SYKLISTER BLIR DEFINERT SOM «KJØRENDE»: – Det betyr at du har samme rettigheter og plikter som andre kjørende, sier Trygg Trafikks representant. Foto: Fremtind

Stadig flere sykler og små elektriske kjøretøy gir et mer uoversiktlig trafikkbilde. Syklistene må gjøre seg mer synlige og bilistene må sjekke blindsonen.

– Som syklist forsvinner du fort i bilens blindsone. Det kan føre til alvorlige skader om du ukritisk hevder dine rettigheter i veien når motparten er en bil, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og SpareBank 1.

Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Syklister er de eneste som lov til å kjøre forbi på høyre side av andre kjøretøy foran kryss.

– De fleste alvorlige sykkelulykker skjer nettopp i kryss og derfor er det ekstra viktig at syklister gjør seg synlig for bilistene her. Det hjelper lite om bilen har vikeplikt for deg dersom sjåføren ikke kan se deg, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk .

Antall sykkelulykker er underrapportert

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nær 1900 syklister ble skadet eller drept i trafikken i perioden 2015 til 2017. Ni personer ble drept, og ulykker hvor biler og syklister har kryssende kjøreretning dominerer skadestatistikken.

– Vi vet at det er underrapportert på sykkelulykker i trafikken, så antall ulykker er nok høyere, sier Hansen.

Det betyr at du har samme rettigheter og plikter som andre kjørende

Blant forsikringskundene i DNB er det registrert 136 påkjørsler av syklister de siste tre årene. Skadeestimatet på disse er ca. 13 millioner kroner, men den faktiske erstatningen er foreløpig på under 2 millioner kroner.

– Disse skadene har potensial til å bli veldig dyre og derfor reserveres det ofte høye summer. Utbetalingene på skadene kan komme en stund etter påkjørselen og kan også pågå over lang tid, sier Therese Nielsen.

VIKTIG MED HJELM: – Bruk alltid godkjent hjelm, uansett hvor langt du skal, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind: Foto. Fremtind

Syklisten taper alltid

Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk. 

Flere sykler og små elektriske kjøretøy, som elsparkesykkel, krever oppmerksomhet blant bilistene.

– Som bilist må du vike for syklister når du skal ta en høyresving i et kryss. Sjåfører bør derfor alltid sjekke blindsonen sin og være ekstra oppmerksom på denne før de svinger til høyre, sier Hansen i Trygg Trafikk.

Fremtinds skadeforebygger Nielsen  minner om at bilister alltid skal følge trafikkreglene og gi tydelige signaler om hvor de har tenkt å kjøre eller svinge.

– Før du går ut av din parkerte bil, se nøye etter syklister før du åpner døra

Men husk også dette: Som syklist er det viktig å vite at du er definert som «kjørende».

– Det betyr at du har samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må blant annet følge skilter, holde fartsgrensen, sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og du må huske vikeplikten for andre trafikanter når du sykler over gangfelt, sier Hansen i Trygg Trafikk.

I møte mellom bil og sykkel, vil syklisten være den tapende part.

– Bruk alltid godkjent hjelm, uansett hvor langt du skal, sier Nielsen.

 

Trygg Trafikk sine råd til syklisten:

 • Sørg for å bli sett! Bruk lykter, synlige klær og plasser deg riktig.
 • Unngå bilenes blindsone.
 • Vær forutsigbar. Gi tydelige signaler på hvordan du har tenkt å sykle.
 • Vi hensyn til fotgjengere og slipp de over veien ved gangfelt.
 • Respekter rødt lys i veikryss.
 • Tilpass farten etter forholdene.
 • Vær oppmerksom på parkerte biler. Her kan bildørene plutselig åpne seg hvis bilisten ikke har sett deg.
 • Husk at du har vikeplikt for andre trafikanter når du sykler over gangfelt.
 • Bruk sykkelhjelm!

Trygg Trafikk sine råd til bilisten

 • Sjekk alltid blindsonen før du svinger til høyre.
 • Hold avstand til syklende og andre myke trafikanter.
 • Tilpass farten etter forholdene.
 • Ikke kjør forbi før du har nok plass til å passere.
 • Vis hensyn og slipp syklister fram i kryss.

Les også