– Dette er tiårets beste nyhet for alle som sparer i aksjer og aksjefond, sier DNBs sjef for personmarkedet, Trond Bentestuen, og sjef for Wealth managment, Bengt Olav Lund.

De to konserndirektørene i DNB sikter til nyskapingen aksjesparekonto, som er ventet å komme i løpet av vårparten av 2017. Der kan privatpersoner samle alle sine plasseringer i aksjer og aksjefond på ett sted. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å flytte sparepengene mellom ulike aksjer og fond, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

– Det geniale med aksjesparekontoen er at du kan handle aksjer og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning, så lenge verdien av salget beholdes på kontoen. Altså kan du selge et fond med gevinst og reinvestere hele beløpet på nytt. Dermed får du mye bedre effekt av sparingen, forklarer Bentestuen.

bentestuen_storo-1726x1152

Ordningen med aksjesparekonto ble foreslått i statsbudsjettet for 2017 og er nå formelt vedtatt i Stortinget. I DNB har man allerede startet arbeidet med å forberede produktlanseringen, og Lund lover å være klar så snart aksjesparekonto vil tre i kraft.

– Vi ønsker å tilby en aksjesparekonto med et bredt utvalg av aksjer og fond som vil gjøre det

Bengt Olav Lund, pensjonsekspert i DNB.
Bengt Olav Lund, pensjonsekspert i DNB.

attraktivt for både våre egne kunder og nye kunder å samle sin aksjesparing hos oss.

– Sparingen i aksjer er liten blant nordmenn i dag, men med aksjekonto vil dette bli et attraktivt sparetilbud. For mange vil nok aksjekonto være det første møtet med aksjefond og aksjer, understreker han.

– Vi har virkelig tro på at nordmenn vil få øynene opp for aksjer. Målet er at de skal velge oss fordi vi kan tilby det største tilbudet aksjer og fond, og fordi vi gir kunden den mest brukervennlige løsningen der alt er samlet på en plass. God rådgivning på nett og gjennom autoriserte spesialister i kundesenter skal være en del av denne pakken.

Et av formålene med aksjesparekonto når det ble lansert i Statsbudsjettet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

 

Dette er noen av fordelene:

  • Du får utsatt skatt på gevinster fra salg av aksjer og aksjefond så lenge verdien av salget beholdes i kontoen. Eventuelle tap kommer til fradrag mot opparbeidede gevinster innenfor kontoen.
  • Siden gevinst fra salg ikke blir beskattet, kan hele gevinsten benyttes videre til reinvesteringer i nye aksjer/aksjefond innenfor aksjesparekontoen.
  • Du opparbeider fullt skattereduserende skjermingsfradrag på samlet innskutt beløp, uavhengig av om midlene investeres i aksjer/aksjefond eller blir liggende på aksjesparekontoens bankkonto.
  • Du får utsettelse av skatt på uttak fra kontoen: Uttak helt opp til sum innskudd og opparbeidet skjermingsfradrag er fritatt for skatt. Kun uttak som til slutt spiser av gevinsten er skattepliktig.
  • Det blir en gunstig overgangsordning: I løpet av 2017 kan du flytte alle aksje- og aksjefonds-beholdninger sammen med urealiserte aksjegevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt (kontinuitetsprinsippet).

Les også