HOUSTON, USA: Allan Simonds i DNB Houston og kona Akino venter sitt første barn i juni. Som ansatt i DNB får han 20 ukers betalt permisjon. Foto: NTB Scanpix/privat

Allan Simonds i DNB Houston blir snart pappa. Da får han 20 ukers betalt fødselspermisjon. Det er ikke hverdagskost i USA.

DNB-ansatte verden over får nå minst 20 ukers betalt foreldrepermisjon. Banken har innført dette som en kjønnsnøytral global minsteordning. Simonds er en av dem som vil benytte seg av ordningen.

– Vi venter vårt første barn, en liten jente, i slutten av juni. Jeg gleder meg til å bli kjent med henne og er takknemlig for at DNB gjør det mulig for meg å være hjemme med henne noen uker. Det er viktig å kunne tilbringe tid hjemme med små barn, sier han.

Simonds vil oppfordre andre i samme situasjon til å utnytte muligheten – hvis de har den – til å gjøre det samme.

Lik fødselspermisjon til alle ansatte

DNB North America innførte ordningen allerede i juli 2018 før den ble gjeldende for DNB globalt fra 1. januar 2019.

Fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke (bildet), sier at banken med dette ønsker å gi alle ansatte som blir foreldre, kvinner som menn, muligheten til å være hjemme med barnet sitt, uavhengig av om de blir foreldre ved adopsjon eller fødsel.

Når ordningen ble innført hadde allerede de fleste DNB-ansatte tilsvarende eller bedre ordninger enn de 20 ukene, spesielt ansatte i Norge og Skandinavia.

– Det nye er at alle ansatte verden over nå er løftet opp til et minimumsnivå, sier Bakke.

Den globale ordningen har gitt spesielt fedre i Sør- og Nord-Amerika, Asia og Sentral-Europa bedre rettigheter, men noen ansatte i Norge vil også nye godt av den nye ordningen.

Liten del av et langt arbeidsliv

– I Norge er fars permisjon avhengig av mors rett til lønnet permisjon. Fedre som har fått barn med en kvinne uten inntekt, for eksempel en student, har altså ikke kunnet ta betalt permisjon. Nå er dette endret for ansatte i DNB. De av våre mannlige ansatte som har fått eller får barn etter 1. januar 2019 – med en partner uten rett til lønnet permisjon – vil nå få 20 ukers betalt permisjon, forklarer hun.

Konserndirektør for storkunder og internasjonale virksomheter i DNB, Harald Serck-Hanssen, (bildet) er glad for at DNB endelig har fått på plass en minimumsordning som gjelder i alle landene hvor DNB har ansatte.

– Jeg oppfordrer alle til å benytte seg av ordningen. Tyve uker er en veldig liten del av et langt arbeidsliv, og dette betyr mye for både foreldrene og barna. Derfor håper jeg at alle ledere i DNB oppfordrer medarbeiderne sine til å ta ut de ukene de har krav på  – og at de selv går foran som gode eksempler.

 

Les også