WORKSHOP: Iselin Jordan og Stine Jærnes Johnsen (foran) under Women’s Finance Day i Bergen. Foto: Hannah Grace Taylor.

Finansbransjen er dominert av menn, men det er ingen grunn til at ikke kvinner skal kreve sin plass, mener investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene.

– Jenter, er dere dyktige?
Mmm … (stille hvisking og litt romstering med stolene høres fra salen)

Alexandra Morris. Foto: Skagenfondene.no

– Er dere dyktige?
– Ja!

– Dere er dyktige, og da må dere bare vite en ting: folk liker dere ikke, sier Alexandra Morris, til rungende latter fra publikum.

Morris er investeringsdirektør i Skagenfondene, og hun leverte rene ord for pengene da hun i midten av mars snakket til en forelesningssal full av unge, finansinteresserte kvinner på Handelshøyskolen i Bergen.

– Den gode nyheten er at dere skal ikke bli likt, dere skal respekteres. Menn er flinke til å «backe» hverandre. Dere kvinner må være stolte av hverandre, ikke hvisk «åh, men hun har jo ofret så mye for å få det til», sier Morris, som har lang fartstid som toppsjef i en mannsdominert bransje, finansforvaltning og meglerforetak. Der er hver tredje ansatt kvinne, mens det i frontfinans (se faktaboks) bare er kun tre prosent kvinner.

IMPONERTE: Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagenfondene, engasjerer studenter på NHH i Bergen. Foto: Hannah Grace Taylor

Kvinner gjør det bedre enn menn, det er selvtilliten det skorter på

Manglende selvtillit blant kvinner blir gjerne nevnt som en av årsakene til den lave kvinneandelen i bransjen.

Ifølge en undersøkelse fra Investeringsselskapet Fidelity, svarte kun ni prosent av kvinnene som ble spurt bekreftende på at de overgikk sine mannlige investeringskolleger året før. Den gode nyheten er at det tallet ikke stemmer overens med virkeligheten. Undersøkelse fra mer enn 8 millioner Fidelity-klienter viser at kvinner faktisk overgår menn når det kommer til avkastning fra investeringene. Kvinner får høyere avkastning enn menn med 0,4 prosent. Det kan se ut som et lite tall, men over tid kan det utgjøre betydelige summer.

Finans fremstilles ofte som et mannsdominert yrke, med høyt press og ukurante arbeidstider

Det er altså selvtilliten det skorter på, skal vi tro konklusjonen fra Fidelity.

Morris mener det er ingen grunn til at det skal være så lav kvinneandel i finansbransjen, men hun tror at en synliggjøring av kvinnene i bransjen er viktig for å skape selvtillit for den yngre generasjonen.

– Vi må spre budskapet og fortelle hvilke muligheter som ligger foran dem. Med mentorordninger og synliggjøring av flere kvinnelige rollemodeller fra bransjen, vil studentene se hvor gøy det er å jobbe i finans, hvordan de får det til, og skaper verdier. Da får de kanskje en «jeg kan også» holdning, sier Morris.

DELTAGERE: Tiril Olson (23), Stine Jernæs Johnsen (23) fra NHH i Bergen. Foto: Hannah Grace Taylor

Menn fremheves

Morris foredrag var en del av Womens Finance Day, et initiativ for å få flere kvinnelige studenter til å velge finansfaget og finansbransjen som karrierevei.
Blant de 139 kvinnene i den fullsatte salen var femte-kulls studentene Tiril Olson (23), Stine Jernæs Johnsen (23) og Iselin Jordan (23). De er samstemte når de får spørsmål om hvorfor kvinner er underrepresentert i finansbransjen. Det er for lite kunnskap om hva finansbransjen egentlig driver med, og hvordan ser egentlig arbeidstidene ut?

– Det er ofte «store menn» som blir fremhevet i mediedekningen av finansbransjen. Finans fremstilles ofte som et mannsdominert yrke, med høyt press og ukurante arbeidstider. I dag har vi jo sett flere eksempler på at vi kvinner har et bredt utvalg av muligheter innen finans, sier Olson.

Jeg har sett for meg aksjer, obligasjoner og mye tid alene foran et Excel-ark

– Det kan også tenkes at vi har en litt stereotyp oppfatning av hva finansyrket faktisk innebærer. Jeg har sett for meg aksjer, obligasjoner og mye tid alene foran et Excel-ark. Foredraget til Alexandra Morris i Skagenfondene ga meg et helt nytt inntrykk av hva en jobb innen finans faktisk innebærer, og det er jo absolutt noe jeg kan tenke meg, avslutter Jordan.

Les også