ANSVARLIG: Anne Margrethe Mellbye Platou er rådgiver for samfunnsansvar i DNB og har ansvar for rapportering til CDP. Foto: Stig B. Fiksdal

Klimahåndtering blir stadig viktigere for investorene, og analyseselskapet CDP rangerer derfor årlig over 6500 selskaper etter deres klimaarbeid. I dag ble årets score sluppet, og DNB får som eneste nordiske bank toppkarakter A.

Stadig flere får øynene opp for at næringslivet i økende grad kan og må bidra til en bærekraftig utvikling. Det merker også teamet som er tettest på DNBs investorer.

– Vi opplever økende interesse fra investorer om ESG, sier Rune Helland, leder av Investor Relations i DNB.

Blant annet er det bankens håndtering av risiko og muligheter knyttet til de ESG-kriteriene (Environment, social og governance) som investorene ønsker å vite mer om.

Den økende klimainteressen hos investorene har ført til en oppblomstring av analyser og prosjekter som ser på selskapers klimaavtrykk. Blant dem er CDP, som ser på hvor effektivt klimaendringer håndteres. I år har de vurdert flere enn 6500 globale selskaper og gitt dem karakteren A til F, altså stryk. DNB får som eneste norske bank toppkarakter A.

– Fører til større åpenhet blant selskapene

– Denne typen rangeringer er med på å underbygge åpenhet blant selskapene, ved at de viser hvordan de håndterer klimarisiko, og ikke minst med på å motivere dem til å stadig gjøre det bedre, sier Anne Margrethe Platou, rådgiver for samfunnsansvar i DNB.

Platou er ansvarlig for DNBs rapportering til CDP, analyseselskapet som med flere enn 650 av verdens største investorer i ryggen understreker finansmarkedets økende klimafokus. Virksomhetsstyring, hvordan DNB håndterer klimarelaterte risiko og muligheter, klimagassutslipp, reduksjonsplaner og generell bærekraftsinformasjon i bankens verdikjede, er noe av det som rapporteres til analyseselskapet. Dette er alle områder banken jobber strategisk med.

– Det viser at vi er på riktig vei

– Vi er blant annet rangert for vårt miljøavtrykk, men også hvordan vi jobber med risiko og muligheter innenfor et bærekraftsperspektiv på både investerings- og utlånssiden. Det er derfor veldig motiverende at vi får en A i år, for det viser at vi er på riktig vei, mener Platou.

– Det blir dessuten enklere å tydeliggjøre DNBs klimaarbeid overfor forbrukere og investorer, og sammenlikne vårt arbeid mot andre finansinstitusjoner.

CDP vurderer bedriftene basert på en helhetlig forståelse, bevissthet og styring av miljørisiko, samt god praksis knyttet til miljøledelse. Rapporteringen inn til CDP er omfattende og med høy detaljgrad. For å nå de øverste karakterene, kreves det at man har en bred og dokumenterbar tilnærming til klima, klimarisiko, miljø og bærekraft.

Næringslivet kan og må bidra

– Gratulerer til alle selskapene som har kommet på CDPs A-liste. Ettersom alvorlighetsgraden av miljørisiko for næringslivet blir stadig tydeligere, er disse selskapene blant de som posisjonerer seg for å levere løsninger, gripe nye markedsmuligheter og lykkes i overgangen til en bærekraftig økonomi, sier Paul Simpson, leder av CDP i en pressemelding.

Miljøtiltak på alle nivåer er nødvendige hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen og nå FNs bærekraftsmål.

– Det er klart at næringslivet er en viktig aktør i denne overgangen, og A-selskapene er med på å gi et vesentlig bidra til disse målene, fortsetter Simpson.

Her er den fullstendige listen: https://www.cdp.net/en/scores

Les også