SER FREMOVER: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal

DNB Markets tror på sterkere økonomisk vekst fremover, men peker på at Norge er svært utsatt hvis en global handelskrig blusser opp.

Veksten i norsk økonomi stiger videre i 2018, mener økonomene i DNB Markets. De har økt sine vekstanslag for fastlandsøkonomien med 0,2 prosentpoeng, og venter nå en vekst på 2,3 prosent for hele året sett under ett.

Det fremgår av en oppdatering av meglerhusets økonomiske utsikter onsdag.

Men særlig én viktig faktor kan komme til å bremse oppsvinget i økonomien:

– En global handelskrig vil kunne sette en stopper for den økonomiske oppturen i Norge, skriver Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Moderat effekt av økte tollsatser – hittil

Frykten for en fullskala handelskrig blusset opp tidligere denne måneden, da USAs president, Donald Trump, foreslo å innføre 25 prosent toll på over tusen kinesiske produkter, og Kina svarte med samme mynt.

Kyrre Aamdal i DNB Marktets. Foto: Stig B. Fiksdal

Norge kan rammes gjennom lavere internasjonal etterspørsel og mer uro i markedene, og landet er svært utsatt for endringer i den globale økonomien fordi vi er en såpass liten, åpen og oljeavhengig nasjon, påpeker DNB-økonomene i den siste oppdateringen.

– Risikoen for en slik handelskrig har økt den siste tiden, men vi tror USA og Kina vil komme til enighet, og at vi unngår en global handelskrig som alle parter taper på, forklarer imidlertid økonomene.

En enighet mellom verdens to største økonomier vil kunne innebære økte priser på enkelte produkter som følge av økning i tollsatser, men dette vil ikke ramme Norge i særlig grad.

– Kun seks prosent av norsk eksport som ikke er olje, eksporteres til USA. Det tilsier at effekten av en eventuell prisøkning på eksportprodukter til USA blir moderat, fremgår det av rapporten.

Les også: Redusert frykt for handelskrig mellom verdens to største økonomier

…men resesjon i USA bremser veksten

Økonomene i DNB Markets anslår normalveksten i norsk økonomi til om lag 1,75 prosent. Veksten ventes å ligge høyere enn normalen frem til 2021.

Da venter meglerhuset at veksten i Norge faller til 1,3 prosent, påvirket av en oppbremsing i USAs økonomi, utløst av renteoppgang.

Dette er en oppsummering av økonomenes forventninger til de neste årene:

• Arbeidsledigheten faller videre, og når et normalt nivå allerede i år.
• Lønnsveksten vil ta seg opp til 3,2 prosent i 2020.
• DNB-økonomene venter at kjerneinflasjonen blir liggende på rundt 1,5 prosent, altså under sentralbankens mål på 2 prosent.
• Markets venter fortsatt første renteheving i september i år. Deretter venter de to hevinger i 2019 og to til i 2020 – før nye kutt i 2021.
• Boligprisfallet nærmer seg slutten. Økonomene spår negativ prisvekst på 0,2 prosent i år, og positiv vekst på 1,5 prosent i 2019.

– Boligmarkedet ser ut til å stabilisere seg. Lavere ledighet, høyere inntekter og fortsatt lave renter støtter opp under boligprisene. Renteheving og økt tilbud av nye boliger vil trolig dempe veksten mot slutten av året, og føre til et prisfall fra midten av 2020, skriver Aamdal og Fjære.

Les også: Dette er aksjene du bør eie i urolige tider

Han kjøpte sine første aksjer som 16-åring i 1973 og mistet nesten alt på 80-tallet. Nylig oppdaget han «en gullgruve»

Les også