FØR NORGES BANKS RENTEMØTE TORSDAG 15. MARS: – Norges Bank kan ikke gå for raskt frem med rentehopp i dagens situasjon, mener sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland (Foto. Stig B. Fiksdal).

DNB Markets forventer at Norges Bank torsdag 15. mars vil oppjustere rentebanen, men fortsatt holde styringsrenten uendret frem til desember i år.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, ser flere grunner til at sentralbankens renteprognose vil bli løftet på torsdag.

-Rentene internasjonalt har økt siden forrige rentemøte, og det har også utsiktene for økonomisk vekst hos Norges handelspartnere. Norsk økonomi ser også ut til å utvikle seg sterkere enn vi la til grunn i desember. Samtidig er kronekursen fortsatt svak. Fortsatt lav inflasjon og høyere rentepåslag i pengemarkedet vil imidlertid bidra til å dempe oppjusteringen, påpeker hun.

-Inflasjon er godt under målet, og Norges viktigste handelspartnere har fortsatt negativ styringsrente. Selv om norsk økonomi går bedre enn før, er vi langt unna en situasjon med overoppheting der sentralbanken vil ha hastverk med å få opp renten. Norges Bank kan ikke gå for raskt frem med rentehopp i dagens situasjon, for da vil det sannsynligvis føre til at kronen styrker seg og legger en demper på både det økonomiske oppsvinget og inflasjonsutsiktene, forklarer hun.

Hvor langt opp skal styringsrenten?

-Vi tror styringsrenten vil stige fra 0,5 prosent i dag til 1,75 prosent i løpet av de neste tre årene. Norges Bank er bekymret for konsekvensene av en lav rente over lang tid, og når det går mot rentehopp internasjonalt blir det rom for at også norske renter kan økes. Vi tror at Norges Bank vil heve styringsrenten første gang i desember i år.

Haugland tar forbehold om at hvis det internasjonale oppsvinget får seg en knekk i nær fremtid, kan det føre til både norske og internasjonale renter forblir lave.

-En slik knekk kan for eksempel komme fra omfattede finansiell turbulens eller fra et tilbakeslag i USA, der bedriftsgjelden for øyeblikket er høy. Sannsynligheten for at dette kan skje er ikke ubetydelig, men det er ikke det vi tror mest på, sier sjeføkonomen

Hvordan kan kronekursen påvirke renteutviklingen?

-Kronekursen er viktig for renteutviklingen, fordi den påvirker inflasjonsutsiktene og norsk økonomi. Akkurat nå er kronen veldig svak, og derfor er nok ikke sentralbanken særlig bekymret om den skulle styrke seg noe. Men om kronen skulle styrke seg markert over litt tid, for eksempel fordi markedet tror at den norske styringsrenten ligger an til å bli hevet i et raskt tempo, vil det legge bånd på sentralbankens planer om å heve den.

Hvor mye vil en oppjustering av rentebanen og en heving av styringsrenten påvirke prisutviklingen i boligmarkedet?

-Når renten etter hvert skal opp, vil det bidra til å begrense boligprisveksten. Det er vanskelig å fastslå hvor stor effekten blir. Husholdningene tåler nok godt at renten stiger litt. Renteøkningen er jo en effekt av at norsk økonomi går godt, med stigende lønnsvekst og nedadgående arbeidsledighet. Samtidig kan starten på en renteoppgang føre til en erkjennelse av at tidene for svært lave renter er over og dermed dempe prisveksten, mener Haugland.

Les også