DNB satser mer grønt enn noen gang.  Nytt hovedkontor og datasenter, samt stor vekst i fornybar energi bidrar til at banken er et av verdens mest bærekraftige selskaper.

I januar ble DNB kåret til et av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av magasinet Corporate Knights.

– Dette er resultat av bankens systematiske og gjennomgående arbeid innenfor samfunnsansvar gjennom mange år. Sammen med at vi er eneste nordiske bank på Dow Jones’ bærekraftindeks er dette nok et bevis på at vi som bank er langt fremme på dette viktige området, sier ansvarlig for samfunnsansvar og kultur i DNB, Dag Arne Kristensen.

DSC_0214
GRØNT: DNB jobber systematisk for å sørge for en miljøvennlig drift, sier Dag Arne Kristensen

Nytt hovedkontor

Ifølge DNBs samfunnsansvarsrapport har konsernet den siste tiden gjennomført en rekke tiltak for å bli mer miljøvennlige.  I løpet av de to siste årene har mer enn 4.000 ansatte gått fra å sitte spredt over flere forskjellige kontorlokaler, til å flytte inn under samme tak i Bjørvika i Oslo.

– Dette alene har redusert arealbruken med nærmere 100.000 kvadratmeter. Miljøregnskapet vårt viser at vi i løpet av de fire siste årene har redusert energiforbruket med 45 prosent, som tilsvarer en nedgang i CO2-utslipp med 61 prosent. Det er vi godt fornøyde med, sier Kristensen.

For miljøet var et stort satsingsområde da konsernet la planene for det nye hovedkontoret. Flere nye og grønne tiltak ble en del av det nye bygget.

– Vi forsøker å jobbe systematisk gjennom hele vår virksomhet. For eksempel blir alt av matavfall brent og gjort om til kompost innen 18 timer etter at det blir kastet. I tillegg har alle ansatte tilgang på en el-bilpark, som bidrar til å redusere utslipp i forbindelse med reiser, sier han.

DSC_0222
ELBILER: DNBs ansatte kan booke elbiler for å komme seg til møter utenfor huset.

 

Kraftig vekst i fornybar energi

DNB opplever også stor økning i utlån til miljøvennlige prosjekter. Bankens utlån til vind-, vann- og solenergi økte med hele 25 prosent i løpet av fjoråret, og er dermed en av bransjene som vokser mest.

– Storparten av utlånene, rundt 40 milliarder kroner, er plasser i vannkraft, men også sol- og vindkraftprosjekter tar en stadig større andel.

Utlånene har blant annet  vært med på å finansiere Desert Sunlight i California i USA – en av verdens største solparker.

– Når dette står ferdig i løpet av året vil det kunne forsyne 160.000 familier i California. Det erstatter utslipp tilsvarende 60.000 biler, sier Kristensen.

Nytt datasenter

DNB har også bygget et helt nytt datasenter, som er enda et tilskudd til den grønne tenkningen som nå er gjennomgående i konsernet. Green Mountain Data Centre utenfor Stavanger er Norges største datasenter, og har løsninger basert på grønn IT.

– Senteret har et karbonavtrykk nær null, ettersom kraftproduksjonen kommer fra flere vannkraftverk som har nullutslipp. Det blir avkjølt av vann fra fjorden, der dypvanntemperaturen holder åtte grader hele året, forklarer Kristensen.

Kjølesystemet bruker tyngdekraften til å føre kaldt vann frem til datasenterets kjølestasjon og bruker dermed ingen form for energi, forklarer han.

DSC_0218
BRENNER AVFALL: Her brennes alt matavfallet fra hovedkontoret.

Grønne fond

Også privatkunder har mulighet til å delta i DNBs grønne satsning. I januar lanserte bankens globale bærekraftsfond DNB Global Hållbar i det norske markedet. Klimaendringer, Ressursknapphet, energitilgang, fattigdom og store sosiale omveltninger med migrasjon og en aldrende befolkning er utfordringer som må løses.

– Fondet plasserer penger i selskaper som DNBs forvaltere tror vil håndtere disse utfordringene bedre enn sine konkurrenter, og unngår å investere i selskaper som utvinner fossilt brensel og kraftselskaper som i stor utstrekning bruker kull, sier Kristensen.

Les også