NY SJEF. Reidun Tysseland tok nylig over som ny leder for DNB Private Banking.

DNB Private banking skal doble forvaltningskapitalen i løpet av tre til fem år. Den nye PB-sjefen, Reidun Tysseland, ser gull i å koble DNBs ulike fagmiljøer tettere sammen.

I DNB private banking får i dag rundt 12.000 privatkunder hjelp til forvaltning av pengene sine. Tilsammen har disse kundene en aktiv, plassérbar kapital på rundt 140 milliarder kroner.

Denne summen skal dobles.

– Målet er å doble samlet formue innen private banking. Hvis finansmarkedene har en stabil utvikling, tror jeg vi vil klare det innen tre til fem år, sa konserndirektør Håkon Hansen i DNB Wealth Management til Dagens Næringsliv i januar.

Det betyr i klartekst at private banking skal ha rundt 280 milliarder kroner i forvaltningskapital om noen få år.

Vi skal koble riktig kunde til riktig mulighet

Bredden er styrken

Det er Reidun Tysseland som skal lede avdelingen frem mot dette målet.

Tysseland tok over etter nettopp Håkon Hansen som leder for private banking 1. mars, og har flere tanker om hvordan avdelingen skal vokse.

– Jeg tror vi har store muligheter i å knytte DNB tettere sammen. Vi har en enorm distribusjon av finansielle produkter i DNB, og vi skal koble riktig kunde til riktig mulighet, sier Tysseland.

Hun kommer fra meglerhuset DNB Markets, og har lang erfaring fra DNBs investeringsbank. For en private banking-kunde er det gull verd å finne gode plasseringsmuligheter for formuen, og Tysseland vet at mange av disse mulighetene ligger nettopp i å kjenne til de ulike transaksjonene og situasjonene DNB er involvert i.

– En mulighet kan starte både i storekunde-avdelingen (STI), i DNB Markets eller i private banking. DNBs styrke ligger nettopp i bredden i både aktiviteter og kompetanse, og dette er det viktig at vi klarer å vise frem for kunden, sier Tysseland.

Hun mener dette er DNBs fortrinn i konkurransen om private banking-kundene.

– Enhver transaksjon eller hendelse kan være enn mulighet til en ny forretning for kundene, og for oss, sier Tysseland.

DNBs styrke ligger nettopp i bredden i både aktiviteter og kompetanse.

Marked i vekst

Private banking er et tilbud til kunder som har minimum to millioner kroner i plassérbar formue. Dette er en gruppe som har økt kraftig de siste årene, og som på grunn av sterk utvikling i norsk økonomi er ventet å fortsette å vokse.

– Det betyr at stadig flere har behov for å få hjelp til å forvalte formuen sin godt, sier Tysseland.

En god kundeopplevelse handler da om å se og møte kundens totalbehov.

– Dersom investeringsbanken for eksempel har bistått et selskap med en transaksjon, som fører til at eierne får større personlig formue, så skal vi følge dem videre til god rådgivning i private banking. Jeg mener vi skal være en tilrettelegger for kunden, både når det gjelder behovene som er knyttet til vedkommendes eierinteresser, og til hans eller hennes privatøkonomi, sier Tysseland.

Stadig flere har behov for å få hjelp til å forvalte formuen sin godt

Hun mener blant annet at fellesmøter, der kunden får møte representanter for flere relevante fagmiljøer i DNB samtidig, er en god måte å møte kunden på.

– Det er en av måtene vi kan gi kunden et helhetlig tilbud på, sier den nye private banking-sjefen.

Har du fått med deg at DNB har senket prisene på sine aksjefond? Her kan du sjekke ut de nye prisene på indeksfond, og for et utvalg av de aktivt forvaltede fondene

Les også hvorfor DNB har senket prisene på aksjefond: Viser styrke i et marked i sterk vekst 

Vi mener det er den mest rettferdige måten å ta seg betalt på

Forbrukerrådet:Priskuttet vil endre konkurransen i fondsmarkedet

 

 

Les også