INITIATIVTAKER: Ideen og initiativet til å mobilisere ansatte til å være mentorer kom fra forretningsutvikler i DNB Markets, Johannes Ericson, her sammen med Linn Tomasdottir, som sammen med tre andre ildsjeler har utviklet We Ignite Tech-programmet. Foto: Marit E. Giske

DNB-ansatte blir mentorer i We Ignite Tech-programmet. De vil på den måten bidra til at flere nykommere kommer nærmere drømmen om å få relevant arbeid i Norge.

We Ignite Tech-programmet er utviklet av initiativtakerne Henrik Skjerve og Thomas Dufourde i samarbeid med In:Progress, som Linn Tomasdotter og Sandra Skretting står bak. Alle fire gjør dette på frivillig basis ved siden av annet arbeid. Bakgrunnen er at flere nykommere med IT-kompetanse –  innvandrere og flyktninger – sliter med komme inn i relevante arbeidsmiljøer, samtidig som det er et stort behov for digitale hoder i mange norske virksomheter.

– Hensikten med programmet er å gi nykommere med IT-bakgrunn muligheten til å oppdatere kunnskapen sin og møte arbeidsgivere slik at de lettere kan få relevant jobb. Gjennom programmet vil de få praktisk opplæring i programmering, utvikle personlige ferdigheter, bygge faglig nettverk og få innsikt i relevante jobbmuligheter, forklarer Linn.

Praksisplass og tre faste stillinger

In:Progress har i et par år jobbet for å matche nykommere med tech-kompetanse sammen med norske bedrifter som har behov for denne kompetansen. In:Progress samarbeider med NAV, bydelene og har kontakter i relevante miljøer for å finne frem til aktuelle kandidater.

DNB har gode erfaringer med In:Progress’s arbeid. Banken tok for halvannet år siden inn ni syrere med bakgrunn innen IT og finans som In:Progress rekrutterte og fulgte opp. Syrerne fikk i to uker jobbe med utvikling i ulike prosjekter i DNB. Banken har fortsatt kontakt med flere av dem. En har fått praksisplass og tre jobber nå i banken.

Mentorer på dugnadsbasis

Linn sier de lærte mye av dette samarbeidet med DNB, som at deltakerne vil ha fordel av å få oppdatert kompetansen sin før de får et arbeidsopphold i en norsk bedrift.

– Mange har vært på flukt eller har ikke hatt mulighet til å oppdatere kunnskapen sin på flere år. IT er et felt hvor det er stort behov for kompetanse, og utviklingen går enormt raskt. Det er en del av bakgrunnen for at vi utviklet We Ignite Tech-programmet, sier hun.

Som en del av oppfølgingen i etterkant av programmet vil studentene dessuten tilbys en yrkesmentor som er ansatt i DNB. DNB har ikke noe formelt samarbeid med In:Progress akkurat nå. Ideen og initiativet til å mobilisere ansatte til å være mentorer for nykommere kom fra Johannes Ericson, som er forretningsutvikler i DNB Markets. Dette er altså et initiativ fra ansatte som vil gjøre dette ved siden av jobben sin.

Viktig å vite om janteloven

Ericson kjenner godt til Tomasdotter og In:Progress’s arbeid. Han hadde tenkt at et mentorprogram kunne vært et nyttig tilbud for nykommere i Norge – lenge før det ble en realitet.

– Det var først da jeg deltok på DNB Diversity, et internt forum for å fremme mangfold og likestilling i banken, at jeg ble klar over hvor mye vilje og energi det er blant ansatte i her for å bidra til å øke mangfoldet i DNB og norsk næringsliv generelt, sier han.

I utgangspunktet så han ikke for seg at alle mentorene skulle være fra DNB, men en post på Workplace (DNBs interne Facebook) for å sjekke interessen, ga kjemperespons.

– Da spurte jeg Linn om de var interessert i et samarbeid, og det var de, sier han.

Ønsker mentorer også fra andre bedrifter

Det er nå klart at 12 DNB-ansatte vil stille som mentorer og at et titalls flere vil bidra med erfaringsutveksling på ulike nettverkstreff.

Mentoring kan være nyttig for alle som er nye i det norske arbeidsmarkedet.

– Bare det å få vite hvordan janteloven fungerer, vil være gull verdt for en nykommer, sier Johannes. Linn nikker. Hun enig.

Linn og Johannes håper at ansatte i flere bedrifter etter hvert vil henge seg på og stille som mentorer. De har som ambisjonen å kjøre mentorprogrammet på nytt i fjerde kvartal 2019.

– Vi merker stor allerede stor interesse fra andre bedrifter som vil stille med mentorer, og det er veldig bra med tanke på at nykommerne trenger å bygge nettverk. Nykommere i de nordiske landene opplever nok nettverksbygging som den aller største utfordringen, erfarer hun.

Mentorene kan lære mye av nykommerne også

Johannes legger til at mentorene også har mye å lære av nykommerne.

– Jeg ser frem til å bli kjent med mennesker som har en helt annen bakgrunn enn dem jeg vanligvis omgås. Det er viktig av og til å snakke og diskutere med folk ikke ha samme utgangspunkt og referanser som du selv. Det har vi alle mye å hente på, avslutter han.

Les også