SPARING MED EKSTRA GASS. For å utnytte IPS-ordningen best mulig er det lurt å sette det du sparer på skatten inn i IPS igjen,  sier DNBs pensjonsekspert Stian Revheim. Foto: Stig Fiksdal

Og er du ekstra smart girer du opp sparingen din med skatten du sparer.

Har du spart til pensjon i  en Individuell pensjonsordning (IPS) kan du føre opp til 40.000 i året som fradrag i inntekten din.

– IPS er en gunstig måte å spare til pensjon på fordi du får en skattefordel på sparingen. Du kan maksimum spare 40.000 kroner i året,  og pengene blir bundet frem til du tar de ut som pensjonist, men du får hvert år fradrag på skatten for beløpet du sparer, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert.

Vil du spare i IPS? Fiks det her! 

DNB Nyheter har en bred dekning av skattemeldingen. Få informasjonen og tipsene du trenger rett i messenger her 

Her finner du informasjon fra Skatteetaten om hvordan du fører IPS i skattemeldingen.

Smart i reinvestere

For 2018 kan du få en skattefordel på 9.200 kroner dersom du hadde spart maksbeløpet på 40.000 (med 2018-skattesats 23 prosent). Det er i hvordan du bruker disse pengene at den store fordelen ved IPS kommer til syne.

– Hvordan du velger å bruke skattefordelen kan få stor betydning for hvor stor pensjonspott du har den dagen du skal starte uttak av IPS, forklarer Revheim.

Det aller smarteste er å reinvestere skattefordelen i pensjonssparingen din, og Revheim bruker disse regneeksemplene for å forklare hvordan effekten kan bli:

IPS

Kilde: DNB 

Eksempel 1:

Du sparer 1 000 kroner i IPS hver måned. Du sparer totalt 12.000 kroner, men i realiteten sparer du kun 9.240 i året ettersom sparingen gir deg en redusert skatt for spareåret på 2.760 kroner (med gjeldende skattesats på 23 % for 2018).

I løpet av 30 år utgjør denne skattefordelen, i form av fradraget sparebeløpet gir deg i alminnelig inntekt, 82.800 kroner som kan benyttes fritt. Du har også i denne eksempelet en pensjonskapital på 996.344 kroner, men må betale skatt (som alminnelig inntekt) på hele beløpet ved uttak. Det betyr at du sitter igjen med kun 767.185 kroner etter skatt. Fordelen du har fått underveis ved å spare i IPS, er brukt opp underveis.

Eksempel 2:

Du sparer 1 000 kroner i et aksjefond hver måned. Etter 30 år står det 996.344 kroner i aksjefondet. Skatt må betales på avkastningen og du sitter igjen med 808.785 kroner etter å ha betalt skatt på avkastningen.

Eksempel 3:

Du justerer sparingen din i forhold til skattefordelen du får i IPS og skrur opp sparingen til 1.299 kroner hver måned. Siden du får et 23 prosent fradrag i skatten, koster sparingen deg fortsatt kun 1.000 kroner. Etter 30 år utgjør sparingen 1.294.250 kroner, men skattefordelen du har fått underveis i sparingen vil staten nå ha tilbake. Det betyr at du betaler 23 prosent skatt på hele utbetalingen, men likevel sitter igjen med med 996.573 kroner etter skatt.

Les også: Har IPS og marshmallows noe til felles?

Skatten nulles ikke

«Ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon», som Skatteetaten kaller den, har også noen andre fordeler. Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt, og du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.

Revheim minner imidlertid om at skattefradraget i  du får i alminnelig inntekt i IPS-ordningen kun er utsatt skatt, den forsvinner ikke.

– Husk at du må betale skatt på hele beløpet når utbetalingen starter. Fordelen ligger i avkastningen som du får på den utsatte skatten, sier Revheim.

Pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet). Når du begynner å ta ut pengene, beskattes de som alminnelig inntekt (23 prosent med gjeldende sats for 2018).
Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år (her finnes det unntak).

DNB Nyheter har en bred dekning av skattemeldingen. Få informasjonen og tipsene du trenger rett i messenger her 

Kilder: Skatteetaten, Skattebetalerforeningen og DNB

Les også