DNB gjør et kraftig hopp oppover på årets utgave av Etisk bankguide, som Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet la frem på Hotel Continental i Oslo i dag, onsdag 8. november.

Etisk bankguide måler et bredt spekter av retningslinjer for bankers og andre finansinstitusjoners samfunnsansvar, og i årets utgave har DNB forbedret seg 50 prosent siden i fjor. Banken har hoppet hele 20 poeng, opp fra 40 til 60 prosent, og ligger nå på femteplass.

Det sender et tydelig signal om at banken prioriterer policyarbeidet på etikk og bærekraft

Overrasker

Pia Gaarder (bildet under), leder av Fremtiden i våre henders etikk- og næringslivsavdeling, sa på presentasjonen i dag at undersøkelsen viser at bankene har skjerpet etikkarbeidet.

– DNB på femteplass er en stor overraskelse. Banken har lagt seg kraftig i selen og gått forbi flere andre banker i kåringen. Det sender et tydelig signal om at banken prioriterer policyarbeidet på etikk og bærekraft, sa hun.

etisk bankguide

Kaj-Martin Georgsen, direktør for Samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, sier at DNB over lang tid har jobbet strukturert og systematisk med å integrere bærekraft og samfunnsansvar i alt den gjør.

– Vi ser på Etisk bankguide som en seriøs og grundig undersøkelse som gir uttrykk for økte forventninger til at dagens finansnæring må ta samfunnsansvar, og årets undersøkelse gir oss en bekreftelse på at vi er på riktig vei til å innfri disse forventningene, sier han.

Etisk bankguide viser at forventningene øker

– Forventningene øker fra alle kanter. Kunder vil se at banken både unngår å «gjøre noe galt» og at de selv kan bidra positivt til samfunnet. Våre eiere forventer ansvarlighet, slik at det vi gjør i dag er lønnsomt og bærekraftig på lang sikt, sier Georgsen.

Videre sier han at samfunnet i økende grad ser at næringslivet generelt, og finans spesielt, er nødvendig for å løse mange av våre felles utfordringer.

– La meg også legge til at ansatte, spesielt yngre, ønsker at arbeidsgiver er ansvarlig og at de selv ønsker å utgjøre en forskjell når de er på jobb, sier DNBs sjef for samfunnsansvar og næringspolitikk.

DNB har hatt størst forbedring i score for håndteringen av disse kategoriene:

  • Menneskerettigheter, våpen, biologisk mangfold og skogforvaltning (30+ prosent)
  • Klima, arbeidsrettigheter, matproduksjon, energi (20+ prosent)
  • Skatt, gruvedrift, olje og gass (10+ prosent)

DNB scorer solid sammenliknet med andre banker og forvaltere:

  • Blant de beste når det gjelder menneskerettigheter og arbeidsrettigheter (75 prosent+)
  • Bra når det gjelder korrupsjon, biologisk mangfold, våpen, skogforvaltning, gruvedrift (mellom 75-55 prosent)
  • Middels innen klima, matproduksjon, olje og gass, energi, åpenhet og ansvar (mellom 55-35 prosent)
  • Forbedringspotensial innen kategorien Skatt (29 prosent)
  • DNB har ikke laveste score innenfor noen kategorier (dvs. under 15 prosent)

– Etter at vi fikk resultatene fra fjorårets undersøkelse, har vi jobbet mye med å styrke rammeverket vårt. Vi er derfor glade for at årets undersøkelse bekrefter at dette arbeidet har vært riktig og viktig, sier Georgsen.

Les: Investere bærekraftig er fremtiden

FORNØYD MED DNB: Forbrukerrådets direktør Randi Flesland og DNBs sjef for samfunnsansvar og næringspolitikk, Kaj-Martin Georgsen. Foto: Stig Fiksdal

Skatt

– Årets bankguide gir oss imidlertid også en bekreftelse på at vi har mer å jobbe med, for eksempel innenfor skatt. Når det er sagt så har vi allerede innført nye retningslinjer på dette området. Dette gjorde vi i fjor etter Panama Papers, men for sent til at vi fikk uttelling for det i årets undersøkelse. Vi regner imidlertid med at det vil gi positivt utslag i Etisk bankguide neste år, sier han.

– Med de nye retningslinjene pålegger vi oss selv  – og i enkelte tilfeller selskaper vi låner penger til eller investerer i – tydeligere krav og forventninger til samfunnsansvar, utdyper Georgsen.

DNB gjør flere forbedringer på dette området og følger ellers skatteregler i de landene DNB har virksomhet i tillegg til internasjonale standarder på skatteområdet.

DNB har også i mange år arbeidet systematisk med å styrke prosesser innen Anti Money Laundring, hvor ett av formålene er å motvirke skatteunndragelser, og dette arbeidet fortsetter.

Les også