Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror lave renter og færre arbeidsledige gjør at 2018 blir et godt år for privatøkonomien til folk flest.

Makroteamet i DNB Markets la onsdag frem ferske prognoser for året som kommer, og inviterte i den sammenheng pressen på besøk til DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo. Hovedbudskapet var hyggelig.

– Norsk økonomi kommer til å utvikle seg godt i 2018. Vi kommer til å få vekst over det vi mener er normalen for norsk økonomi. Og dermed så kommer arbeidsledigheten til å fortsette å gå ned. Så det blir en fortsettelse på den gode trenden som vi har sett i 2017, sier Haugland.

– Betyr det at privatpersoner også får bedre råd neste år?

– Ja, vi kommer til å få en sterkere oppgang i kjøpekraften neste år, et bedre arbeidsmarked og vi kommer til å ha fortsatt svært lave renter i en god stund til, sier hun.

2018

Superlave renter

Makroteamet i DNB Markets anslår at veksten i norsk økonomi tar seg opp med to tideler til 2,0 prosent i 2018. Det er noe høyere enn det de anser som «den nye normalen» for norsk økonomi.

Videre ser det ut til at det historisk lave rentenivået i Norge kan holde seg en stund til. DNB Markets anslår at den første rentehevingen kommer høsten 2019.

– Den viktigste grunnen til det er at inflasjonen, som Norges Bank styrer etter, kommer til å forbli lav. Og hvorfor det, det er fordi lønnsveksten er såpass lav. Vi er nå i en situasjon der vi tilpasser oss lønnsveksten til våre handelspartnere for å ta vare på konkurransekraften vår, sier Haugland.

– Mange er bekymret for et «rentesjokk». Hvordan er faren for det?

– Hvis man med rentesjokk mener at renten kommer opp allerede neste år, så er det noen ting som kan føre til det. Ja, det er noen risikofaktorer. Men da må flere ting slå til samtidig. Kronen må gjerne svekke seg ytterligere og forbli svak gjennom 2018. Lønnsveksten må bli sterkere enn vi tror, helst både her hjemme og i Europa, sånn at pengepolitikken ute begynner å gå mot høyere rente. Og hvis boligmarkedet da snur allerede til neste år, da er det mest sannsynlig duket for renteoppgang allerede i 2018.

I rapporten peker DNB Markets på at sannsynligheten er liten for at disse tingene inntreffer samtidig. «Den internasjonale pengepolitikken legger betydelige føringer for Norges Bank, og fremstår dermed som det viktigste premisset i vår oversikt. Vi anser det som lite sannsynlig, altså en sannsynlighet mellom 0 og 15 prosent, at ESB får hastverk med å stramme til. Men dersom dette skulle skje, anser vi sannsynligheten for at Norges Bank følger etter som relativt høy (30 til 45 prosent), i fravær av andre negative overraskelser», skriver makroteamet.

Venter boligprisfall i 2018

Boligprisfallet stopper heller ikke opp med det første, tror DNB Markets. En forventning om mange ferdigstilte boliger neste år, og et høyt antall usolgte boliger, fører til at boligprisene fortsetter å avta ut 2018. Tidligere har DNB Markets ment at boligprisene ville stabilisere seg i andre halvår.

– En forutsetning for det nye anslaget er at den nasjonale delen av boliglånsforskriften blir videreført i sommer, presiserer Kjersti Haugland.

Flere analyser og rapporter fra DNB Markets: Les her

Les også