OPPMUNTRER TIL SMART SPARING. –   Vi håper at både kvinner og menn blir inspirert til å ta enda mer grep om sin egen sparing og økonomiske fremtid, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB. Foto: Stig Fiksdal

#huninvesterer For første gang i historien er det flere kvinner enn menn som begynner å spare i fond i DNB.

I september lanserte DNB kampanjen #huninvesterer for å flere kvinner til å investere og spare i aksjemarkedet.  Tallene viser at mange kvinner har tatt oppfordringen.

– For første gang i historien har vi de siste tre ukene opplevd at det er flere kvinner enn menn som begynner å spare i fond i DNB, sa konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i forbindelse med at DNBs kvartalsrapport for tredje kvartal  ble lagt frem 24. oktober.

Ikke bare har det totale fondssalget økt, men nå er det altså for første gang flere kvinner enn menn blant nye fondskunder i DNB.

– Tidligere har andelen vært 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Etter at vi lanserte #huninvesterer har trenden snudd, sier Braathen.

Vil du også bli med? Test deg selv her og se hvordan du bør spare!»

Les også: Dette lurer kvinner på, men vegrer seg for å ta opp

Gjennomgående skjevhet

Bakgrunnen for at DNB lanserte den store #huninvesterer- kampanjen er at DNB både i egne kundedata og i offentlige data ser at det er en gjennomgående økonomisk skjevhet mellom kvinner og menn.

– Noen ganger er forskjellen liten, andre ganger enorm, men en ting er lik – det er alltid kvinnen som kommer dårligst ut, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

Vi finner blant annet at:

 • Menn har 134 milliarder mer i netto formue enn hva kvinner har.
 • 80 prosent av de privateide verdiene på Oslo Børs er eid av menn.
 • Menn fikk 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner i 2018.
 • Forskjellen på menns samlede bruttoformue og kvinners bruttoformue var 1216 milliarder kroner i 2017, det tilsvarer omtrent et statsbudsjett.
 • Vi ser at menn sparer mer enn kvinner, og mer enn det lønnsforskjellen mellom kjønnene skulle tilsi.

–  Kvinner eier konsekvent mindre enn menn, og til sammen blir alle disse skjevhetene til et kapitalgap, sier Spiten, og fortsetter:

–  Gapet er et problem, fordi penger er makt, valgfrihet og innflytelse. I eget liv og i samfunnet.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB og Håkon Hansen, konserndirektør for DNB Wealth Management, vil bidra til at enda flere får økt kunnskap om ulike måter å spare på. Foto: Stig Fiksdal

Menn får mer igjen for sparepengene

Vi finner også en annen interessant forskjell:

 • Kvinners månedslønn er i snitt 87 prosent av menns lønn.
 • Men ser vi på inntekten, som er summen av lønn og kapitalinntekt, faller kvinners andel av menns inntekt til 77 prosent.

Kapitalinntekt er den inntekten du har fra investeringer, for eksempel renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjon av fondsutbytte og lignende.

– Årsaken til denne store skjevheten er at menn i snitt sitter på mye større midler som kan gi kapitalinntekt enn kvinner. Menn setter i langt større grad enn kvinner pengene i spareformer som historisk sett har gitt høyere avkastning enn bankkonto, sier Håkon Hansen, konserndirektør for DNB Wealth Management, som er den grenen av DNB som blant annet har ansvar for fond.

Den store forskjellen i kapitalinntekt kan i stor grad knyttes til at menn sparer mer i aksjemarkedet enn det kvinner gjør, både i aksjefond og direkte i aksjer.

 • Menn står for over 60 prosent av all sparing i fond via faste spareavtaler.
 • Menn har i snitt flere fond enn det kvinner har.
 • Mens menn i snitt sparer 1057 kroner i fond i måneden, sparer kvinner 832 kroner i snitt.
 • Menn hadde 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner hadde i 2018.

– Å eie og la kapitalen sin vokse er en stadig viktigere del av inntekter og inntektsforskjeller over tid. Dermed blir eierskap til egen økonomi og sparing et viktig perspektiv i likestillingsdiskusjonen, forteller Hansen.

Nettopp derfor er det svært gode nyheter når statistikken nå viser  at mange kvinner har begynt å spare i fond.

Innsikt og starthjelp

For å bidra til økt kunnskap om skjevhetene og om hva som skal til for å tette kapitalgapet har DNB blant annet lansert en rapport og samlet innsikt på siden huninvesterer.no.

Her kan du lese rapporten: «Hvem eier verden? Tilstandsrapport om økonomisk likestilling i 2019»

Der kan man blant annet teste seg selv for å finne ut hvordan man bør spare, sjekke kapitalgapet i sitt eget fylke, eller få hjelp til å komme igang med fondssparing.

Mer enn 250.000 mennesker har besøkt siden så langt, og en stor del av dem har kommet ut med råd og tips til egen sparing.

– Vi håper at både kvinner og menn blir inspirert til å ta enda mer grep om sin egen sparing og økonomiske fremtid, sier Braathen.

Besøk siden her og finn ut mer om hvordan du kan spare smart.

 

Les også