SPARING MED EKSTRA GASS. For å utnytte IPS-ordningen best mulig er det lurt å sette det du sparer på skatten inn i IPS igjen,  sier DNBs pensjonsekspert Stian Revheim. Foto: Stig Fiksdal

Og er du ekstra smart putter du også skatten du sparer inn i pensjonssparingen din.

Har du spart til pensjon i  en Individuell pensjonsordning (IPS) kan du føre opp til 40.000 i året som fradrag i inntekten din.

– IPS er en gunstig måte å spare til pensjon på fordi du får en skattefordel på sparingen. Du kan maksimum spare 40.000 kroner i året,  og pengene blir bundet fram til du tar de ut som pensjonist, men du får hvert år fradrag på skatten for beløpet du sparer, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert.

Vil du spare i IPS? Fiks det her! 

Smart i reinvestere

For 2019 kan du få en skattefordel på 8.800 kroner dersom du hadde spart maksbeløpet på 40.000 (med 2019-skattesats 22 prosent). Det er i hvordan du bruker disse pengene at den store fordelen ved IPS kommer til syne.

– Hvordan du velger å bruke skattefordelen kan få stor betydning for hvor stor pensjonspott du har den dagen du skal starte uttak av IPS, forklarer Revheim.

Det aller smarteste er å reinvestere skattefordelen i pensjonssparingen din, og Revheim bruker disse regneeksemplene for å forklare hvordan effekten kan bli:

Kilde: DNB 

Eksempel 1:

Du sparer 1 000 kroner i et aksjefond hver måned. Etter 30 år står det 996.344 kroner i aksjefondet. Skatt må betales på avkastningen (med gjeldende skattesats på 31,68 % for 2019) og du sitter igjen med 802.102 kroner etter å ha betalt skatt på avkastningen.

Eksempel 2:

Du sparer fortsatt 1 000 kroner hver måned i samme aksjefond, men nå gjennom en IPS konto. Du sparer totalt 12.000 kroner i året, men i realiteten sparer du kun 9.360 ettersom sparingen gir deg en redusert skatt for spareåret på 2.640 kroner (med gjeldende skattesats på 22 % for 2019).

I løpet av 30 år utgjør denne skattefordelen, i form av fradraget sparebeløpet gir deg i alminnelig inntekt, 79.200 kroner som kan benyttes fritt. Du har også i dette eksempelet en pensjonskapital på 996.344 kroner, men må betale skatt (som alminnelig inntekt) på hele beløpet ved uttak.

Det betyr at du sitter igjen med kun 777.148 kroner etter skatt, fordi fordelen du har fått underveis ved å spare i IPS, er brukt opp underveis.

Eksempel 3:

Du justerer sparingen din i forhold til skattefordelen du får i IPS og skrur opp sparingen til 1.282 kroner hver måned. Siden du får et 22 prosent fradrag i skatten, koster sparingen deg fortsatt kun 1.000 kroner.

Etter 30 år utgjør sparingen 1.277.395 kroner, men skattefordelen du har fått underveis i sparingen vil staten nå ha tilbake. Det betyr at du betaler 22 prosent skatt på hele utbetalingen, men likevel sitter igjen med 996.368 kroner etter skatt.

Skatten nulles ikke

«Ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon», som Skatteetaten kaller den, har også noen andre fordeler. Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt, og du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.

Revheim minner imidlertid om at skattefradraget i du får i alminnelig inntekt i IPS-ordningen kun er utsatt skatt, den forsvinner ikke.

– Husk at du må betale skatt på hele beløpet når utbetalingen starter. Fordelen ligger i avkastningen som du får på den utsatte skatten, sier Revheim.

Pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet). Når du begynner å ta ut pengene, beskattes de som alminnelig inntekt (22 prosent med gjeldende sats for 2019).
Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år (her finnes det unntak).

Kilder: Skatteetaten, Skattebetalerforeningen og DNB

Les også