IPS og aksjesparekonto tvinger fram et helt nytt sparemønster. Den nye fleksibiliteten gjør at småsparere må planlegge sparingen sin på en helt annen måte enn tidligere.

Sparenyhetene IPS (individuell pensjonssparing) og aksjesparekonto er de største sparenyhetene på mange år. Forbrukerne får nå mer fleksibilitet, bedre spareprodukter og flere aktører som konkurrerer i markedet, sier konserndirektør for sparing, Bengt Olav Lund.

Han mener folk bør ta en gjennomgang av egen sparing i løpet av 2017, og anbefaler å gå over egen portefølje for sikre at sparingen er effektiv. Det gjelder både de som benytter seg av tradisjonelle sparekontoer, fondsparing og de som har aksjer.

Pensjons- og spareekspert i DNB, Bengt Olav Lund.

– Vurder om nyhetene IPS og aksjesparekonto kan gjør din sparing mer effektiv målt opp mot der du har pengene plassert i dag. Differensiering av sparingen er nøkkelordet, der man plasserer de ulike delene av sparingen der det lønner seg mest. For mange vil dette f.eks. bety at det lønner seg å fylle opp IPS før sparepengene går inn i aksjesparekontoen eller andre spareprodukter, påpeker Lund.

– Vi tror de fleste vil kjenne igjen denne måten å spare på. Det blir litt på samme måte som med BSU, der man først fyller opp BSU-kontoen med skattemessige fordeler. Deretter sparer du på sparekonto, fond eller i aksjesparekonto.

IPS passer for pensjonssparing
Etter bolig er pensjon det viktigste sparemålet til nordmenn, og 1 av 3 nordmenn sparer fast til pensjon. IPS er en skattegunstig pensjonssparing som har en årlig maksimal ramme på 40.000 kroner, der pengene blir låst til pensjon og først kan utbetales fra fylte 62 år. Skattleggingen er symmetrisk, som innebærer at fradraget for sparingen er på 24 prosent og skattlegging av utbetaling også er på 24 % etter dagens regler. DNB vil naturligvis tilby IPS så snart regelverket for dette produktet er på plass.

– For de fleste som sparer til pensjon vil det lønne seg å fylle opp maksgrensen i IPS før man investerer i andre spareprodukter. Men det er fremdeles viktig at man som privatperson sjekker hvilke spareordninger som er mest fornuftige. For personer i 20-årene med fast inntekt kan det for eksempel være mer hensiktsmessig å spare i boligsparing for ungdom, såkalt BSU.

– Det er også mange som vil ta mindre risiko i sparingen sin, som for eksempel eldre som ikke har en så lang sparehorisont. For denne gruppen kan det være lurt å spare i fond med mindre risiko/aksjeandel (og som ikke kvalifiserer for aksjesparekonto) eller en tradisjonell sparekonto. Snakk gjerne med en rådgiver i banken din om du er i tvil, oppfordrer Lund.

Fra kontosparing til aksjesparekonto
Alt for få nordmenns sparer i aksjer. Under 4% av børsens verdier er eid av privatpersoner i Norge, men i våre naboland ligger dette tallet på hele 10%.

– Aksjesparekonto er et produkt som vi tror vil bidra til å øke aksjesparingen blant nordmenn, og vi forventer at flere nå vil få øynene opp for aksjesparing. DNB skal tilby kundene den beste aksjesparekonto-løsningen til høsten. Vi skal gjøre det så enkelt som mulig for kundene å flytte over i aksjesparekonto, og brukeropplevelsen blir også svært enkel. Aksjesparekontoen skal bli et økosystem med et rikt utvalg av aksjer og aksjefond. Vi snakker om hundrevis av fond fra både DNB og eksterne leverandører, sier Lund.

Allerede i år kan du gjøre grep. Innenfor en aksjesparekonto kan du reinvestere i andre aksjer og aksjefond uten at disse salgene utløser skatt. Du må heller ikke betale skatt før du tar ut et beløp som er større enn det du opprinnelig har investert. For IPS vil du kunne utnytte de skattemessige fordelene allerede i 2017, og sette av makssatsen på 40 000,- på din IPS-konto.

DNB har også lansert appen «Spare» som skal gjøre det enklere å få oversikt over plasseringene, samt motivere til å ta aktive valg når det gjelder hvordan sparepengene investeres.

– Spare-appen gir deg et umiddelbart bilde av hele porteføljen din – enten du har penger på konto, i fond, i verdipapirer eller i aksjer. Folk flest har fortsatt sparepengene stående på bankkonto, men gjennom Spare håper vi at flere får et bevisst forhold til hvordan du plasserer pengene dine, og hva du skal bruke de på. «Spare» vil bli integrert med IPS og aksjesparekonto slik at man får enkel oversikt over disse verdiene, avslutter Lund.

Mer om aksjesparekonto i DNB

Les også