Tiden med superlave renter kan snart være over. Norges Bank vil sette opp renten to ganger neste år, og tre ganger i 2020, ifølge en fersk rapport fra DNB Markets.

Rentehevinger er på trappene, også her hjemme, skriver DNB Markets i den ferske rapporten «Økonomiske Utsikter» som ble publisert onsdag morgen.

Norges Bank står i dag med en styringsrente på 0,5 prosent, men det vil trolig kun vare i et drøyt år til.

– Tidspunktet for første renteheving fra Norges Bank rykker stadig nærmere. Den kommer raskere enn det vi har sett for oss tidligere, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB og DNB Markets.

Hva betyr en renteøkning for deg?

Rentehoppet blir over fem renteøkninger

Makroteamet i DNB Markets venter at den første renteøkningen kommer allerede i mars 2019. Deretter venter de at renten blir jekket opp en gang til i 2019, og tre ganger i 2020. Samlet sett fem renteøkninger på under to år.

Rentehoppet er en refleksjon av at det går bedre i norsk økonomi, så det er en positiv ting

Styringsrenten fra Norges Bank vil da havne på 1,75, prosent. Det betyr også at utlånsrentene på boliglån og andre utlån kommer til å øke neste år, ifølge Kjersti Haugland.

– I vanlige tider er det vanlig at når styringsrenten går opp, så følger også bankene på. Det er det vi ser for oss også denne gangen. At renteøkninger fra Norges Bank får utslag i høyere utlånsrenter hos bankene, sier DNBs sjeføkonom.

Ned, opp og ned

Renteøkninger kan også legge en demper på boligprisutviklingen. Så også i årene som kommer, tror DNB Markets. Deres prognose viser at norske boligpriser vil falle med 3,5 prosent i 2018, og deretter stige med 0,5 prosent i 2019.

– Rentehoppet er en refleksjon av at det går bedre i norsk økonomi, så det er en positiv ting. Men boligprisene faller allerede. Vi tror prisene kommer til å snu litt positivt neste år, men når renten kommer godt nok opp så tror vi at boligprisene igjen kan bikke nedover. Det er fordi rentebelastningen til norske husholdninger blir større, sier Haugland.

Veksten i norsk økonomi vil ta seg opp, og prisveksten vil fortsatt være lav. DNB Markets venter en vekst på 2,1 prosent i 2018, opp fra 1,8 prosent i fjor. I 2019 øker forventet vekst til 2,3 prosent. Dette er godt nytt for norske husholdninger som får mer å rutte med i 2018.

Les hele rapporten: Økonomiske utsikter fra DNB Markets

Les også