VARSLER NY HEVING I LØPET AV ÅRET: – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Arkivbilde: NTB Scanpix

Etter dagens rentemøte har Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Sentralbanken varsler også at den sannsynligvis vil heve styringsrenten ytterligere i løpet av året.

Dette er i tråd med DNB Markets’ anslag og det sentalbanksjef Øystein Olsen tidligere har signalisert.

Norges Banks prognose indikerer en  litt raskere renteoppgang enn tidligere anslått

Norges Banks prognose for styringsrenten, som ble offentliggjort etter rentemøtet i dag, indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på 2 prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, skriver Norges Bank i pressemeldingen som ble sendt ut i dag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

DNBs sjeføkonom tror neste heving blir den siste i denne omgang

TROR PÅ NY OG SISTE HEVING I DESEMBER: – Vi tror styringsrenten heves på nytt i desember, men at Norges Bank stopper der ettersom renter er i ferd med å kuttes i de fleste sentralbanker ute, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Foto: Stig B. Fiksdal

Norges Bank har ikke blitt skremt av uro i finansmarkedet og økende usikkerhet om den globale veksten, fastslår sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, etter dagens rentemøte. Hun tror Norges Bank vil gjennomføre én renteheving til, men at det vil stoppe der.

– Samtidig som sentralbanken nå hever styringsrenten til 1,25 prosent bekrefter den at planen fortsatt er å heve renten videre og at den innen desember kan bli hevet til 1,50 prosentpoeng. Det er også en 50 prosent sannsynlighet for en videre renteøkning i mars neste år, sier Haugland. Hun har imidlertid ikke stor tro på at det skjer:

– Vi tror renta kommer til å heves i desember, men at Norges Bank stopper der ettersom renter er i ferd med å bli kuttet i de fleste sentralbanker ute.

Går mot strømmen

Flere andre sentralbanker gjør altså det motsatte. De setter styringsrenten ned. Norges Bank går dermed mot strømmen.

Grunnen til at Norges Bank har mulighet til å gå mot strømmen dreier seg hovedsakelig om følgende to forhold,  skrev DNB Markets i dagens morgenrapport:

  • For det første er norsk økonomi inne i en mini-oljeboom, med frisk økonomisk vekst og økende press på kapasiteten i bedriftene. Arbeidsledigheten er lav, og inflasjonen i øyeblikket over målet.
  • For det andre har kronekursen en stund framstått som ganske immun mot den økende rentedifferansen mot Europa. Det er nok særlig sviktende risikoappetitt slår negativt ut for en liten og perifer valuta som den norske. Dette er godt nytt for Norges Bank, som da har større handlingsrom til å få renten noen hakk videre opp uten å risikere en markert kronestyrking som vil ramme både vekst- og inflasjonsutsikter.

Les også