ENKLERE Å INVESTERE I AKSJEMARKEDET: – Formålet er å gjøre det enklere og mer fordelaktig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer, meldte finansminister Siv Jensen i forslaget til statsbudsjett for 2017, da ordningen med aksjesparekonto ble innført. Foto: NTB scanpix

Har du store gevinster på aksjer og fond? Da kan det være lurt å flytte andelene inn i en aksjesparekonto nå.

Overgangsvinduet for aksjesparekonto er blitt utvidet to ganger, men nå er det stopp.

I forslaget til statsbudsjett til neste år ligger det ikke inne noen ytterligere utvidelse av overgangsordningen som har gjort det mulig å overføre aksjer og fondsandeler inn på en aksjesparekonto (ASK) uten å måtte skatte av det nå.

–  Overgangsreglene som innebærer at personlige skattytere kan overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekonto uten beskatning, gjelder ut 2019. Det er ikke foreslått å forlenge overgangsperioden, skriver finansdepartementet i en e-post til DNB Nyheter.

Det betyr at en for mange gunstig mulighet kun er tilgjengelig i noen få måneder til.

Er du usikker på hva aksjesparekonto er og om det er noe for deg? Les denne: Alt du ikke tør spørre om aksjesparekonto

Lurer du på om sparing i aksjer og fond er noe for deg, og hvilke fond du skal velge? Ta sparetesten!

Flere fordeler

Regjeringen opprettet ordningen med aksjesparekonto i 2017 for å gjøre det enklere å investere i aksjemarkedet.

Med en aksjesparekonto kan også andre enn proffe investorer kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av det, før de tar ut gevinsten.

Det betyr større fleksibilitet til å velge de fondene og aksjene du ønsker.

– Aksjesparekonto er en kjempegod ordning, fordi den gjør det mulig å få tilgang til kapital eller å endre på investeringene sine uten å måtte skatte av det underveis, sier Kristin Skaug, leder for Aksje Norge.

Her kan du opprette aksjesparekonto

GUNSTIG: Kristin Skaug i Aksje Norge mener aksjesparekonto er en gunstig ordning. Foto: Stig B. Fiksdal

Å kunne utsette gevinstbeskatningen bidrar  til at pengebasen avkastningen skal vokse fra, blir større.

– Dersom du selger aksjer utenfor aksjesparekonto må du betale skatt på gevinsten. Har du aksjesparekonto kan du utsette skatten, og dermed har du jo fortsatt investert disse pengene i markedet og kan få gevinst på dem, sier Skaug.

Lurt å flytte nå

Overgangsvinduet ble opprinnelig åpnet for å gi folk bedre tid på seg til å overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekonto. Nå mener altså regjeringen at folk har fått tid nok.

– Det er derfor lurt å benytte seg av muligheten til å flytte aksjer og fondsandeler inn på en aksjesparekonto i god tid før nyttår, sier Lise Spro, leder for ASK- kompetansesenter i DNB .

Frister for å flytte aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto, er:

  • 1. desember kl. 23.59 dersom du ønsker å flytte midler fra ASK fra en annen sparetilbyder enn der du har aksjesparekonto
  • Flytting innad i DNB kan gjøres fram til og med torsdag 19. desember kl. 23.59
Lise Spro er leder for ASK-kompetansesenter i DNB. Foto: Kari Vartdal Riise

Skaug tror at en stor del av privatpersonene som eier aksjer, er passive eiere som en gang har kjøpt eller kanskje arvet en aksjepost, og så har «glemt den».

– Jeg tror at mange har urealiserte gevinster, kanskje i en aksje som de ikke har noe spesielt forhold til. Dersom de flytter aksjeposten inn i en aksjesparekonto nå kan de frigjøre kapital eller flytte til en annen aksje eller et fond, uten å måtte skatte av det nå, sier Skaug.

Gunstig for de fleste

– Det er fordelaktig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Spro.

Hele 95 prosent av DNBs fondskunder har nemlig gevinst på sine fond, og fortsatt er det mange av disse som ikke har flyttet sine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto.

Om du har tap på fondene og aksjene, vil det generelt sett være gunstigere å holde disse utenfor ASK.

– Dersom du har tap på noen av aksjene eller fondene dine er det som hovedregel lurt å holde disse utenfor ASK, slik at du får fradrag for tapet når du selger dem, sier Spro.

Store summer utenfor ask

Mange har allerede flyttet sine aksjer og fond inn på en aksjesparekonto, men fortsatt er det store summer som står utenfor.

Ifølge Verdipapirfondenes forening har norske fondssparere totalt aksjefondsandeler til en verdi av 92,8 milliarder kroner plassert på aksjesparekonto (ASK). Dette er en økning på 30 prosent siden nyttår. Mye av økningen skyldes imidlertid at fondsverdiene har økt, og det finnes ikke tilgjengelig statistikk som forteller om hvor mange som kunne ha opprettet aksjesparekonto, men som ikke har det.

Les også