BLIR DU SKREMT? I anledning Halloween har DNB Markets samlet ni skumle grafer fra norsk og internasjonal økonomi, samt finansmarkedene. FOTO: Taylor  Rooney

I anledning Halloween har DNB Markets samlet ni skumle grafer fra norsk og internasjonal økonomi, samt finansmarkedene. Årets grafer er enda skumlere enn fjorårets og kan gi kalde grøss nedover ryggen til enhver investor.

Nytt av året er at du også kan lytte til analytikerne i DNB Markets og høre dem, med egne ord, forklare hvorfor disse signalene er skumle. Søk opp podkasten UTBYTTE via iTunes, Spotify eller Soundcloud, eller klikk her for å lytte nå.

For de ekstra lettskremte poengterer vi at grafene ikke må ses i sammenheng med det offisielle markedssynet til DNB Markets og ønsker alle våre lesere en skummel kveld!

Hvorfor er det skummelt? Oppgangen i industrien de siste årene er særlig drevet av økt etterspørsel fra oljeselskapene. Nedgang i oljeinvesteringene vil kunne slå hardt ut for norsk industri.

Hvorfor er det skummelt? Denne figuren viser hvordan tilbudsveksten av olje utenfor OPEC vokser raskere enn oljeetterspørselen for 2018, 2019e og 2020e. Dette kan presse oljeprisen ned og skape negative ringvirkninger for norsk økonomi.

Hvorfor er det skummelt? Om tendensen fortsetter, vil det føre til økt utenforskap og gi større inntektsulikhet i befolkningen framover. Vi mister verdifulle ressurser som skal stå for framtidens verdiskaping. På toppen av dette blir byrden på det offentlige trygdesystemet større, i en tid der handlingsrommet i finanspolitikken krymper og aldersrelaterte kostnader for staten øker.

Hvorfor er det skummelt? Flere tiår med svært høy boligprisvekst har drevet gjeldsbyrden i norske husholdninger opp til et nivå som er rekordhøyt i forhold til historien, og svært høyt i forhold til andre land. Selv om renta ennå er svært lav, er utgiftene til avdrag mye høyere enn de var da gjelden var vesentlig lavere. Det betyr at norske husholdninger er mer sårbare om noe negativt skulle ramme norsk økonomi. De vil da kunne reagere med å stramme kraftig inn for å kunne fortsette å betjene lånene sine, og slik vil ringvirkningene til norsk økonomi bli vesentlig mer negative enn de ellers ville ha vært.

Hvorfor er det skummelt? Tysklands økonomi, den klart største i eurosonen, kan stå overfor en resesjon. Tyskland er en viktig handelspartner for Norge, og utviklingen i norsk industri har historisk samvariert mye med utviklingen i tysk industri.

Hvorfor er det skummelt? ISM-indeksen for industrien er en «temperaturmåler». Når denne er svak er det et negativt varsel for verdensøkonomien. Historisk har det også hatt en god sammenheng med inntjeningsveksten på Oslo Børs.

Hvorfor er det skummelt? New York Fed beregner sannsynligheten for resesjon basert på utviklingen i rentekurven. Nå er sannsynligheten 38 prosent. Kun en gang siden 1960 har den vært så høy uten at det har blitt resesjon.

Hvorfor er det skummelt? IMF kom nylig med en analyse på risikoen knyttet til selskapsgjelden i USA. En av beregningene gikk på markedsprisingen, der IMF har sett på utviklingen i påslagene relativt til historisk volatilitet. Hva fant de? Grafen viser påslagene i amerikansk selskapsgjeld relativt til hva de burde ha vært dersom markedene også tok hensyn til historisk volatilitet. Avviket, særlig for høyrenteobligasjoner (lysegrønn linje), er på sitt største siden før finanskrisen. Er det et problem? Kanskje. Ved en resesjon er det naturlig at markedene korrigerer, desto større feilprisingen er i utgangspunktet, desto større kan korreksjonen bli.

Hvorfor er det skummelt? I 2019 er Norge et av verdens mest likestilte land. Men ikke helt. Lønnsgapet er kjent, men det finnes et annet gap som er ennå større…. Kapitalgapet,
Kvinner eier konsekvent mindre enn menn, enten det handler om penger på konto, kapitalinntekter på investeringer, eiendom og aksjeverdier, og til sammen blir alle disse skjevhetene til et stort kapitalgap. Denne figuren er nok et eksempel på det.
Dette ønsker vi i DNB å gjøre noe med. Kanskje bikker andelen handler som utføres av kvinner over 10 prosent i 2020? De siste månedene har vi sett forsiktige tegn til at det går riktig vei.

Les også