Den amerikanske sentralbanken kan heve renten for første gang siden finanskrisen i dag.

USAs økonomi har for alvor kommet seg etter finanskrisen, og mange tror nå at den amerikanske sentralbanken vil komme til å heve renten i kveld.

– Vi holder en knapp på renteheving i dag, men vi blir imidlertid ikke overrasket om renten blir holdt uendret, sier seniorøkonom og USA-ekspert Knut Magnussen i DNB Markets.

Også Svein Aage Aanes i DNB Wealth Management mener det er høyst usikkert hva Fed velger å gjøre i kveld.

– Ingen av utfallene vil overraske noe særlig. Hvis det skulle bli en renteheving, vil sentralbankens planer rundt fremtidige rentehevinger være minst like interessante, og vi er sikre på at de vil understreke poenget med at dette ikke blir en brå og rask oppgang. Skulle det ikke bli en heving, øker sannsynligheten for at noe skjer i oktober eller desembermøtet, sier han.

Et stadig strammere arbeidsmarked i USA taler for at FED kommer til å sette opp renten. Arbeidsledigheten er nå nede i 5,1 prosent, etter å ha ligget rundt det dobbelte i kjølvannet av finanskrisen.

6514988405_1796919114_b
Knut A. Magnussen i DNB Markets

– Fortsatt lav inflasjon og lav lønnsvekst taler imidlertid mot en heving. I tillegg kommer finansuro og global usikkerhet inn i betraktningen, mener Magnussen.

– I tillegg er den amerikanske dollaren allerede svært sterk, noe som er negativt for amerikanske selskapers konkurransekraft i utlandet, sier Aanes.

Nordmenn flest kommer imidlertid ikke til å merke dette på pengepungen med det første, skal en tro ekspertene.

– Norske renter vil ikke bli påvirket av dette. Men dersom Fed fortsetter å heve renten, kan det gi høyere fastrenter på noe sikt – også her hjemme.

– En høyere amerikansk rente betyr isolert sett en sterkere dollar, men husk at en eventuell renteendring i kveld vil være svært liten. Noe valutabevegelser kan man forvente, men av alt Norge importerer fra utlandet, kommer bare seks prosent av varene fra USA, sier Aanes.

fed
Styringsrenten i USA og EU har utviklet seg slik de siste årene. ECB ligger som kjent på 0,05 prosent mens Fed har 0,25 prosent.

Les også