal være det drivende, ikke kriteriene for utvelgelse. Vi skal ha samme sannsynlighet for å slå indeksen som et fond som ikke har de samme krav til bærekraft og etikk, forklarer han.

DNB Global Lavkarbon er et diversifisert faktorfond. Hva betyr egentlig det?

– Et faktorfond baserer seg på faktoranalyse. Det er en analyse som finner ut hva selskaper som gjorde det godt i forrige måned har til felles. Noen ganger kan det være at de har lav risiko, andre ganger er det at de er store og trygge. Når analysen er gjort, tilpasser vi porteføljen vår etter funnene. Du kan si at fondet på en måte er en kameleon som hele tiden tilpasser seg terrenget. På fagspråket sier vi at porteføljen er stildynamisk.

– At det er diversifisert betyr enkelt og greit at risikoen er spredd. Du kan sammenlikne det med et hesteløp. Hvis du har troen på hest nr.4, men er litt usikker på om den når helt til topps, vil du kanskje også satse på hest nr.7 og nr.3 for å «ikke ha alle eggene i samme kurv». På samme måte kan du si at vi sprer investeringsrisikoen ved å satse på flere selskaper som vi tror vil gjøre det godt, forklarer Wold.

Les også: DNB screener alle eksterne fond i aksjesparekonto.

Fondet egner seg for alle som sparer i aksjemarkedet og som bryr seg om miljøeffekten av sparingen sin.

– Jeg mener at alle som sparer i aksjer bør ha et bredt globalprodukt i porteføljen sin. Dette fondet er laget for å være lavrisikoinnslaget i en investeringsportefølje og kan være et alternativ i så måte, sier han.

Nøkkelinfo om fondet:
Fondskategori: Globale fond
Aktivt forvaltet: Ja
Forv.kap (mill): 900 NOK
Forvalterhonorar: 0,75 prosent
Minste investeringsbeløp: 100 NOK
Spareavtale: 100 NOK

Fondet er ett av tre fond med en tydelig bærekraftsprofil i DNB og er tilgjengelig i aksjesparekonto og i fondslisten på dnb.no. I tillegg til DNB Global Lavkarbon, kan du spare bærekraftig i DNB Grønt Norden og DNB Miljøinvest.

Aksjesparekonto i DNB oppretter du enkelt her.

Les også