JOBBER FOR Å ØKE MANGFOLDET: – Vi tror ulikhet i perspektiver og tilnærming gir bedre beslutninger, og mangfold i seg selv vil derfor bidra til bedre rådgivning, sier DNB-advokat Line Bøhn Hagen, her sammen med (f.v.) managing partner i Wiersholm, Morten Golleen, direktør for DNB-advokatene, Audun Moen og managing partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad. Foto: Stig B. Fiksdal

DNB krever at mannstunge advokatfirmaer tar grep for å bedre kjønnsbalansen i partnerskapet. Banken avslutter derfor samarbeidet med minst ett slikt firma og inngår tettere samarbeid med Wiersholm og Wikborg Rein.

Advokatbransjen har rykte på seg for å ha lange og lite familievennlige arbeidsdager og få kvinnelige partnere. Totalt sett  kjøper DNB i Norge advokattjenester for nesten 150 millioner kroner i året. DNB kan derfor bidra til å endre dette bildet ved å prioritere leverandører som satser på å få frem kvinnelige partnere.

Allerede på forsommeren 2017 stilte banken krav om flere kvinnelige partnere i advokatfirmaene. I år styrer dette hvilke advokatfirmaer DNB vil prioritere.

VIL HA FLERE KVINNELIGE RÅDGIVERE: – Vi er bekymret for at vi ikke får den samme kvaliteten i rådgivningen når firmaene ikke klarer å holde på de kvinnelige stjernene, sier direktør for DNB-advokatene, Audun Moen. Foto: Stig B. Fiksdal

– DNB ønsker å engasjere de beste advokatene og er opptatt av at de eksterne advokatene også skal utfordre oss som bank, sier Audun Moen, direktør for bankens in-house advokatfirma, DNB-advokatene.

DNB har i likhet med mange andre store selskaper blitt mer oppmerksom på hvilken rolle banken spiller i samfunnet og hva kundene forventer av banken.

Advokatfirmaene rekrutterer de unge talentene, men alt for mange faller fra før de når partnerskap

– I tillegg er det et poeng at det er langt flere kvinner enn menn på jusstudiet nå. Et flertall av de beste som uteksamineres er kvinner. Advokatfirmaene rekrutterer de unge talentene, men alt for mange faller fra før de når partnerskap. Vi i DNB er bekymret for at vi ikke får den samme kvaliteten i rådgivningen når firmaene ikke klarer å holde på de kvinnelige stjernene, sier Moen.

Av de største advokatfirmaene har DNB valgt å inngå et tettere samarbeid med Wiersholm og Wikborg og Rein. I tillegg til å levere bra på pris, kvalitet og team, satsing på teknologi og nye samarbeidsmodeller har disse to firmaene besluttet konkrete og forpliktende planer for å løfte frem flere kvinner som partnere.

Det er DNB som har etterspurt mer konkrete ambisjoner.

Wikborg Rein har til DNB uttrykt en ambisjon om at minimum 50 prosent av opptak til partnerskapet som gjøres i løpet av 2019 og de neste årene, skal være kvinner. For å nå målet om én tredjedel kvinner i partnerskapet innen 2028 har Wiersholm besluttet at det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn ved forfremmelse til partnerskapet. Wiersholm har også en klar ambisjon om å holde posisjonen med høyest kvinneandel i partnerskapet sammenlignet med de andre store advokatfirmaene.

Advokat Line Bøhn Hagen er en av flere hos DNB-advokatene som har hatt ansvar for anbudsprosessen. Hun skyter inn at DNB-advokatene trenger leverandører som kan tilføre bankens advokatteam noe nytt og utfylle dem:

Vi ønsker rådgivere som kan jobbe sammen med oss i team, og som kan utfordre oss med andre perspektiver. Det skjer ikke hvis alle har samme kjønn, alder og bakgrunn.

– Vi ønsker rådgivere som kan jobbe sammen med oss i team, og som kan utfordre oss med andre perspektiver. Det skjer ikke hvis alle har samme kjønn, alder og bakgrunn. Vi tror ulikhet i perspektiver og tilnærming gir bedre beslutninger, og mangfold i seg selv vil derfor bidra til bedre rådgivning, sier hun.

Inspirasjon for andre

Managing partner i Wiersholm, Morten Goller, mener at DNB med dette har startet noe som kan bli veldig interessant.

HAR AMBISIØST KVINNEMÅL: – Målet er å ta opp nok kvinnelige partnere hvert år fremover til at andelen kvinnelige partnere om ni til ti år er på minst 30 prosent, sier managing partner i Wiersholm, Morten Golle. Foto: Stig B. Fiksdal

– Som stor innkjøper legger banken nå premisser som hele bransjen må ta hensyn til. Ved å være så konkret bidrar banken samtidig til å legge grunnlaget for noe som gir merverdi for alle parter. Dette bør derfor være til inspirasjon for mange, mener han.

I dette arbeidet ligger Wiersholm best an av de store advokatfirmaene. I følge Goller har Wiersholm I 15 år jobbet jevnt og trutt for å øke mangfoldet blant advokater og partnere. Så langt er kvinneandelen på partnere 18 prosent, på senioradvokater 54 prosent og blant advokatene totalt sett 52 prosent. Målet er å ta opp nok kvinnelige partnere hvert år fremover til at andelen kvinnelige partnere om ni til ti år er på minst 30 prosent.

ØNSKER DNBs KRAV VELKOMMEN: -Ingen har stilt slike krav til den norske advokatbransjen før, fastslår managing partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad. Foto: Stig B. Fiksdal

Internasjonal trend

Finn Bjørnstad, managing partner i Wikborg Rein, mener at DNBs initiativ må ses i sammenheng med en internasjonal trend. Banken går foran i det norske markedet.

– Ingen har stilt slike krav til den norske advokatbransjen før, fastslår han.

Wikborg Rein har bare tre kvinnelige partnere, og andelen kvinner har dessverre gått litt ned i løpet av det siste året. Ifølge Bjørnstad skyldes dette blant annet at de nylig mistet en av dem. Andelen er derfor nå nede på syv prosent. Ellers har firmaet 55 prosent kvinneandel blant seniorene og cirka 50 prosent blant advokatene totalt sett. Målet er å øke andelen kvinnelige partnere betraktelig.

DNB-advokatene

DNB-advokatene består i dag av 54 advokater, cirka like mange kvinner som menn. Audun Moen har to kvinner og to menn i ledergruppen sin.

Dette fremgikk av anbudet som DNB sendte ut til ulike advokatfirmaer:

DNB vil prioritere innkjøp fra advokatfirmaer som har en strategi og som kan vise til synlige resultater når det kommer til å løfte frem flere kvinner og minoritetspersoner i ledende posisjoner i firmaene – ikke minst i partnerskapet. Dette er viktig både for å få tilgang til de beste advokatene, og for å bidra positivt i samfunnsutviklingen.

  • Vi ber tilbyder oppgi hvor mange av firmaets equity-partnere i Norge som er kvinner, hvilken prosentandel disse kvinnene utgjør av det totale partnerskapet og hvordan disse tallene har utviklet seg de siste fem årene.
  • Har firmaet en aktiv strategi for å øke andelen kvinner i partnerskapet?
  • Hvordan jobber firmaet for å øke mangfoldet i firmaet generelt, for eksempel ved å inkludere advokater med minoritetsbakgrunn i virksomheten?

Les også