Har du allerede aksjefond eller vurderer å investere i aksjemarkedet?  Da kommer du ikke utenom aksjesparekonto i 2017.

– DNB forventer stor interesse for aksjesparekonto når produktet kommer i markedet, både fra de som har aksjefond i dag og blant nye fondskunder, sier direktør for sparing i DNB, Bengt Olav Lund i DNB.

Aksjesparekonto kommer til å ha den egenskapen at du kan du bytte mellom aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av eventuell gevinst. Det vil gjøre det mye enklere for småsparere å være investert i aksjemarkedet.

Pensjons- og spareekspert i DNB, Bengt Olav Lund.

– DNB vil gjøre det enkelt å opprette en aksjesparekonto for å samle alle kundens aksjesparemidler. Du vil kunne hente inn fond og aksjer både fra DNB og fra eksterne aktører inn i aksjesparekonto i DNB. Vi tar samtidig mål av oss om å levere markedets beste kjøpsløsning, sier han.

Gunstig overgangsregel i 2017
Aksjesparekonto vil bli en gladnyhet for alle som har urealiserte gevinster i aksjefond eller børsnoterte aksjer innenfor EØS.

For 2017 er det gitt en gunstig overgangsregel som gjør det mulig å flytte eksisterende aksjefond til aksjesparekonto uten å realisere eventuelle gevinster. Når pengene er flyttet til aksjesparekonto, kan du bytte til hvilke aksjefond du vil, eller realisere verdien og i en periode la pengene stå på aksjesparekontoens tilknyttede bankkonto. Gevinster skattlegges først på et senere tidspunkt når midlene tas ut av aksjesparekontoen.

– Dette vil være en unik mulighet for småsparere til å flytte aksjefond over i aksjesparekonto uten at flyttingen i seg selv utløser skatt. Men husk at dette bare vil bli en midlertidig ordning, og fra 2018 vil overføring av eksisterende aksjeinvesteringer til en aksjesparekonto anses som skattepliktig, sier Lund.

De som har urealiserte tap knyttet til sine aksjeinvesteringer bør imidlertid ikke overføre disse til en aksjesparekonto.  Da utsettes muligheten for tapsfradrag til man avvikler kontoen. De som har urealiserte tap kan i stedet vurdere å realisere disse først.

– Hvis du selger deg ut kan du deretter benytte salgsbeløpet som pengeinnskudd til aksjesparekontoen. På den måten får kunden benyttet det realiserte tapet til fradrag i skatten for 2017. I DNBs aksjesparekonto vil vi i tillegg sørge for at utvalget er så stort og bredt at kunden har mange valgmuligheter for reinvestering i andre aksjer eller aksjefond, sier Lund.

Med lave renter er det lite å hente på å ha pengene på en sparekonto, derfor må flere se mot aksjer.

– Regjeringen øker nå oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent, og det er et tydelig tegn på at nordmenn også bør ha en større andel aksjer i sin pensjonssparing. Det bør gjøres i aksjesparekonto!

Det gjenstår enkelte avklaringer knyttet til ordningen med aksjesparekonto, særlig når det gjelder den mer tekniske utformingen. Dette skal reguleres nærmere i forskrift som først skal ut på høring.   Aksjesparekonto er dermed ikke ventet å komme i markedet før mot sommeren.

Meld din interesse for aksjesparekonto

 

Les også