FIKK INNFØRING I FINANSTILSYN OG COMPLIANCE: Deltakerne Caroline Wannehag og Andreas Nilsen (i sofaen) får som en del av programmet innspill fra både eksterne og interne foredragsholder. Her flankert av Finanstilsynets seksjonsleder for antihvitvasking og betalingsforetak, Anders Worren, og konserndirektør for compliance i DNB, Mirella E. Wassiluk. Lengst t.h., DNBs prosjektleder for AML reskill, Tuva Gulbrandsen Kvalø. Foto: Pål Jørgen Bakke

 

 

Stadig flere i DNB jobber med antihvitvasking, eller anti-money laundering (AML) som det heter på engelsk. Banken har nå også utviklet et utdanningsprogram for ansatte som vil jobbe innenfor dette viktige området.

Førtitre søkte om å få bli med på programmet, 13 kom med, deriblant Caroline Wannehag (54) og Andreas Nilsen (34). Caroline har en master i internasjonal forretningsutvikling og har i mange år jobbet med ledelse, strategi og endringsprosesser, både eksternt og i DNB. Andreas har master i økonomisk historie og har de siste fem årene jobbet på DNBs kundesenter hvor han i hovedsak har betjent lånekunder.

VIL BEKJEMPE HVITVASKING: Førtitre stykker søkte om å få bli med på bankens første program for å videreutdanne ansatte om hvitvasking, 13 kom med, deriblant Caroline Wannehag (54) og Andreas Nilsen (34). Her er de nettopp ferdige med dagens undervisning. Foto: Marit E. Giske

Begge er glade for å få muligheten til å lære seg noe nytt som er viktig for banken. Sammen med de 11 andre deltakerne skal de begynne i stillinger i bankens forretnings- og støtteområder, som skal ha flere antihvitvasking-folk. Jobben deres blir å påse at antihvitvasking-regelverket blir tatt hensyn til i alt banken gjør og dermed hindre at DNB blir misbrukt til hvitvasking.

-Antihvitvasking blir stadig viktigere fordi flere prøver å utnytte bankene og andre til kriminell virksomhet. Derfor er det viktig at banken øker ressursene på dette området. Vi har et våpenkappløp der bankene må ligge i forkant av de kriminelle, sier Caroline.

– DNB har mange ansatte med kompetanse som kan brukes i kampen mot kriminalitet. Jeg synes derfor det er fint at banken satser på oss istedenfor å gå eksternt, sier Andreas.

Banken skal ha antihvitvasking-kompetanse helt ut i kundefront

Banken skal ha antihvitvasking-kompetanse i alle områder helt ut i kundefront. Det er spesielt kundemiljøene som vil få økt support fordi konsernet nå utdanner flere antihvitvasking-folk.

Roar Østby, som i mange år har jobbet med antihvitvasking i DNB, sier at programmet er lagt opp slik at deltakerne vil tilegne seg kompetanse som er strategisk viktig for både DNB og samfunnet for øvrig.

Markedet er rensket for personer med antihvitvasking-kompetanse, fordi alle bedrifter trenger slike nå

– Markedet er rensket for personer med antihvitvasking-kompetanse, fordi alle bedrifter trenger slike nå. Det beste vi kan gjøre da er å utdanne dem selv. Vi har mange ansatte i konsernet som kjenner banken og verdikjedene og som derfor kan gjøre en god jobb på dette området, sier han.

Ved å delta på videreutdannelse-programmet får de i tillegg:

• En introduksjon til faget og utfordringene
• Innsikt i lovene og reglene vi må forholde oss til (Governance)
• Oversikt over operative verdikjeder
• Oversikt over systemer og aktuell teknologi

Programmet går over 10 uker med foredrag, gruppeoppgaver, digital opplæring og hospitering.

De fleste som i dag jobber med antihvitvasking i DNB er eksperter innenfor sine områder.

– Vi utdanner nå generalister som i større grad kan se og forstå sammenhengene utenfor sin egen «silo», sier Østby.

AML like viktig som kreditt

Han mener at antihvitvasking nå er blitt en like viktig del av bankhåndverket som kreditt, det vil si like viktig som at banken får utlånene sine tilbakebetalt.

– Banken vil få enorme bøter hvis vi trår feil i forhold til sanksjoner og antihvitvasking-lovverket. Det å overholde dette er del av vårt samfunnsansvar. Vi skal også beskytte kundene våre, sier han.

Andreas er enig med Østby. Etter å ha jobbet i kundefront i mange år vet han at det er viktig å være årvåken og godt kjent med at mange prøver å utnytte banken.

– Nettopp derfor bør vi kanskje også snakke mer om at krav til effektivitet og salgspress ikke skal gå på bekostning av ansattes tid og mulighet for å undersøke og stille ekstra spørsmål når noe skurrer, mener han.

Caroline synes det er spennende at de etter hvert kan få være med på å forbedre bankens arbeid på dette viktige området.

Det er ikke bare bankene som har en jobb å gjøre på dette området. Det har vi alle sammen, hver og en av oss

– Vi kan både påvirke og utvikle arbeidet og komme med nye viktige perspektiver. Men det er ikke bare bankene som har en jobb å gjøre på dette området. Det har vi alle sammen, hver og en av oss, sier hun.

– Alle som kjøper svart arbeid bidrar til hvitvasking. Skatt- og avgiftsunndragelser er også hvitvasking. Dette angår oss alle. Vi som forbrukere og samfunnsborgere må også følge lovene og reglene som gjelder på dette området. Det må vi alle ha i bakhodet, fastslår Andreas.


Les også disse sakene:

DNB tar kampen mot hvitvasking på stort alvor

Nordiske banker går sammen for å bekjempe hvitvasking

Arbeidet mot hvitvasking høyt på agendaen i DNB

Les også